Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-PrakNauL-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W06

F1_U03

F1_U05

F1_U13

F1_K01

F1_K03


Wymagania wstępne:

Zaliczenie Praktycznej Nauki Języka Łacińskiego na 1. roku.

Skrócony opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla średnio zaawansowanych.

Pełny opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla średnio zaawansowanych, z naciskiem na klasyfikację gramatyczną zjawisk fleksyjnych i składniowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat języka łacińskiego i zna stosowną terminologię gramatyczną.

Potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje z zakresu gramatyki łacińskiej i słownictwa łacińskiego, umie posługiwać się narzędziami pomocniczymi takimi jak wyspecjalizowane słowniki łacińskie.

Potrafi wykorzystać wskazówki i uwagi krytyczne opiekuna naukowego w samodzielnym opracowaniu przekładu z języka łacińskiego oraz analizy gramatycznej zdań łacińskich.

Posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu łacińskich tekstów o umiarkowanym stopniu trudności.

Student rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej znajomości języka łacińskiego.

Przy przygotowywaniu przekładu i analizy gramatycznej student prawidłowo identyfikuje priorytety związane z wykonywaniem zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda warsztatowa. Samodzielne przygotowywanie przekładu i analizy gramatycznej wybranych tekstów łacińskich, sprawdzanie go w grupie i dyskutowanie o napotkanych trudnościach, wspólne rozwiązywanie trudniejszych kwestii, poprawianie przekładu i analizy gramatycznej według wskazówek opiekuna naukowego.

Na ocenę dostateczną student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować roboczy przekład przynajmniej połowy tego tekstu

Na ocenę dobrą student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować roboczy przekład całości tekstu.

Na ocenę bardzo dobrą student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować prawidłowy jego przekład.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abwcKcTN7ujcGXKgLRZMOPoanhpAd98YRH2729wv9cEM1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=443eb4b7-79e3-41d6-8ac0-2c15d9b7bc27&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla średnio zaawansowanych.

Pełny opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla średnio zaawansowanych, z naciskiem na klasyfikację gramatyczną zjawisk fleksyjnych i składniowych.

Literatura:

Słowniki łacińsko-polskie

Wymagania wstępne:

Znajomość fleksji łacińskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abwcKcTN7ujcGXKgLRZMOPoanhpAd98YRH2729wv9cEM1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=443eb4b7-79e3-41d6-8ac0-2c15d9b7bc27&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 60

Samodzielna praca z tekstami - 20

Przygotowanie do sprawdzianów - 20

Konsultacje z wykładowcą: - 5

Łącznie: 105 godzin = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla średnio zaawansowanych.

Pełny opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla średnio zaawansowanych, z naciskiem na klasyfikację gramatyczną zjawisk fleksyjnych i składniowych.

Literatura:

Słowniki łacińsko-polskie

Wymagania wstępne:

Znajomość fleksji łacińskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)