Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego: wypowiedź ustna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-3-WypUstZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego: wypowiedź ustna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Generale?threadId=19:8dfcada34c184edca73b011c8d936bef@thread.tacv2&ctx=channel
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W06

F1_W13


F1_W06

F1_W13

F1_U05

F1_U10

F1_U12

F1_K01

F1_K02

F1_K03


Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku filologii włoskiej na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych Studenta oraz doskonalenie jego umiejętności rozumienia ze słuchu zróżnicowanych przekazów językowych o wysokim stopniu trudności.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat struktur gramatycznych języka włoskiego, tak w ujęciu diachronicznym, jak i synchronicznym, zna kryteria zastosowania omawianych struktur w praktyce językowej (F1_W06). Uczestnik kursu ma świadomość zmienności językowych środków wyrazu, w szczególności jego warstwy semantycznej (F1_W13). Student potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki nauczyciela uzyskane w ramach kursu (F1_U05). Student potrafi wykorzystywać w praktyce nabytą wiedzę leksykalną do tworzenia poprawnych wypowiedzi ustnych (F1_U10). Uczestnik kursu rozumie konieczność nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych (F1_K01). Student jest świadomy przynależności do europejskiego kręgu kulturowego i zdaje sobie sprawę ze współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa kulturowego Włoch (F1_K05).

OPIS ECTS: 2 punktu ( 1 punkt = 30 godzin)

Udział w zajęciach: 60 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna: 2,5 godzin

Przygotowanie do sprawdzianów: 7,5 godziny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Leonardo Masi
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku filologii włoskiej na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych Studenta oraz doskonalenie jego umiejętności rozumienia ze słuchu zróżnicowanych przekazów językowych o wysokim stopniu trudności.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie C1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Generale?threadId=19:8dfcada34c184edca73b011c8d936bef@thread.tacv2&ctx=channel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku filologii włoskiej na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych Studenta oraz doskonalenie jego umiejętności rozumienia ze słuchu zróżnicowanych przekazów językowych o wysokim stopniu trudności.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie B2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.