Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opracowanie edytorskie tekstu - literatura XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-II-1-OpEdTek Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie edytorskie tekstu - literatura XIX i XX wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W10

FP2_U08

FP2_K05


Skrócony opis:

Zajęcia z modułu edytorskiego mają na celu ugruntowanie wiedzy i umiejętności studenta z zakresu edytorstwa naukowego. Podczas zajęć studenci samodzielnie przygotowują opracowanie edytorskie dzieła literackiego z XIX-XX wieku.

Pełny opis:

Przygotowywana w czasie całego semestru praca zaliczeniowa jest efektem kolejnych etapów pracy edytorskiej nad dziełem literackim. Są to: wybór utworu, rozpoznanie jego sytuacji edytorskiej, analiza i porównanie przekazów, wybór podstawy tekstowej, opracowanie aparatu krytycznego, opracowanie językowe tekstu, sporządzenie niezbędnych komentarzy filologicznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W10

Student zna na poziomie zaawansowanym pojęcia, teorie i zasady postępowania z zakresu edytorstwa naukowego.

FP2_U08

Student potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach edytorstwa naukowego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.

FP2_K05

Student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji modułu edytorskiego przy planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Opis ECTS:

- udział w zajęciach na platformie e-learningowej – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie pracy pisemnej – 15 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Emilia Zaczkowska-Szypowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Emilia Zaczkowska-Szypowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Wiedza umiejętności z zakresu modułu edytorskiego z I stopnia studiów z filologii polskiej lub gotowość do jego uzupełnienia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.