Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki studenckie - specjalizacja nauczycielska (filologia polska, studia I stopnia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-PR-NAU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie - specjalizacja nauczycielska (filologia polska, studia I stopnia)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W09, FP1_W18, FP1_U06, FP1_U11, FP1_K02

Skrócony opis:

Student w czasie praktyk w szkole podstawowej zapoznaje się ze specyfiką działania szkoły podstawowej jako instytucji, weryfikuje swoją wiedzę teoretyczną wyniesioną z zajęć uniwersyteckich z praktyką szkolną w zakresie metod i organizacji pracy na lekcji oraz realizacji treści programowych. Zapoznaje się z różnego rodzaju działaniami opiekuńczo-wychowawczymi. Doświadcza sposobu funkcjonowania w roli społecznej nauczyciela z jej obowiązkami i wymaganiami. Czynności praktykanta odnoszą się do treści trzech modułów kształcenia nauczycieli zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z programem realizowanym na określonym poziomie, zestawem podręczników i pomocy dydaktycznych.

Praktykant obserwuje zajęcia prowadzone przez opiekuna i innych nauczycieli; rozpoznaje założone cele edukacyjne, metody i formy pracy nauczyciela oraz strukturę lekcji języka polskiego.

Poznaje w praktyce omawiane na zajęciach uniwersyteckich sposoby oceniania uczniów.

Praktykant współpracuje z nauczycielem opiekunem w procesie przygotowania koncepcji lekcji prowadzonych samodzielnie (przez studenta). Przeprowadza zgodnie z metodologią analizę i interpretację zagadnień merytorycznych (literatura, język) oraz dydaktycznych. Obserwuje zachowanie uczniów, pracę wychowawczą szkoły (w tym pracę szkolnego pedagoga).

Praktykant organizuje działania uczniów w ramach lekcji lub innych zajęć.

Student prowadzi dokumentację praktyk w dzienniczku praktyk.

Literatura:

1. Regulamin praktyk na UKSW z 25 czerwca 2015 (na stronie Biura Karier UKSW).

2. F. Bereźnicki, Podstawy dydaktyki, Kraków 2011.

3. E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000.

4. A. Kłakówna, Nowa sztuka pisania. Język polski, Kraków 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student komunikatywnie oraz ze znajomością zasad i metod nauczania przekazuje wiedzę z zakresu nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Korzysta z zasobów uporządkowanej wiedzy merytorycznej (wiedzy o literaturze, wiedzy o języku, a także o kulturze i historii), dydaktycznej, psychologiczno-pedagogicznej.

Praktykant projektuje scenariusze zajęć, które samodzielnie realizuje, wchodząc w rolę nauczyciela i wychowawcy. Prawidłowo organizuje proces lekcyjny, potrafi współdziałać z nauczycielami i uczniami.

Wymienione czynności odpowiadają wprowadzonym wyżej efektom nauczania.

Spośród 150 godzin praktyk większość to obserwacje pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej oraz instytucjonalnej szkoły (łącznie z lekturą odpowiednich dokumentów, np. statut szkoły, program wychowawczy) - 75 godzin;

samodzielnie prowadzone zajęcia - 15 godzin;

samodzielne przygotowanie do zajęć - 60 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie praktyk składa się:

1. systematycznie i prawidłowo prowadzona dokumentacja potwierdzona przez opiekuna praktyk (pieczątka i podpis), zawierająca informacje o obserwowanych zajęciach dydaktycznych, o zapoznaniu się z dokumentacją pracy szkoły) - 25%;

2. zapis w dzienniczku praktyk dokumentujący obserwację działań o charakterze wychowawczym (praca szkolnego pedagoga, program lekcji wychowawczych, obserwacja godzin wychowawczych, dyscyplinowanie i motywowanie uczniów przez nauczyciela itp.) - 25%

3. dwa samodzielnie opracowane scenariusze zajęć prowadzonych przez studenta - 25%;

4. pisemna pozytywna opinia o praktykancie sporządzona przez szkolnego opiekuna praktyk - 25%.

Praktyki zawodowe:

Obowiązkowe praktyki zawodowe w szkole podstawowej w zakresie nauczania języka polskiego w klasach IV-VI i w zakresie zadań wychowawczych wobec uczniów tej grupy wiekowej.

Praktyki w wymiarze 150 godzin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Furgała
Prowadzący grup: Małgorzata Furgała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Furgała
Prowadzący grup: Małgorzata Furgała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krasowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.