Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-GramOpL-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P_W1: FK1_W06, FK1_W08

P_W2: FK1_W01

P_U1: FK1_U03

P_K1: FK_K01

Skrócony opis:

Gramatyka opisowa języka łacińskiego, prezentacja teoretyczna połączona z ćwiczeniami praktycznymi.

Pełny opis:

Pierwszy semestr pobejmuje zagadnienia fleksji, w tym:

fleksję rzeczownika

fleksję zaimka

fleksję przymiotnika

fleksję czasownika

Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego.

H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P_W01: Zna specyfikę opisu gramatycznego; dysponuje wiedzą na temat systemu fleksyjnego łaciny.

P_W02: rozumie specyfikę i znaczenie badań z dziedziny gramatyki opisowej i historycznej a także ich miejsce w porządku nauk filologicznych

P_U01: potrafi zastosować przyswojoną wiedzę teoretyczną w pracy analitycznej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w oparciu o formę testową obejmującą fleksję rzeczownika (przymiotnika, zaimka, etc.) i czasownika.

W przypadku utrzymania się zagrożenia epidemiologicznego dwa testy pisemne (mitologia + mitoznawstwo). Moodle. Ocena końcowa stanowić będzie średnią dwu skłądowych.

5: student posiada wyczerpującą wiedzę na temat fleksjji czasownika i rzeczownika, a także odmiany przymiotnika, zaimka etc. Potrafi wyróżnić temat i końcówki fleksyjne.

4: student posiada satysfakcjonującą wiedzę na temat fleksji, ale nie zawsze potrafi dokonać morfologicznej analizy na rzeczywistym przykładzie

3: student posiada podstawową orientację w przedmiocie, ale z trudem dokonuje analizy morfologicznej

2: student nie posiada wiedzy pozwalającej czy to prawidłowo rozpoznawać formy gramatyczne czy też dokonywać analizy morfologicznej wyrazu.

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.