Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki studenckie (filologia polska, studia II stopnia) - specjalizacja nauczycielska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-PRAK-II-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie (filologia polska, studia II stopnia) - specjalizacja nauczycielska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Praktyki są integralną częścią specjalizacji nauczycielskiej na I i II stopniu kształcenia uniwersyteckiego. Szczegóły określają stosowne przepisy MEN z 2006 roku.

Pełny opis:

Na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studenci są zobowiązani do odbycia praktyk nauczycielskich w wymiarze do 50 godzin dydaktycznych i przeprowadzenia (w ramach tej puli) 30 lekcji. Szczegóły praktyk (zakres czasowy i merytoryczny) określa nauczyciel polonista w danej placówce oświatowej, czyli tzw. szkolny opiekun praktyk, którego wyznacza dyrektor szkoły. Praktyka zawodowa może odbywać się zarówno w publicznych, jak i niepublicznych, szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, a także w gimnazjach (do czasu ich zamknięcia).

Literatura:

1/ P. Bąbel, M. Wiśniak, Jak uczyć, żeby nauczyć. Warszawa 2008

2/ R. Perry, Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, Warszawa 2000

3/R. Fisher, Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999

4/ Bezwzględna znajomość lektur szkolnych z zakresu nauczania języka polskiego w szkole średniej!

Efekty kształcenia i opis ECTS:

3

Metody i kryteria oceniania:

Nauczyciele Katedry Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej zastrzegają sobie prawo do niezapowiedzianych hospitacji studentów uczestniczących w praktykach pedagogicznych w wybranych przez siebie placówkach oświatowych.

Praktyki zawodowe:

Wymiar godzinowy praktyk nauczycielskich określony jest w rozporządzeniach UKSW, natomiast w indywidualnych przypadkach, opiekun praktyk, jak też wykładowca merytoryczny przedmiotów metodycznych na specjalizacji, może podjąć inne stosowne decyzje (np. skrócić czas praktyk dla aktywnych nauczycieli).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Furgała
Prowadzący grup: Małgorzata Furgała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Furgała
Prowadzący grup: Małgorzata Furgała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.