Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do paleografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-Paleog-C-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do paleografii
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK_W01


FK_W03


FK_W06


FK_U04


FK_K06

Skrócony opis:

Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich uczestnicy mają się nauczyć nie tylko rozpoznawać, ale i czytać dukty, pochodzące z różnych epok, począwszy od starożytności po wczesne czasy nowożytne.

Pełny opis:

Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich celem jest nauczenie studentów rozpoznawania, datowania oraz przede wszystkim czytania różnych duktów pisma łacińskiego od starożytności po wczesne czasy nowożytne. Kazde zajęcia będą składały sie z częsci teoretycznej (omówienie kolejnego typu pisma) i praktycznej (wspólna lektura tekstów). Po każdych zajęciach studenci otrzymają tekst zapisany omawianym na zajęciach duktem do samodzielnej transkrypcji.

Literatura:

W.Semkowicz, Paleografia łacińska, wyd. 2, Kraków 2002.

A.Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.

J.Szymański, Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975.

Adriano Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano, 1995

Efekty kształcenia i opis ECTS:

F1_W01, F1_W03, F1_W09, F1_U06, F1_U07, F1_U14, F1_K01

FK_W01: Dysponuje podstawową wiedzą o miejscu i znaczeniu nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych, orientuje się w specyfice metodologicznej przedmiotu badań

FK_W03: Posiada uporządkowaną wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w naukach filologicznych, ze szczególnych uwzględnieniem tych wykorzystywanych w filologii klasycznej, zarówno w badaniach literaturoznawczych, jak i językoznawczych

FK_W06: Na poziomie podstawowym posiada uporządkowaną wiedzę na temat języków klasycznych: łaciny i greki, tak w ujęciu diachronicznym, jak i synchronicznym, zna stosowną terminologię i metodologię badawczą

FK_U04: Posługuje się uznanymi w filologii klasycznej (mediewistyce czy neolatynistyce) metodami, przy czym w swojej pracy wykazuje zdolność do zachowania spójności metodologicznej

FK_K07: Ma świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego

2 ECTS:

0,5 ECTS udział w zajęciach 30 h

0,5 ECTS przygotowanie do zajęć 30 h

1 ECTS przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 60 h

Metody i kryteria oceniania:

cena: Na ocenę będą się składały dwa elementy:

1. Udział w zajęciach równoznaczny z przygotowaniem na nie transkrypcji zadanego tekstu (30%)

2. kolokwium (70%): kolokwium będzie miało charakter praktyczny. Będzie się składało z kilku zadań, polegających na identyfikacji, datacji i transkrypcji tekstów. Podczas kolokwium będzie się można posługiwać słownikiem skrótów.

zasada wystawiania oceny: 0-59% ndst, 60-67% dst, 67,5-73,5 dst+, 74-83% db; 83,5-90,5% db+, 91-100 bd

Na ocenę niedostateczną: student nie dysponuje elementarną wiedzą o specyfice metodologicznej paleografii jako nauki pomocniczej filologii klasycznej, nie posiada podstawowej wiedzy na temat terminologii paleograficznej oraz historii pisma, nie potrafi rozwiązać podstawowych skrótów paleograficznych. Nie dostrzega wpływu rozwoju pisma na dzisiejsza kulturę.

Na ocenę dostateczną: student dysponuje elementarną wiedzą o specyfice metodologicznej paleografii jako nauki pomocniczej filologii klasycznej, posiada podstawową wiedzę na temat terminologii paleograficznej oraz historii pisma, potrafi rozwiązać podstawowe skróty paleograficzne. Dostrzega na bardzo ogólnym poziomie wpływ rozwoju pisma na dzisiejsza kulturę.

Na ocenę dobrą: student dysponuje ogólną wiedzą o specyfice metodologicznej paleografii jako nauki pomocniczej filologii klasycznej, posiada ogólną wiedzę na temat terminologii paleograficznej oraz historii pisma, potrafi rozwiązać podstawowe skróty paleograficzne, przeczytać i poprawnie zadatować prosty tekst rękopiśmienny. Dostrzega wpływ rozwoju pisma na dzisiejsza kulturę.

Na ocenę bardzo dobrą dobrą: student dysponuje podstawową wiedzą o specyfice metodologicznej paleografii jako nauki pomocniczej filologii klasycznej, posiada wiedzę na temat terminologii paleograficznej oraz historii pisma, potrafi przeczytać i poprawnie zadatować tekst rękopiśmienny. Dostrzega wpływ rozwoju pisma na dzisiejsza kulturę, potrafi podać przykłady.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Prowadzący grup: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich uczestnicy mają się nauczyć nie tylko rozpoznawać, ale i czytać dukty, pochodzące z różnych epok, począwszy od starożytności po wczesne czasy nowożytne.

Pełny opis:

Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich celem jest nauczenie studentów rozpoznawania, datowania oraz przede wszystkim czytania różnych duktów pisma łacińskiego od starożytności po wczesne czasy nowożytne. Kazde zajęcia będą składały sie z częsci teoretycznej (omówienie kolejnego typu pisma) i praktycznej (wspólna lektura tekstów). Po każdych zajęciach studenci otrzymają tekst zapisany omawianym na zajęciach duktem do samodzielnej transkrypcji.

Literatura:

W.Semkowicz, Paleografia łacińska, wyd. 2, Kraków 2002.

A.Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.

J.Szymański, Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975.

Adriano Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano, 1995

Wymagania wstępne:

ZNajomość łaciny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Prowadzący grup: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich uczestnicy mają się nauczyć nie tylko rozpoznawać, ale i czytać dukty, pochodzące z różnych epok, począwszy od starożytności po wczesne czasy nowożytne.

Pełny opis:

Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich celem jest nauczenie studentów rozpoznawania, datowania oraz przede wszystkim czytania różnych duktów pisma łacińskiego od starożytności po wczesne czasy nowożytne. Kazde zajęcia będą składały się z części teoretycznej (omówienie kolejnego typu pisma) i praktycznej (wspólna lektura tekstów). Po każdych zajęciach studenci otrzymają tekst zapisany omawianym na zajęciach duktem do samodzielnej transkrypcji.

Literatura:

W.Semkowicz, Paleografia łacińska, wyd. 2, Kraków 2002.

A.Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.

J.Szymański, Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975.

Adriano Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano, 1995

Wymagania wstępne:

Znajomość łaciny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.