Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-HisStaro-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia starożytna I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W07

F1_W08

F1_U16


Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziejami starożytnej Grecji od epoki klasycznej po powstanie monarchii hellenistycznych oraz Rzymu republikańskiego. Wykładowi towarzyszyć będzie wspólna krytyczna lektura wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziejami starożytnej Grecji od epoki minojskiej po powstanie monarchii hellenistycznych oraz Rzymu republikańskiego. Ma on dostarczyć wiedzy nie tylko na temat poszczególnych wydarzeń, ale umieścić je w szerszym kontekście kulturowym, religijnym, społecznym, wskazując na procesy historyczne je warunkujące. Ważnym elementem kursu będzie również uwrażliwienie słuchaczy na wielość możliwych interpretacji przekazów źródłowych i nauczenie ich krytycznej lektury źródeł historycznych. Zajęcia mają także ułatwić studentom umieszczenie analizowanych na innych kursach wytworów kultury antycznej w szerszym kontekście historycznym. Wykładowi towarzyszyć będą multimedialne prezentacje a także wspólna krytyczna lektura wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie.

Tematy poruszane na zajęciach:

1. Hegemonia Teb

2. Wojna koryncka

3. Filip Macedoński: początek i koniec świata.

4. Aleksander Wielki i jego podboje.

5. Świat po śmierci Aleksandra – Hellada królów

6. Początki Rzymu.

7. Ustrój i społeczeństwo wczesnej republiki.

8. Podboje rzymskie w Italii.

9. Kartagina musi zginąć – wojny punickie.

10. Podboje śródziemnomorskie.

11. Kłopoty w raju – napięcia społeczno-polityczne u schyłku republiki.

12. I triumwirat i jego pogrobowcy.

13. II triumwirat i początki pryncypatu.

14. Społeczeństwo epoki pryncypatu.

15. Świat hellenistyczny: Ptolemeusze, Seleukidzu, Antygonidzi, Attalidzi.

Literatura:

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia Starożytna (wiele wydań)

A. Ziółkowski, Historia Starożytna, Warszawa 2010.

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I-III , Warszawa 2009-2010.

P. Veyne, Imperium grecko-rzymskie, Kęty 2005.

A. Świderkówna, Hellada królów (wiele wydań)

A. Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta (wiele wydań)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Posiada podstawową wiedzę o kulturze badanego obszaru, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim.

Posiada podstawową wiedzę o historii badanego obszaru, tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym czy kulturowym.

Posiada na poziomie podstawowym umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

1,5 ECTS, w tym:

1 0,5 udział w zajęciach 30 h.

2. 1 ECTS przygotowanie do egzaminu 60h

Metody i kryteria oceniania:

O ocenie końcowej z przedmiotu zadecyduje egzamin pisemny przeprowadzony na koniec kursu. Będzie się on składał z trzech części

1. test z pojęć / dat / osób (85 % punktów)

2. test sprawdzający znajomość mapy świata greckiego (15 % punktów)

Wszystkie elementy składowe oceniane będą w systemie punktowym, a ocena będzie stosowna do sumy zdobytych punktów. 0-59,5 pkt: ndst; 60-67: dst; 67,5-74,5: Dst +; 75-83: Db; 83,5-91,5: Db+; 92-100 bdb

Na ocenę niedostateczną: student nie posiada elementarnej wiedzy o kulturze starożytnej Grecji i Rzymu republikańskiego, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia ), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); nie dostrzega i nie rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, nie posiada podstawowej wiedzy o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim. Nie posiada elementarnej wiedzy o historii starożytnej Grecji i Rzymu republikańskiego tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym czy kulturowym. Nie posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

Na ocenę dostateczną: student posiada elementarną wiedzę o kulturze starożytnej Grecji i Rzymu republikańskiego, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim. Posiada elementarną wiedzę o historii starożytnej Grecji i Rzymu republikańskiego tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym czy kulturowym. Posiada na poziomie elementarnym umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

Na ocenę dostateczną: student posiada wystarczającą wiedzę o kulturze starożytnej Grecji i Rzymu republikańskiego, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim. Posiada wystarczającą wiedzę o historii starożytnej Grecji i Rzymu republikańskiego tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym czy kulturowym. Posiada na poziomie ogólnym umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

Na ocenę bardzo dobrą: student posiada podstawową wiedzę o kulturze starożytnej Grecji i Rzymu republikańskiego, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim. Posiada podstawową wiedzę o historii starożytnej Grecji i Rzymu republikańskiego tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym czy kulturowym. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Prowadzący grup: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Prowadzący grup: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziejami starożytnej Grecji od epoki klasycznej po powstanie monarchii hellenistycznych oraz Rzymu republikańskiego. Wykładowi towarzyszyć będzie wspólna krytyczna lektura wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie.

Literatura:

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia Starożytna (wiele wydań)

A. Ziółkowski, Historia Starożytna, Warszawa 2010.

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I-III , Warszawa 2009-2010.

P. Veyne, Imperium grecko-rzymskie, Kęty 2005.

A. Świderkówna, Hellada królów (wiele wydań)

A. Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta (wiele wydań)

Wymagania wstępne:

Zaliczony pierwszy semestr kursu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Naumowicz
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.