Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-JezŁac Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

FP1_W12 FP1_U12 FP1_K02

Skrócony opis:

Nauka j. łacińskiego od podstaw

Pełny opis:

student umie tłumaczyć i rozumie proste teksty i sentencje łacińskie oraz terminologię naukową; rozpoznaje znaczenie i funkcję odwołań do kultury antycznej w kulturze polskiej

Literatura:

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (wydanie dowolne);Słownik łacińsko-polski (wydanie dowolne, zalecane pod red. K. Kumanieckiego)zbiory i opracowania sentencji łacińskich: S. Kalinkowski, Aurea dicta, złote słowa, (wydanie dowolne), Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1990 lub inne zbioryGramatyka j. łacińskiego (dowolny autor, dowolne wydanie).A.W. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W12

FP1_U12

FP1_K02

Student:

rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka, zna metody jego analizy, zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej

potrafi zrozumieć podstawowy tekst napisany w języku łacińskim

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

1 ECTS - praca na zajęciach

1 ECTS praca własna (np. wykonywanie zadań na Moodle)

Metody i kryteria oceniania:

student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, w ciągu każdego semestru student ma zaliczyć 3 kolokwia, obejmujące materiał gramatyczny z poprzednich zajęć; w I i II semestrze wraz z wymaganą frekwencją kolokwia te stanowią podstawę zaliczenia zajęć; na ocenę końcową z każdego semestru ma wpływ również aktywność studenta podczas zajęć w ciągu semestru.Możliwa jest także inna forma zaliczenia zajęć na ocenę - po ustaleniu ze studentami, np. systematyczne rozwiązywanie zadań (prac domowych) na Moodle'u.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nauka j. łacińskiego

Pełny opis:

student umie tłumaczyć i rozumie proste teksty i sentencje łacińskie oraz terminologię naukową; rozpoznaje znaczenie i funkcję odwołań do kultury antycznej w kulturze polskiej

Literatura:

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (wydanie dowolne);

J. Wojtczak-Szyszkowski, Roma clarissima urbium, Warszawa 2008; Fides et litterae, Warszawa 1998;

Słownik łacińsko-polski (wydanie dowolne, zalecane pod red. K. Kumanieckiego)

Praktyczny słownik łacińsko-polski (oprac. J. Mańkowski).

zbiory i opracowania sentencji łacińskich: S. Kalinkowski, Aurea dicta, złote słowa, (wydanie dowolne), Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1990 lub inne zbiory

A.W. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 2005.

Wymagania wstępne:

student posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki polskiej oraz historii starożytnej, a także z zakresu gramatyki łacińskiej (zakres I semestru nauki)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae31f4bc1b21c4affb7fd8fbab080423d%40thread.tacv2/conversations?groupId=29d54a0b-3c49-49f5-8033-9cd7171dd6ee&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nauka j. łacińskiego od podstaw

Pełny opis:

student umie tłumaczyć i rozumie proste teksty i sentencje łacińskie oraz terminologię naukową; rozpoznaje znaczenie i funkcję odwołań do kultury antycznej w kulturze polskiej

zajęcia odbywają się na MS Teams

kod zespołu:

7r5slfr

Literatura:

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (wydanie dowolne);Słownik łacińsko-polski (wydanie dowolne, zalecane pod red. K. Kumanieckiego)zbiory i opracowania sentencji łacińskich: S. Kalinkowski, Aurea dicta, złote słowa, (wydanie dowolne), Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1990 lub inne zbioryGramatyka j. łacińskiego (dowolny autor, dowolne wydanie).A.W. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 2005.

Wymagania wstępne:

student posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki polskiej oraz historii starożytnej, a także z zakresu gramatyki łacińskiej (zakres I semestru nauki)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.