Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy edytorskie literatury XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-3-EdytXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy edytorskie literatury XX wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

FP1_W05

FP1_W09

FP1e_W18

FP1e_U06

FP1e_K02

FP1e_K04


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami edytorstwa literatury XX wieku. Wykazanie się nabytymi umiejętnościami samodzielnego opracowania edytorskiego tekstu literackiego. Poznanie historii wydawniczej wybranych dzieł literackich XX wieku.

Wymagania wstępne: Zaliczenie wszystkich wcześniejszych zajęć z edytorstwa.

Literatura:

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej oraz literatura wskazana w sylabusie.

Pomocne opracowania ogólne i leksykon:

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

D.C. Greetham, Theories of the Text, New York 1999.

D.C. Greetham, Textual Scholarship. An Introduction, New York 1994.

Scholarly Editing. A Guide to Redearch, ed. D.C. Greetham, New York 1995.

A Lexicon of Scholarly Editing, https://lexiconse.uantwerpen.be

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Celem zajęć jest poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy edytorskiej studentów: dyskusja nad dotychczasowymi ustaleniami i osiągnięciami polskich wydawców naukowych, omówienie edycji wybranych dzieł dwudziestowiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem utworów o skomplikowanej sytuacji tekstologicznej, dyskusja nad nowymi perspektywami rozwoju edytorstwa naukowego, a także ćwiczenia praktyczne związane z opracowaniem rękopisów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

-obecność na ćwiczeniach (dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze)

-terminowe złożenie i zaliczenie pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kołodziej, Monika Myszor-Ciecieląg, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Monika Myszor-Ciecieląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Cybulski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.