Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-SemLic Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

F1_W15, F1_U03, F1_U04, F1_U05, F1_U06, F1_U07, F1_K03


Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje studenta do napisania pracy licencjackiej z zakresu literatury starożytnej (greckiej lub łacińskiej).

Zajęcia mają charakter praktyczny i konwersatoryjny.

Pełny opis:

Zagadnienia:

- podstawy warsztatu naukowego niezbędnego do przygotowania pracy licencjackiej (pisemna wypowiedź naukowa, formułowanie zagadnienia badawczego i konstruowanie argumentacji badawczej, prowadzenie kwerendy bibliograficznej, sporządzanie bibliografii i przypisów, redagowanie tekstu, zasady cytowania, plagiat)

- rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów naukowych (poprzez dyskusję oraz przygotowywanie referatu)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada podstawową wiedzę o metodach i kierunkach badań nad starożytnością.

Potrafi przeprowadzić kwerendę bibliograficzną i posługiwać się

warsztatem filologa klasycznego (podstawowe bazy danych, kompendia, słowniki etc.); potrafi sporządzić bibliografię, przypisy, zredagować tekst. Zna zasady cytowania oraz rozumie pojęcie plagiatu.

Potrafi formułować zagadnienia badawcze i konstruować wywód badawczy. Potrafi przeprowadzić analizę i interpretację literaturoznawczą tekstów starożytnych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Aby zaliczyć przedmiot, student wywiązuje się z zadań zleconych przez prowadzącego (czytanie zadanych tekstów, przygotowywanie referatów).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Katarzyna Jażdżewska
Prowadzący grup: Katarzyna Jażdżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj
Prowadzący grup: Beata Gaj
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6597367c6d1e45c499ba785fbd9d8eec%40thread.tacv2/conversations?groupId=cba58ab4-0dfe-428e-a9ff-f454e0fc4943&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się na MS teams , link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6597367c6d1e45c499ba785fbd9d8eec%40thread.tacv2/conversations?groupId=cba58ab4-0dfe-428e-a9ff-f454e0fc4943&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zaliczenie na podstawie pracy na zajęciach oraz sformułowanego na koniec semestru tematu pracy licencjackiej wraz z konspektem

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

z uwagi na sytuację pandemiczną część materiałów dostarczana na skanach dzięki uprzejmości wykładowcy

Wymagania wstępne:

jak w opisie głównym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.