Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-PrakNauL-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W08

FK1_U03

FK1_K02

Wymagania wstępne:

Zaliczenie pierwszego roku PNJŁ.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Intermediate Latin course.

Pełny opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla średniozaawansowanych, z naciskiem na czytanie i przygotowanie przekładów tekstów oryginalnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat języka łacińskiego i zna stosowną terminologię gramatyczną.

Potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje z zakresu gramatyki łacińskiej i słownictwa łacińskiego, umie posługiwać się narzędziami pomocniczymi takimi jak wyspecjalizowane słowniki łacińskie.

Potrafi wykorzystać wskazówki i uwagi krytyczne opiekuna naukowego w samodzielnym opracowaniu przekładu z języka łacińskiego oraz analizy gramatycznej zdań łacińskich.

Posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu łacińskich tekstów o umiarkowanym stopniu trudności.

Student rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej znajomości języka łacińskiego.

Przy przygotowywaniu przekładu i analizy gramatycznej student prawidłowo identyfikuje priorytety związane z wykonywaniem zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej oryginalnego tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować roboczy przekład przynajmniej połowy tego tekstu;

Na ocenę dobrą student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej oryginalnego tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować roboczy przekład całości tekstu;

Na ocenę bardzo dobrą student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować prawidłowy jego przekład.

Praktyki zawodowe:

Nd

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30097
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 60 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 15 godz.

konsultacje: 5 godz

w sumie: 100 godzin = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs języka łacińskiego dla średnio zaawansowanych.

Pełny opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla średniozaawansowanych, z naciskiem na klasyfikację gramatyczną zjawisk fleksyjnych i składniowych.

Literatura:

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, "Porta Latina nova".

Wymagania wstępne:

Na mocy Decyzji Prorektora 28/2021 połowa zajęć odbywa się w formie e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30097
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w ćwiczeniach: 60 godz.

samodzielna analiza i przygotowanie przekładu oryginalnych tekstów łacińskich : 35 godz.

konsultacje: 5 godz

w sumie: 100 godzin = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs języka łacińskiego dla średnio zaawansowanych.

Pełny opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla średniozaawansowanych, z naciskiem na klasyfikację gramatyczną zjawisk fleksyjnych i składniowych.

Literatura:

Caesar, "Commentarii de bello Gallico".

Nepos, "Vitae"

Cicero - wybrana mowa lub dialog filozoficzny.

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w ćwiczeniach: 60 godz.

samodzielna analiza i przygotowanie przekładu oryginalnych tekstów łacińskich : 35 godz.

konsultacje: 5 godz

w sumie: 100 godzin = 4 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)