Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka przedmiotowa. Metodyka nauczania literatury w szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-KN-I-2-DydNLit
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotowa. Metodyka nauczania literatury w szkole podstawowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Miłko, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Miłko
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aGEmepMJmnSes1dMs5M6ChJlMRty8CB0FJgcViBH8Abk1%40thread.tacv2/General?groupId=664072df-cf70-4b08-b00e-773224819bc6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów specjalizacji nauczycielskiej do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych w drugim module kształcenia, czyli w klasach 4-8.

Pierwszy semestr zajęć skupia się metodyce w klasach 4-6, natomiast drugi w klasach 7-8 szkoły podstawowej.

Pełny opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z Podstawą programową z języka polskiego oraz poznanie metod pracy z tekstami literackimi na lekcjach języka polskiego w klasach 7-8.

Treści merytoryczne:

1.Zajęcia organizacyjne. (Samo)ocena kompetencji nauczycielskich.

2.Podstawa programowa jako elementarny dokument w pracy nauczyciela. Analiza dokumentów z I i II etapu edukacyjnego.

3.Warsztat pracy nauczyciela-polonisty (planowanie pracy; dokumenty nauczyciela).

4.Warsztat pracy nauczyciela-polonisty (metody i narzędzia pracy).

5.Praca z lekturami z klas 4-6 w klasach 7-8.

6.Praca z lekturami (klasy 7-8).

7.Praca z teksami poetyckimi.

8.Przekład intersemiotyczny na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

9.Przegląd podręczników do języka polskiego pod kątem merytorycznym i edytorskim.

10.Nauka o literaturze a egzamin 8-klasisty.

11.Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego.

12.Nowe nurty i podejścia edukacyjne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. (neurodydaktyka, plan daltoński, myślenie krytyczne)

13.Wystąpienia studentów. Zajęcia podsumowujące. (2 spotkania).

Literatura:

1.Polonistyczna dydaktyka ogólna, red. J. Fiszbak, Łódź 2019.

2.Metodyka literatury t.1 i 2, oprac. J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, Warszawa 2001 [t.1], 2002 [t.2].

3.S. Bortnowski, Jak uczyć poezji, Warszawa 1992.

4.S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005.

5.G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców¸ Sopot 2018.

6.B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2012.

7.Wybrane artykuły z książek z serii "Edukacja nauczycielska polonisty", wyd. Universitas, Kraków 2005-2021.

8.Wartości i wartościowanie w edukacji polonistycznej, red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2013.

9.Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, red. I.Morawska, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2017.

10.Wybrane artykuły z czasopisma „Polonistyka – czasopismo dla nauczycieli”.

11.Wybrane podręczniki i serie wydawnicze przeznaczone do uczenia języka polskiego w szkole podstawowej.

12. Materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące egzaminy ósmoklasisty.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)