Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-JezwMed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język w mediach
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KJ-spec-1_W09


KJ-spec-1_W18


KJ-spec-1_U11


KJ-spec-1_K02Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnego przygotowywania krótkich tekstów informacyjnych, zapoznanie ich z różnicami stylistycznymi tekstów publikowanych w różnych mediach oraz poznanie nowych gatunków (związanych z mediami elektronicznymi), przyjrzenie się jak w mediach dziennikarze używają języka, zaobserwowanie nowych zjawisk, tendencji, refleksja nad etyką pracy dziennikarze w kontekście przekazywania informacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnego przygotowywania krótkich tekstów informacyjnych, zapoznanie ich z różnicami stylistycznymi tekstów publikowanych w różnych mediach oraz poznanie nowych gatunków (związanych z mediami elektronicznymi), przyjrzenie się jak w mediach dziennikarze używają języka, zaobserwowanie nowych zjawisk, tendencji, refleksja nad etyką pracy dziennikarze w kontekście przekazywania informacji.

Tematyka:

1. Gatunki dziennikarskie - przegląd.

2. Tabloidy - historia i charakterystyka zjawiska.

3. Postać dziennikarza i jego pracy przedstawiona w filmie. Etyka zawodu dziennikarza.

4. Tabloidy i dziennikarstwo tabloidowe.

5. Informacja prasowa, notatka prasowa i zjawisko infotainment.

6. Relacja z wydarzenia.

7. Nowe gatunki wypowiedzi dziennikarskiej w Internecie (media społecznościowe).

8. Fake news i manipulacja - case study.

9. Przegląd prasy czyli siła nagłówków i leadów.

10. "Pasek" jako forma wypowiedzi dziennikarskiej.

11. Inforgrafika.

Literatura:

J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Mosiołek-Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Gdańsk 2002.

J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O", Warszawa 2000

J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007.

J. Podracki, E. Wolańska, Język w mediach elektronicznych, Semper, Warszawa 2008.

K. Wolny-Zmorzyński, Gatunki dziennikarskie.

Filmy: Wszyscy ludzie prezydenta, Shatered glass.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach. Odrabianie prac domowych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnego przygotowywania krótkich tekstów informacyjnych, zapoznanie ich z różnicami stylistycznymi tekstów publikowanych w różnych mediach oraz poznanie nowych gatunków (związanych z mediami elektronicznymi), przyjrzenie się jak w mediach dziennikarze używają języka, zaobserwowanie nowych zjawisk, tendencji, refleksja nad etyką pracy dziennikarze w kontekście przekazywania informacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnego przygotowywania krótkich tekstów informacyjnych, zapoznanie ich z różnicami stylistycznymi tekstów publikowanych w różnych mediach oraz poznanie nowych gatunków (związanych z mediami elektronicznymi), przyjrzenie się jak w mediach dziennikarze używają języka, zaobserwowanie nowych zjawisk, tendencji, refleksja nad etyką pracy dziennikarze w kontekście przekazywania informacji.

Tematyka:

1. Gatunki dziennikarskie - przegląd.

2. Tabloidy - historia i charakterystyka zjawiska.

3. Postać dziennikarza i jego pracy przedstawiona w filmie. Etyka zawodu dziennikarza.

4. Tabloidy i dziennikarstwo tabloidowe.

5. Informacja prasowa, notatka prasowa i zjawisko infotainment.

6. Relacja z wydarzenia.

7. Nowe gatunki wypowiedzi dziennikarskiej w Internecie (media społecznościowe).

8. Fake news i manipulacja - case study.

9. Przegląd prasy czyli siła nagłówków i leadów.

10. "Pasek" jako forma wypowiedzi dziennikarskiej.

11. Inforgrafika.

Literatura:

J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Mosiołek-Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Gdańsk 2002.

J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O", Warszawa 2000

J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007.

J. Podracki, E. Wolańska, Język w mediach elektronicznych, Semper, Warszawa 2008.

K. Wolny-Zmorzyński, Gatunki dziennikarskie.

Filmy: Wszyscy ludzie prezydenta, Shatered glass.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)