Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej 1945-1989

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-HLP45-89 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej 1945-1989
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2e6907b4e9c547f8a1f7ea59d6aa9838%40thread.tacv2/conversations?groupId=04850788-72a2-4bbd-8926-61b640f3b02f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

FP2_W07

FP2_U01

FP2_K01

Skrócony opis:

Cele poznawcze jako główne, osiągane poprzez analizę i kontekstową interpretację oraz syntezę utworów i zjawisk, częściowo już wcześniej poznawanych (szkoła średnia, studia licencjackie, własne zainteresowania) z literatury polskiej z okresu 1945-1989.

Pełny opis:

Zapoznanie się z ważnymi dziełami i zjawiskami we współczesnej literaturze polskiej z okresu 1945-1989, bez wyraźnego wyodrębniania literatury krajowej i emigracyjnej. Zdobywanie wiedzy oraz rozwój wyobraźni i swobody myślenia. Wypracowywanie u studentów myślenia równoległego o literaturze, historii, filozofii, sztuce, kulturze epoki, w której tkwi dzieło jako twór określonego czasu. A dokładniej zagadnienia poruszane na zajęciach prezentują się w następujący sposób:

1. Z czego rodzi się literatura? Na przykładzie opowiadań "Deszcz" i "Pierścień z papieru" Zygmunta Haupta.

2. Skąd ten zachwyt? - "Przeciw poetom" Witolda Gombrowicza.

3. "Piosenka z najwyższej wieży, czyli maksymalizm poznawczy w liryce Rafała Wojaczka.

4. "Zły" Leopolda Tyrmanda - arcydzieło czy brukowy romans?

5. Inaczej za wszelką cenę, czyli "Kropka nad ypsylonem" Edwarda Stachury.

6. Uchodźca czy turysta? "Turyści z bocianich gniazd" Czesława Straszewicza.

7. Skąd przychodzi szczęście? "Dar" Czesława Miłosza.

8. Emigracyjna (izraelska) odsłona Marka Hłaski na przykładzie "Drugiego zabicia psa".

9. "Można się zabić nawet pół godziny przed śmiercią". "Letni dzień Sławomira Mrożka.

10. Bo przecież i tak ostatecznie nie wiemy nic "na pewno". "Weiser Dawidek" Pawła Huellego.

11. Jak można pokonać czas? "Ludzie na moście" Wisławy Szymborskiej.

12. Władysław Broniewski bez rewolucyjnych ukłonów na przykładzie cyklu wierszy "Anka".

Literatura:

Literatura podmiotowa:

Zygmunt Haupt, "Deszcz".

Witold Gombrowicz, "Przeciw poetom".

Rafał Wojaczek, "Piosenka z najwyższej wieży" i "Prośba"

Leopold Tyrmand, "Zły".

Czesław Straszewicz, "Turyści z bocianich gniazd".

Czesław Miłosz, "Dar" (wiersz z tomu "Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada").

Marek Hłasko, "Drugie zabicie psa".

Sławomir Mrożek, "Letni dzień".

Paweł Huelle, "Weiser Dawidek".

Wisława Szymborska, "Ludzie na moście".

Władysław Broniewski, "Anka" (cykl wierszy).

Literatura przedmiotowa (opracowania):

K. Rutkowski, "W stronę Haupta", "Teksty Drugie" 1991, nr 1-2.

A. Falkiewicz, "Dziesięć esejów przy Gombrowiczu", Kraków 1981.

K. Nowosielski, "Ja mięso modlitwy. O poezji Rafała Wojaczka", w: tenże, "Troska i czas. O poezji i przemijaniu", Gdańsk 2001.

A. Kijowski, "Wielki pisarz. Dla kogo?", "Twórczość" 1962, nr 4.

S. Kisielewski, "Leopold Tyrmand - pisarz zapomniany", "Twórczość" 1962, nr 4.

V. Wejs-Milewska, "Wykorzenieni i wygnani. O twórczości Czesława Straszewicza", Kraków 2003.

K. Dybciak, "Poezja pełni istnienia", w: tenże, "Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii", Kraków 2005.

W. Wyskiel, "Marka Hłąski portret bez tła", w: "Lektury polonistyczne. Literatura współczesna", t. 1, red. R. Nycz i J. Jarzębski, Kraków 1997.

M. Sugiera, "Dramaturgia Sławomira Mrożka", Kraków 1997.

"Nie wierzę w sztuczne raje". Z Pawłem Huellem rozmawia Anna Zbierska, w: Rozmowy ":Tytułu", Gdańsk 1966.

S. Balbus, "Szkic do portretu i jedno zbliżenie", w: "Lektury polonistyczne. Literatura współczesna", t. 1, red. R. Nycz i J. Jarzębski, Kraków 1997.

R. Matuszewski, "Elementy tragizmu w poezji Broniewskiego", w: "Władysław Broniewski w poezji polskiej", Warszawa 1976.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W07 Student w pogłębiony sposób zna metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

FP2_U01 Student potrafi wyszukiwać, krytycznie analizować, twórczo interpretować i syntetyzować informacje.

