Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-GramOpL-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W06, F1_W13,

F1_U01, F1_U07,

F1_K01, F1_K03

Skrócony opis:

Zaznajomienie studentów z łacińskimi strukturami językowymi. Nauka gramatyki opisowej j. łacińskiego – kontynuacja.

Pełny opis:

Verba anomala, defectiva, impersonalia

Funkcje przypadków w zdaniu.

Consecutio temporum.

Rodzaje zdań podrzędnych.

Oratio obliqua.

Assimilatio modi.

Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka łacińska (wydanie dowolne).

Słowniki łac.-pol. (np. red. J. Korpanty; red. M. Plezia)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada na poziomie podstawowym uporządkowaną wiedzę na temat języka łacińskiego w ujęciu synchronicznym oraz zna stosowną terminologię gramatyczną;

ma świadomość zmienności języka, w szczególności jego warstwy semantycznej, jak również ewolucji systemów gramatycznych;

posiada znajomość języka łacińskiego pozwalającą na przekład tekstu o umiarkowanym poziomie trudności;

posługuje się poprawną terminologią gramatyczną;

rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy;

prawidłowo identyfikuje priorytety związane z wykonywaniem aktualnego zadania

ECTS - 2

40 godzin kontaktowych, w tym 30 godzin wykładu i 10 godzin konsultacji;

20 godzin indywidualnej pracy studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na koniec roku

Na ocenę 5:

Student bardzo dobrze zna odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Ma bardzo dobrą świadomość zmienności i różnorodności języka łacińskiego (słownictwo, fleksja).

Bezbłędnie dokonuje przekładu tekstu o umiarkowanym poziomie trudności.

Bardzo dobrze posługuje się poprawną terminologią gramatyczną.

na ocenę 4:

Student zna dość dobrze odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Ma dość dobrą świadomość zmienności i różnorodności języka łacińskiego (słownictwo, fleksja).

Korzystając ze wskazówek prowadzącego, student potrafi dość poprawnie przetłumaczyć tekst łaciński o umiarkowanym poziomie trudności.

Posługuje się dość dobrze poprawną terminologią gramatyczną.

na ocenę 3:

Student zna w stopniu podstawowym odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Ma powierzchowną świadomość zmienności i różnorodności języka łacińskiego (słownictwo, fleksja).

Korzystając ze wskazówek prowadzącego, student potrafi dość dobrze przetłumaczyć połowę tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności.

Posługuje się w stopniu dostatecznym słownikiem oraz innymi pomocami dydaktycznymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Spieralska-Kasprzyk
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Spieralska-Kasprzyk
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.