Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka greckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-GramOpGr-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka greckiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W06, F1_W13

F1_U01, F1_U13

F1_K01, F1_K03

Skrócony opis:

Utrwalenie i poszerzenie znajmomości gramatyki greckiej w zakresie fleksji i składni.

Pełny opis:

Utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu gramatyki greckiej - zasady akcentowania, fleksja (odmiana rzeczowników, czasowników, zaimków, przymiotników, stopniowanie przymiotników), składnia (funkcje przypadków, rodzaje i budowa zdań podrzędnie złożonych).

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu gramatyki języka greckiego (znajomość fleksji po rocznym kursie języka greckiego), znajomość podstawowego słownictwa umożliwiająca tłumaczenie prostych zdań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1954 (lub inne wydanie)

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza)

Literatura uzupełniająca:

H. G. Liddell, R. Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford 1889

J. Morwood, Oxford Grammar of Classical Greek, Oxford 2001 H. W. Smyth, Greek Grammar, Harvard 1956

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. Rozumie, czym jest gramatyka opisowa i czym różni się od gramatyki historycznej. Nabytą wiedzę z zakresu gramatyki wykorzystuje do doskonalenia swojego warsztatu translatorskiego. Posługuje się poprawną terminologią gramatyczną. Korzystając ze wskazówek prowadzącego, student potrafi przetłumaczyć zdanie greckie wspomagając się słownikiem. Biegle posługuje się słownikiem oraz innymi pomocami naukowymi (gramatyki, bazy elektroniczne).

Metody i kryteria oceniania:

Na 5: Student doskonale zna i biegle posługuje się odpowiednią terminologią gramatyczną oraz posiada dobrze ugruntowaną, uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. Bezbłędnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe. Wykorzystując wiedzę gramatyczną przekłada teksty greckie o umiarkowanym stopniu trudności. Biegle posługuje się słownikiem oraz innymi pomocami naukowymi.

Na 4,5: Student bardzo dobrze zna i biegle posługuje się odpowiednią terminologią gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. Poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe. Wykorzystując wiedzę gramatyczną przekłada teksty greckie o umiarkowanym stopniu trudności. Sprawnie posługuje się słownikiem oraz innymi pomocami naukowymi.

Na 4: Student dobrze zna i biegle posługuje się odpowiednią terminologią gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe. Wykorzystując wiedzę gramatyczną zazwyczaj poprawnie przekłada teksty greckie o umiarkowanym stopniu trudności. Sprawnie posługuje się słownikiem oraz innymi pomocami naukowymi.

Na 3,5: Student zna odpowiednią terminologię gramatyczną i z reguły dobrze się nią posługuje. Poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne oraz podstawowe struktury składniowe. Wykorzystując wiedzę gramatyczną bez większych błędów przekłada zdania greckie o umiarkowanym stopniu trudności. Potrafi posługiwać się słownikiem oraz innymi pomocami naukowymi.

Na 3: Student zna podstawową terminologię gramatyczną i potrafi się nią posługiwać. Poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne oraz podstawowe struktury składniowe. Korzystając ze swej wiedzy gramatycznej identyfikuje podstawową strukturę zdania oraz rozumie jego podstawowy sens. Korzysta ze słownika i innych pomocy naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Filip Doroszewski
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Spieralska-Kasprzyk
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.