FP2_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnego udziału w zajęciach i pisemnej pracy zaliczeniowej. Student bardzo aktywny na zajęciach zostaje zwolniony z pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sikora, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jerzy Sikora
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2e6907b4e9c547f8a1f7ea59d6aa9838%40thread.tacv2/conversations?groupId=04850788-72a2-4bbd-8926-61b640f3b02f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie się z ważnymi dziełami i zjawiskami we współczesnej literaturze polskiej z okresu 1945-1989, bez wyraźnego wyodrębniania literatury krajowej i emigracyjnej. Zdobywanie wiedzy oraz rozwój wyobraźni i swobody myślenia. Wypracowywanie u studentów myślenia równoległego o literaturze, historii, filozofii, sztuce, kulturze epoki, w której tkwi dzieło jako twór określonego czasu.

Pełny opis:

Zapoznanie się z ważnymi dziełami i zjawiskami we współczesnej literaturze polskiej z okresu 1945-1989, bez wyraźnego wyodrębniania literatury krajowej i emigracyjnej. Zdobywanie wiedzy oraz rozwój wyobraźni i swobody myślenia. Wypracowywanie u studentów myślenia równoległego o literaturze, historii, filozofii, sztuce, kulturze epoki, w której tkwi dzieło jako twór określonego czasu. A dokładniej zagadnienia poruszane na zajęciach prezentują się w następujący sposób:

1. Z czego rodzi się literatura? Na przykładzie opowiadań "Deszcz" i "Pierścień z papieru" Zygmunta Haupta.

2. Skąd ten zachwyt? - "Przeciw poetom" Witolda Gombrowicza.

3. "Piosenka z najwyższej wieży, czyli maksymalizm poznawczy w liryce Rafała Wojaczka.

4. "Zły" Leopolda Tyrmanda - arcydzieło czy brukowy romans?

5. Inaczej za wszelką cenę, czyli "Kropka nad ypsylonem" Edwarda Stachury.

6. Uchodźca czy turysta? "Turyści z bocianich gniazd" Czesława Straszewicza.

7. Skąd przychodzi szczęście? "Dar" Czesława Miłosza.

8. Emigracyjna (izraelska) odsłona Marka Hłaski na przykładzie "Drugiego zabicia psa".

9. "Można się zabić nawet pół godziny przed śmiercią". "Letni dzień Sławomira Mrożka.

10. Bo przecież i tak ostatecznie nie wiemy nic "na pewno". "Weiser Dawidek" Pawła Huellego.

11. Jak można pokonać czas? "Ludzie na moście" Wisławy Szymborskiej.

12. Władysław Broniewski bez rewolucyjnych ukłonów na przykładzie cyklu wierszy "Anka".

Literatura:

Literatura podmiotowa:

Zygmunt Haupt, "Deszcz".

Witold Gombrowicz, "Przeciw poetom".

Rafał Wojaczek, "Piosenka z najwyższej wieży" i "Prośba"

Leopold Tyrmand, "Zły".

Czesław Straszewicz, "Turyści z bocianich gniazd".

Czesław Miłosz, "Dar" (wiersz z tomu "Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada").

Marek Hłasko, "Drugie zabicie psa".

Sławomir Mrożek, "Letni dzień".

Paweł Huelle, "Weiser Dawidek".

Wisława Szymborska, "Ludzie na moście".

Władysław Broniewski, "Anka" (cykl wierszy).

Literatura przedmiotowa (opracowania):

K. Rutkowski, "W stronę Haupta", "Teksty Drugie" 1991, nr 1-2.

A. Falkiewicz, "Dziesięć esejów przy Gombrowiczu", Kraków 1981.

K. Nowosielski, "Ja mięso modlitwy. O poezji Rafała Wojaczka", w: tenże, "Troska i czas. O poezji i przemijaniu", Gdańsk 2001.

A. Kijowski, "Wielki pisarz. Dla kogo?", "Twórczość" 1962, nr 4.

S. Kisielewski, "Leopold Tyrmand - pisarz zapomniany", "Twórczość" 1962, nr 4.

V. Wejs-Milewska, "Wykorzenieni i wygnani. O twórczości Czesława Straszewicza", Kraków 2003.

K. Dybciak, "Poezja pełni istnienia", w: tenże, "Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii", Kraków 2005.

W. Wyskiel, "Marka Hłąski portret bez tła", w: "Lektury polonistyczne. Literatura współczesna", t. 1, red. R. Nycz i J. Jarzębski, Kraków 1997.

M. Sugiera, "Dramaturgia Sławomira Mrożka", Kraków 1997.

"Nie wierzę w sztuczne raje". Z Pawłem Huellem rozmawia Anna Zbierska, w: Rozmowy ":Tytułu", Gdańsk 1966.

S. Balbus, "Szkic do portretu i jedno zbliżenie", w: "Lektury polonistyczne. Literatura współczesna", t. 1, red. R. Nycz i J. Jarzębski, Kraków 1997.

R. Matuszewski, "Elementy tragizmu w poezji Broniewskiego", w: "Władysław Broniewski w poezji polskiej", Warszawa 1976.

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać już pewien zakres wiedzy z literatury, a także przynajmniej elementarną wiedzę z historii, filozofii, religii i innych dziedzin - kontekstowych wobec literatury. Przydatna jest wiedza z poetyki i teorii literatury, aby na ćwiczeniach analizować i interpretować utwory w sposób możliwie pełny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.