Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-DiTerPe Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia pedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

EK 1 - student zna nazwy zaburzeń, które mogą wystąpić w toku nauki szkolnej

EK 2 - posiada podstawową wiedzę na temat tych zaburzeń

EK 3 - zna rodzaje terapii, które można zastosować

EK 4 - zna przyczyny omawianych zaburzeń

EK 5 - zna symptomy tych zaburzeń


Umiejętności:

EK 6 - po ukończeniu zajęć student potrafi dopasować symptomy do zaburzenia rozwojowego

EK 8 - troszczy się o prawidłowy tok nauki ucznia z dysfunkcjami


Kompetencje:

EK 9 - ustala kryteria oceniania w oparciu o rodzaj zaburzenia

EK 10 - stosuje indywidualizację biorąc pod uwagę problemy ucznia

mbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Wszystkie zagadnienia będą omawiane w kontekście pracy z dzieckiem oraz w odniesieniu do pracy w szkole.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Przyczyny najczęściej występujących trudności szkolnych;

2. Definicja specyficznych trudności w nauce czytania i pisania.

3. Prezentacja różnych poglądów, dotyczących przyczyn powstawania

różnych trudności.

4. Symptomy i procedura postępowania w przypadku trudności szkolnych (diagnoza pedagogiczna, diagnozy uzupełniające, przekazanie informacji rodzicom, diagnoza i terapia w poradni psychologiczno-pedagogicznej).

5. Rola nauczyciela w pomocy dziecku z trudnościami:

- główne zasady i postawy

- najczęściej stosowane metody pracy

6. Rola i znaczenie rodziców w kontekście różnych trudności dzieci;

7. Aktualnie obowiązujące akty prawne, regulujące pomoc dziecku z trudnościami.

Literatura:

Bogdanowicz M.: O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli.

Wydawnictwo Linea, Lublin 1995

Bogdanowicz M.: Ryzyko dysleksji – problem i diagnozowanie. Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2002

Brejnak W.: Dysleksja. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

Hannaford C.: Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej. Oficyna Wydawnicza „Medyk”, Warszawa

1995

Kujawa E., Kurzyna M.: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metoda 18 struktur wyrazowych. WSiP, Warszawa 1996

Davis Ronald D, Braun Eldon M.: Dar dysleksji. Zysk i S-ka, Poznań 2001

Warszewski R.: Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji. Tower Press, Gdańsk 2002

Czajkowska I., Herda K.: Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole. Poradnik dla nauczycieli WSiP, Warszawa 1996

Gąsowska P., Pietrzak – Stępowska Z.: Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. WSiP, Warszawa

1994

Grabałowska K. I wsp.: Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Wydawnictwo Dom

Organizatora, Toruń 1994

Kaja B.: Diagnoza dysleksji. WU AB, Bydgoszcz 2003

Mickiewicz J.: Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym. Wydanie II.

Wydawnictwo TNOiK, Toruń 1997

Opolska T.: Pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu. CMPP – P MEN , Warszawa 1997

Rentflejsz – Kuczyk A.: Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Wydawnictwo JUKA, Warszawa 1999

Waszkiewicz E.: Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci 6 – 8-letnich. WSiP, Warszawa 1991

Zakrzewska B.: Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. WSiP, Warszawa 1999

Na czas zajęć zdalnych odpowiednie fragmenty zostaną przekazane studentom.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

-student zna nazwy zaburzeń, które mogą wystąpić w toku nauki szkolnej

- posiada podstawową wiedzę na temat tych zaburzeń

- zna rodzaje terapii, które można zastosować

- zna przyczyny omawianych zaburzeń

-zna symptomy tych zaburzeń

Umiejętności:

-po ukończeniu zajęć student potrafi dopasować symptomy do zaburzenia rozwojowego

- troszczy się o prawidłowy tok nauki ucznia z dysfunkcjami

Kompetencje:

-ustala kryteria oceniania w oparciu o rodzaj zaburzenia

-stosuje indywidualizację biorąc pod uwagę problemy ucznia

Na ocenę:

2 (nast.) nie nazywa zaburzeń występujących u dzieci w toku nauki szkolnej

3 (dst.) zna i nazywa zaburzenia występujące u dzieci

4 (db.) wymienia i charakteryzuje symptomy towarzyszące poszczególnym zaburzeniom

5 db.) samodzielnie rozpoznaje i nazywa zaburzenia, które mogą towarzyszyć dziecku oraz potrafi dobrać odpowiedni rodzaj terapii

Zajęcia kończą się testem

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę:

2 (nast.) nie nazywa zaburzeń występujących u dzieci w toku nauki szkolnej

3 (dst.) zna i nazywa zaburzenia występujące u dzieci

4 (db.) wymienia i charakteryzuje symptomy towarzyszące poszczególnym zaburzeniom

5 db.) samodzielnie rozpoznaje i nazywa zaburzenia, które mogą towarzyszyć dziecku oraz potrafi dobrać odpowiedni rodzaj terapii

Zajęcia kończą się testem

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Błońska, Bogumiła Sulich, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Justyna Błońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wszystkie zagadnienia będą omawiane w kontekście pracy z dzieckiem oraz w odniesieniu do pracy w szkole.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Przyczyny najczęściej występujących trudności szkolnych;

2. Definicja specyficznych trudności w nauce czytania i pisania.

3. Prezentacja różnych poglądów, dotyczących przyczyn powstawania

różnych trudności.

