Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do metryki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-WstdoMet Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do metryki
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W06, F1_U03, F1_U05

F1_U06, F1_U03, F1_U05, F1_U06, F1_K02, F1_K03

F1_K07


Skrócony opis:

celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi systemami prozodycznymi literatury łacińskiej i greckiej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną najważniejsze zjawiska prozodyczne, przede wszystkim na przykładzie literatury łacińskiej.

Systemy:

heksametr daktyliczny

dystych elegijny

senar jambiczny

wybrane systemy stroficzne (s. saficka mniejsza, alcejska)

Cezura

Literatura:

Quintus Horatius Flakkus Dzieła wszystkie (wstęp)

M. Dłuska, W. Strzelecki Metryka grecka i łacińska

J. Halporn, M. Ostwald. Th. Rosenmeyer The meters of Greek and Latin Poetry

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Znajoimość najważniejszych systemów metrycznych. Umiejętność czytania w metrum (poezja łacińska, epika grecka)

Metody i kryteria oceniania:

odpowiedź ustna.

Ocena będzie średnią umiejętności teoretycznej (oznaczenie akcentów prozodycznych, wyróżnienie jednostek prozodycznych) i praktycznych (lektura)

Na 5: student zna terminolgię z zakresu prozodii i metryki, bezbłędnie identyfikuje miary metryczne z zakresu zajęć, płynnie czyta w/w metra

Na 4: student zna terminolgię z zakresu prozodii i metryki, poprawnie identyfikuje miary metryczne z zakresu zajęć, płynnie czyta w/w metra

Na 3: student zna podstawową terminolgię z zakresu prozodii i metryki, poprawnie identyfikuje miary omówione na zajęciach i czyta je bez większych błędów

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.