Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-LekJezang Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka angielskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A_U10

H1A_U07

H1A_U08

H1A_U03

H1A_U01

H1A_U09

H1A_K01

H1A_K06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy A1-A2

Cele przedmiotu: Student opanował czasy: Present Simple, Present Simple Continuous, Present Perfect, Past Simple i Future Simple, stopniowanie przymiotników, przedimki, czasowniki modalne, zdania podrzędnie złożone i tryb rozkazujący, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Słownictwo obejmuje 1500 słów.

Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany A2-B1

Cele przedmiotu: Student opanował czasy: Present Simple, Present Simple Continuous, Present Perfect, Past Simple i Future Simple, stopniowanie przymiotników,przedimki, czasowniki modalne, zdania podrzędnie złożone, strona bierna, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Słownictwo obejmuje 1500 nowych słów.

Wymagania wstępne: Test poziomujący zdany na 60%

Poziom przedmiotu: zaawansowany B2

Cele przedmiotu: jak w poziomie średnio-zaawansowanym + Present Perfect Continuous, I wish, mowa zależna.

Wymagania wstępne: Test poziomujący z wynikiem powyżej 80%

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Nauka języka angielskiego na poziomie elementary (komunikacja i pisanie)

Metody oceny:

Ćwiczeniowy charakter zajęć wymusza na prowadzącym stałą kontrolę postępów studenta (konwersacje, sprawdzanie prac domowych i bieżących ćwiczeń). Zaliczenie trzech semestrów na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. Po czterech semestrach egzamin kończący dwuletni lektorat.

Treści merytoryczne: Nauka języka angielskiego na poziomie pre-intermediate i upper-intermediate ( komunikacja i pisanie)

Metody oceny:

Ćwiczeniowy charakter zajęć wymusza na prowadzącym stałą kontrolę postępów ucznia (konwersacje, sprawdzanie prac domowych i bieżących ćwiczeń). Zaliczenie trzech semestrów na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. Po czterech semestrach egzamin kończący dwuletni lektorat.

Literatura:

Podręcznik i ćwiczenia Language Leader pre-intermediate (Ian Lebeau & Gareth Rees)

Podręcznik i ćwiczenia Language Leader elementary(Ian Lebeau & Gareth Rees)

Podręcznik i ćwiczenia Language Leader upper-intermediate (Ian Lebeau & Gareth Rees)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H1A_U10

Umiejętności :Student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności:

H1A_U07 Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością.

H1A_U08

H1A_U03

H1A_U01 Potrafi, na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz związanych ze studiowaną dyscypliną. Posiada umiejętność przekazywania na piśmie informacji oraz wyrażania swojego zdania podając argumenty za i przeciw.

H1A_U09

H1A_U03

H1A_U01 Potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd na dany temat ( w tym także na tematy związane ze studiowaną specjalnością) oraz podając argumenty za i przeciw.

Potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji.

H1A_K01

H1A_K06 Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne.

Metody i kryteria oceniania:

0 - 44% = 2

45 – 54% =3

55- 64% = 3.5

65- 74% = 4

75 – 84% = 4.5

85 – 100 %= 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Liszewski, Daria Rybicka, Bogumiła Sulich, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Robert Liszewski, Daria Rybicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W wyniku prowadzonych zajęć student :

-udoskonala podstawowe sprawności językowe takie jak :rozumienie mowy,mówienie ,czytanie ze zrozumieniem, pisanie maili,listów formalnych, podania o pracę.

-analizuje i rozwiązuje problemy.

-relacjonuje wydarzenia.

-definiuje i nazywa podstawowe pojęcia matematyczne.

-posiada pozytywną postawę do nabywania nowej wiedzy i nowych umiejętności.

-posiada umiejętności pracy indywidualnej, w parach i grupach.

Pełny opis:

Zajęcia z języka angielskiego zakładają przygotowanie studentów do egzaminu na poziomie B2. Program zajęć zakłada korzystanie z opanowanych już wiadomości i umiejętności na poziomie B1, jak i poszerzanie wiadomości i wprowadzenie struktur, słownictwa i umiejętności (czytania,pisania,słuchania,mówienia) . Pokazują jak wykorzystać język obcy jako narzędzie komunikowania się w środowisku pracy lub w trakcie dalszych studiów.

Program zajęć zakłada doskonalenie biegłości w posługiwaniu się językiem, podnoszenia poziomu motywacji i komunikacji językowej.

Rozkład materiału uwzględnia 12 części tematycznych stworzonych przez autorów podręcznika z myślą o potrzebach akademickich. Zawierają one wiele tematów z zakresu Professional English. Dzięki wykorzystaniu tekstów z autentycznych źródeł (gazety, czasopisma) każde zajęcia stanowią doskonałą okazję do aktywnych dyskusji i wymiany poglądów.W zakresie diagnozowania postępów studentów przewidziano test semestralny/końcowy sprawdzający przyswojenie zrealizowanego materiału.

Literatura:

Podręcznik i ćwiczenia Language Leader pre-intermediate (Ian Lebeau & Gareth Rees)

Podręcznik i ćwiczenia Language Leader elementary (Ian Lebeau & Gareth Rees)

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie A2+/B1

Zaleca się kontynuowanie języka ze szkoły średniej zdawanego na maturze

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat języków nowożytnych, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lang, Monika Nowosielska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Lang, Monika Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków nowożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.