Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-Jez.łac-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: student posiada podstawową wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w naukach filologicznych, ze szczególnych uwzględnieniem tych, które są właściwe dla studiowanej specjalności, zarówno w badaniach literaturoznawczych, jak i językoznawczych (F1_W03). Uczestnik kursu ma świadomość zmienności języka, w szczególności jego warstwy semantycznej, jak również ewolucji systemów gramatycznych (F1_W13).

Umiejętności: student potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, potrafi uzasadnić tak dobór problemu, jak i metod badawczych (F1_U04). Student umie wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych (F1_U05).

Kompetencje: student potrafi pracować w grupie (F1_K02).

Pełny opis:

Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych wiadomości wstępnych o języku łacińskim, alfabecie, wymowie, akcentowaniu. Następnie wprowadzana jest klasyfikacja rzeczowników według deklinacji; odmiana przymiotników, zaimków i imiesłowów; informacje o czasownikach: poszczególne czasy, tryb oznajmujący i rozkazujący, strona czynna i bierna. Część teoretyczna obejmuje również składnię: najważniejsze konstrukcje (ACI, NCI, Accusativus duplex, Ablativus absolutus). W trakcie zajęć podawane są także podstawowe informacje o etymologii i wpływie języka łacińskiego na języki nowożytne (Latina viva). Część teoretyczna wzbogacona jest licznymi ćwiczeniami oraz lekturą wybranych tekstów historyków, filozofów i poetów rzymskich.

Literatura:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń "Homo Romanus" J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar.

Gramatyka:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN (lub inna).

Słowniki:

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, wyd. szkolne PWN;

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student posiada podstawową wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w naukach filologicznych, ze szczególnych uwzględnieniem tych, które są właściwe dla studiowanej specjalności, zarówno w badaniach literaturoznawczych, jak i językoznawczych (F1_W03). Uczestnik kursu ma świadomość zmienności języka, w szczególności jego warstwy semantycznej, jak również ewolucji systemów gramatycznych (F1_W13).

Umiejętności: student potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, potrafi uzasadnić tak dobór problemu, jak i metod badawczych (F1_U04). Student umie wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych (F1_U05).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie zaliczenia pisemnych kolokwiów cząstkowych, które odbędą się w ciągu semestru, w tym kolokwium z sentencji łacińskich, oraz zaliczenia ustnego przygotowanego tekstu.

Na koniec roku - pisemne tłumaczenie tekstu z pomocą słownika. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów, sentencji i lektur.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niewiadomska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Magdalena Niewiadomska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda, Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.