Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-PrakNauL-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W06, F1_U03, F1_U05, F1_U13, F1_K01, F1 K03


Skrócony opis:

Lektura tekstów oryginalnych (proza i poezja łacińska)

Pełny opis:

Przekładanie i objaśnianie (gramatyczne, stylistyczne, kulturowe, historyczne) oryginalnych tekstów (z aparatem krytycznym) z języka łacińskiego na język polski

Literatura:

Wydania krytyczne omawianych tekstów łacińskich

Słowniki łacińsko-polskie (np. red. J. Korpanty; red. M. Plezia)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Rozpoznaje zjawiska charakterystyczne dla poezji rzymskiej, np. zjawiska metryczne;

2. Tłumaczy i objaśnia znaczenie tekstu łacińskiego, identyfikując formy językowe w kontekście diachronicznym;

3. Opisuje zjawiska kulturowe, do których kluczem są starożytne teksty łacińskie;

4. Rozpoznaje i charakteryzuje przejawy religijności starorzymskiej oraz jej miejsce w życiu politycznym;

5.Ocenia i poddaje krytyce decyzje wydawcy tekstu starożytnego, przedstawiając rzeczowe argumenty;

6.Tworzy poprawny przekład z języka łacińskiego;

7. Pracuje w zespole;

8. Ma świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej i docenia ich wartość;

9, Troszcząc się o kultywowanie pamięci kulturowej, ma świadomość potrzeby pogłębiania własnych umiejętności;

ECTS - 3

40 godzin kontaktowych, w tym 30 godzin ćwiczeń i 10 godzin konsultacji;

35 godzin pracy indywidualnej studenta.

Metody i kryteria oceniania:

ocena końcowa na podstawie egzaminacyjnego testu końcowego

ocena 5:

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię dyscypliny filologia klasyczna i na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

Student posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej

Student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny

Student posiada pogłębioną wiedzę o historii Imperium Rzymskiego

Student posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

Student bardzo dobrze wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

Student dysponuje bardzo dobrą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

Student posiada bardzo dobre umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie bardzo dobrze specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi zawsze w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

Student zawsze potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

Student ma dogłębną świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej i potrafi ją zilustrować przykładami oraz uargumentować, na czym polega ich wysoka wartość.

ocena 4.5:

Poza wymogami sformułowanymi dla oceny 4,0 student posługuje się poprawnym językowo, logicznie spójnym wywodem, i w jednym przynajmniej zakresie wiedza jego wykracza poza zakreślone dla oceny 4.0 normy

ocena 4:

Student dość dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologię dyscypliny filologia klasyczna i na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

Student posiada dość dobrze uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej

Student posiada dość dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny

Student posiada dość dobrą wiedzę o historii Imperium Rzymskiego

Student zazwyczaj posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

Student dobrze wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

Student dysponuje dobrą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie często potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

Student posiada dobre umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie dobrze specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi zazwyczaj w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

Student często potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

Student ma dobrą świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej i potrafi ją zilustrować przykładami

ocena 3.5:

Poza wymogami sformułowanymi dla oceny 3.0 student posługuje się poprawnym językowo, logicznie spójnym wywodem, i w jednym przynajmniej zakresie wiedza jego wykracza poza zakreślone dla oceny 3.0 normy

ocena 3:

Student powierzchownie zna terminologię dyscypliny filologia klasyczna i terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

Student posiada powierzchownie uporządkowaną wiedzę z zakresu historii literatury starożytnej

Student posiada powierzchownie uporządkowaną wiedzę na temat łaciny

Student posiada powierzchowną wiedzę o historii Imperium Rzymskiego

Student czasem posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

Student powierzchownie wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

Student dysponuje słabą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie czasami potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

Student posiada niewielkie umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie powierzchownie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi czasami w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

Student czasem potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

Student ma powierzchowną świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej

ocena 2:

Student nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3.0.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Lektura tekstów oryginalnych (proza i poezja łacińska)

Pełny opis:

Przekładanie i objaśnianie (gramatyczne, stylistyczne, kulturowe, historyczne) oryginalnych tekstów (z aparatem krytycznym) z języka łacińskiego na język polski

Literatura:

Wydania krytyczne omawianych tekstów łacińskich

Słowniki łacińsko-polskie (np. red. J. Korpanty; red. M. Plezia)

Wymagania wstępne:

Znajomość fleksji łacińskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6af524b31f0c423c8731ca67f42d2262%40thread.tacv2/conversations?groupId=14aa098c-5c6e-4a7c-95bc-e7f0cf5ed30b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Lektura tekstów oryginalnych (proza i poezja łacińska)

Pełny opis:

Przekładanie i objaśnianie (gramatyczne, stylistyczne, kulturowe, historyczne) oryginalnych tekstów (z aparatem krytycznym) z języka łacińskiego na język polski

Literatura:

Wydania krytyczne omawianych tekstów łacińskich

Słowniki łacińsko-polskie (np. red. J. Korpanty; red. M. Plezia)

Wymagania wstępne:

Znajomość fleksji i składni łacińskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.