Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-SemLic-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P_W: F1_W02, F1_W03, F1_W04, F1_W10, F1_W13


P_U01:F1_U01,F1_U02, F1_U04, F1_U05, F1_U06,


P_U02: F1_U08, F1_U09, F1_U10, F1_U11, F1_U12


P_U03: F1_U07,


P_K: F1_K01, F1_K02, F1_K03, F1_K042020/2021

F1_W15, F1_U03, F1_U04, F1_U05, F1_U06, F1_U07, F1_K03

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze praktycznym, zorientowane na faktyczne problemy kwerendy a następnie przygotowania pracy o charakterze naukowym. Koncentracja na umiejętnościach, aktualnym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej.

Pełny opis:

Dyskusja nad powstającymi dyplomowymi, tak w gronie seminaryjnym jak i w systemie konsultacji o charakterze bardziej indywidualnym.

Dyskusja nad rzeczywistymi problemami natury praktycznej, od kwestii translacyjnych, przez zagadnienia i metody interpretacyjne, do problemów związanych z kompozycją argumentacji w pracy naukowej.

Literatura:

Wybrane, ustalone ze studentami teksty greckie / łacińskie oraz wybrane teksty naukowe wraz z dobraną przez prowadzącego literaturą sekundarną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1) Wyjaśnia zjawiska kulturowe, posługując się terminologią specyficzną dla filologii klasycznej jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych;

2) Cytuje definicje i opisy zjawisk wywodzące się z najważniejszych prądów badawczych nad kulturą, a zwłaszcza kulturą antyczną;

3) Dobiera bibliografię, posługując się bazami danych, katalogami i innymi narzędziami pomocniczymi;

4) Analizuje problemy badawcze, samodzielnie dobiera metodologię i proponuje rozwiązania;

5) Wykorzystuje wskazówki i uwagi opiekuna naukowego;

6) Ustala kryteria analizy problemu, zachowując spójność metodologiczną i korzystając z metod uznanych w filologii klasycznej;

2020/2021

F1_W02: Wyjaśnia zjawiska kulturowe, posługując się terminologią specyficzną dla filologii klasycznej jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych;

F1_W03: Cytuje definicje i opisy zjawisk wywodzące się z najważniejszych prądów badawczych nad kulturą antyczną i językami klasycznymi.

F1_U03: Dobiera bibliografię, posługując się bazami danych, katalogami i innymi narzędziami pomocniczymi;

F1_U04: Analizuje problemy badawcze, samodzielnie dobiera metodologię i proponuje rozwiązania;

F1_U05: Wykorzystuje wskazówki i uwagi opiekuna naukowego;

F1_U06: Ustala kryteria analizy problemu, zachowując spójność metodologiczną i korzystając z metod uznanych w filologii klasycznej;

F1_K03: Identyfikuje priorytety związane z przygotowywaniem pracy dyplomowej.

F1_K04: Świadomy dylematów naukowych związanych z wykonywaniem pracy filologa, zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii;

7) Posługuje się poprawną terminologią naukową;

8) Przeprowadza analizę utworów literackich, zjawisk kulturowych lub językowych, pochodzących ze starożytności, lub późniejszych ale nawiązujących do antyku;

9) Konstruuje rzeczową i spójną argumentację w formie pisemnej, poddając krytyce wybrane opinie, dowodząc swych tez i wyprowadzając logiczne i obiektywne wnioski z przesłanek;

10) Świadomy dylematów naukowych związanych z wykonywaniem pracy filologa, zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii;

11) Ma poczucie potrzeby pogłębiania swoich umiejętności i swej wiedzy;

2 ECTS - praca na zajęciach

3 ECTS - napisanie pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie samodzielnie napisanej dysertacji, omawiającej w sposób syntetyczny metody i wyniki przeprowadzonych badań.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Filip Doroszewski
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze praktycznym, zorientowane na faktyczne problemy kwerendy a następnie przygotowania pracy o charakterze naukowym. Koncentracja na umiejętnościach, aktualnym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej.

Pełny opis:

Dyskusja nad powstającymi pracami dyplomowymi, tak w gronie seminaryjnym jak i w systemie konsultacji o charakterze bardziej indywidualnym.

Dyskusja nad rzeczywistymi problemami natury praktycznej, od kwestii translacyjnych, przez zagadnienia i metody interpretacyjne, do problemów związanych z kompozycją argumentacji w pracy naukowej.

Literatura:

Wybrane, ustalone ze studentami teksty greckie / łacińskie oraz wybrane teksty naukowe wraz z dobraną przez prowadzącego literaturą sekundarną.

Wymagania wstępne:

Zaawansowana znajomość języka łacińskiego i starogreckiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad0c1466ee2f74700995d9e234ab1f1a5%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe19c612-32b1-4895-97ef-5bf1f529d310&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze praktycznym, zorientowane na faktyczne problemy kwerendy a następnie przygotowania pracy o charakterze naukowym. Koncentracja na umiejętnościach, aktualnym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej.

Pełny opis:

Dyskusja nad rozplanowaniem materiału w pracach dyplomowych, tak w gronie seminaryjnym jak i w systemie konsultacji o charakterze bardziej indywidualnym.

Dyskusja nad rzeczywistymi problemami natury praktycznej, od kwestii translacyjnych, przez zagadnienia i metody interpretacyjne, do problemów związanych z kompozycją argumentacji w pracy naukowej.

Literatura:

Wybrane teksty naukowe wraz z dobraną przez prowadzącego literaturą sekundarną.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie poprzedniego semestru seminarium lic.

Zaawansowana znajomość języka łacińskiego i starogreckiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.