Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starozytna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-HistStar Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia starozytna II
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W02, F1_W08, F1_W09 ; F1_U07, F1_K05

Wymagania wstępne:

wiedza z historii starożytnej na poziomie szkoły średniej

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są dzieje starożytnego Rzymu od końca Republiki do upadku Cesarstwa Zachodniego. Dotyczą one dziejów politycznych, ale także społecznych, kulturowych oraz religijnych tego okresu. Obejmują także wspólną krytyczną lekturę wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z dziejami starożytnego Rzymu od upadku Republiki do upadku Cesarstwa Zachodniego. Ma on dostarczyć wiedzy nie tylko na temat poszczególnych wydarzeń, ale umieścić je w szerszym kontekście kulturowym, religijnym, społecznym, wskazując na procesy historyczne je warunkujące. Ważnym elementem kursu będzie również uwrażliwienie słuchaczy na wielość możliwych interpretacji przekazów źródłowych i nauczenie ich krytycznej lektury źródeł historycznych. Zajęcia mają także ułatwić studentom umieszczenie analizowanych na innych kursach wytworów kultury antycznej w szerszym kontekście historycznym. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna krytyczna lektura wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (zaangażowanie we wspólnej krytycznej lekturze wybranych fragmentów tekstów źródłowych) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia Starożytna (wiele wydań)

A. Ziółkowski, Historia. Starożytność, Warszawa 2010

M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu (wiele wydań)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

EK1: Posiada podstawową wiedzę faktograficzną o historii badanego obszaru, tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

EK 2: Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

EK 3: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

EK4: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

Opis ECTS, nakład pracy studenta/studentki:

30 godz. – aktywne uczestnictwo w wykładzie

2 godz. – konsultacje z prowadzącym wykład

3 godz. – bezpośrednie przygotowanie studenta do wykładu

25 godz. – przygotowanie do egzaminu osobiste lektury

60 godz. – razem

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

EK1: Student zna najważniejszą faktografię historii Cesarstwa Rzymskiego.

- ocena 5 (bdb): Student zna bardzo dobrze najważniejszą faktografię historii Cesarstwa Rzymskiego i potrafi wskazać zależności między wydarzeniami.

- ocena 4 (db): Student zna dobrze najważniejszą faktografię historii Cesarstwa Rzymskiego

- ocena 3 (dst): Student zna zaledwie najważniejszą faktografię historii Cesarstwa Rzymskiego - ocena 2 (ndst): Student nie zna podstawowej faktografii historii Cesarstwa Rzymskiego

EK 2: Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 5 (bdb): Student potrafi interpretować poznane fakty historyczne w ich w ich głównych aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych ukazując istniejące hipotezy interpretacyjne.

- ocena 4 (db): Student potrafi interpretować większość poznanych faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 3 (dst): Student potrafi interpretować zaledwie podstawowe fakty historyczne w ich w ich głównych aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 2 (ndst): Student nie potrafi interpretować faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

EK 3: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 5 (bdb): Potrafi wyszukiwać samodzielnie analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 4 (db): Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować podstawowe informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 3 (dst): Potrafi wyszukiwać zaledwie podstawowe informacje z wykorzystaniem tylko podstawowych źródeł i opracowań

- ocena 2 (ndst): Student nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

EK4: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

- ocena 5 (bdb): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania własnych wniosków

- ocena 4 (db): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów

- ocena 3 (dst): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem podstawowych poglądów innych autorów

- ocena 2 (ndst): Student nie posiada umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Prowadzący grup: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziejami starożytnego Rzymu od upadku Republiki po upadek Cesarstwa Zachodniego. Wykładowi towarzyszyć będzie wspólna krytyczna lektura wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie.

Wymagania wstępne:

zaliczony kurs Starożytność I

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Prowadzący grup: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0ab86eb91f1f4d588ecf9b2ebbab7253%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6948ddb3-d1e9-463d-b503-d57f14ee0835&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziejami starożytnego Rzymu od upadku Republiki po upadek Cesarstwa Zachodniego. Wykładowi towarzyszyć będzie wspólna krytyczna lektura wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Józef Naumowicz
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są dzieje starożytnego Rzymu od końca Republiki do upadku Cesarstwa Zachodniego. Dotyczą one dziejów politycznych, ale także społecznych, kulturowych oraz religijnych tego okresu. Obejmują także wspólną krytyczną lekturę wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z dziejami starożytnego Rzymu od schyłku Republiki Rzymskiej do upadku Cesarstwa Zachodniego. Ma on dostarczyć wiedzy nie tylko na temat poszczególnych wydarzeń, ale umieścić je w szerszym kontekście kulturowym, religijnym, społecznym, wskazując na procesy historyczne je warunkujące. Ważnym elementem kursu również uwrażliwienie słuchaczy na wielość możliwych interpretacji przekazów źródłowych i nauczenie ich krytycznej lektury źródeł historycznych. Zajęcia mają bowiem ułatwić studentom również umieszczenie analizowanych na innych kursach wytworów kultury antycznej w szerszym kontekście historycznym. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metod dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna krytyczna lektura wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (zaangażowanie we wspólnej krytycznej lekturze wybranych fragmentów tekstów źródłowych) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia Starożytna (wiele wydań)

A. Ziółkowski, Historia. Starożytność, Warszawa 2010

M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu (wiele wydań)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.