4. Symptomy i procedura postępowania w przypadku trudności szkolnych (diagnoza pedagogiczna, diagnozy uzupełniające, przekazanie informacji rodzicom, diagnoza i terapia w poradni psychologiczno-pedagogicznej).

5. Rola nauczyciela w pomocy dziecku z trudnościami:

- główne zasady i postawy

- najczęściej stosowane metody pracy

6. Rola i znaczenie rodziców w kontekście różnych trudności dzieci;

7. Aktualnie obowiązujące akty prawne, regulujące pomoc dziecku z trudnościami.

Literatura:

Bogdanowicz M.: O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli.

Wydawnictwo Linea, Lublin 1995

Bogdanowicz M.: Ryzyko dysleksji – problem i diagnozowanie. Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2002

Brejnak W.: Dysleksja. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

Hannaford C.: Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej. Oficyna Wydawnicza „Medyk”, Warszawa

1995

Kujawa E., Kurzyna M.: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metoda 18 struktur wyrazowych. WSiP, Warszawa 1996

Davis Ronald D, Braun Eldon M.: Dar dysleksji. Zysk i S-ka, Poznań 2001

Warszewski R.: Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji. Tower Press, Gdańsk 2002

Czajkowska I., Herda K.: Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole. Poradnik dla nauczycieli WSiP, Warszawa 1996

Gąsowska P., Pietrzak – Stępowska Z.: Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. WSiP, Warszawa

1994

Grabałowska K. I wsp.: Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Wydawnictwo Dom

Organizatora, Toruń 1994

Kaja B.: Diagnoza dysleksji. WU AB, Bydgoszcz 2003

Mickiewicz J.: Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym. Wydanie II.

Wydawnictwo TNOiK, Toruń 1997

Opolska T.: Pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu. CMPP – P MEN , Warszawa 1997

Rentflejsz – Kuczyk A.: Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Wydawnictwo JUKA, Warszawa 1999

Waszkiewicz E.: Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci 6 – 8-letnich. WSiP, Warszawa 1991

Zakrzewska B.: Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. WSiP, Warszawa 1999

Na czas zajęć zdalnych odpowiednie fragmenty zostaną przekazane studentom.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Błońska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Justyna Błońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na zajęciach omówione będą następujące zagadnienia:

1. ADHD

2. Dysleksja

3. Przyczyny trudności szkolnych

4. Upośledzenie umysłowe

5. Autyzmzagadnienia teoretyczne)

6. Ortoptyka

7. Integracja Sensoryczna

8. Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

9. Zaburzenia Komunikacji językowej

10. Metody terapii

Pełny opis:

1. Przyczyny najczęściej występujących trudności szkolnych;

2. Definicja specyficznych trudności w nauce czytania i pisania.

3. Prezentacja różnych poglądów, dotyczących przyczyn powstawania

różnych trudności.

4. Symptomy i procedura postępowania w przypadku trudności szkolnych (diagnoza pedagogiczna, diagnozy uzupełniające, przekazanie informacji rodzicom, diagnoza i terapia w poradni psychologiczno-pedagogicznej).

5. Rola nauczyciela w pomocy dziecku z trudnościami:

- główne zasady i postawy

- najczęściej stosowane metody pracy

6. Rola i znaczenie rodziców w kontekście różnych trudności dzieci;

7. Aktualnie obowiązujące akty prawne, regulujące pomoc dziecku z trudnościami.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Borowiecka Renata, Dziecko w równowadze, Warszawa 2011.

2. Brejnak Wojciech, Dysleksja: nie jesteś sam, Warszawa 2003.

3. Gruszczyk – Kolczyńska Edyta, Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?, Warszawa 1989.

4. Herda Katarzyna, O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic, Kielce 2007.

5. Kastory – Bronowska, Monika, Wczesna Interwencja, Warszawa 2002.

6. Pisula Ewa, Autyzm, Płock 2002.

7. Wnukowska Katarzyna, Czy moje dziecko mówi poprawnie: poradnik logopedyczny, Gdańsk 2010.

Literatura dodatkowa:

1. Bobula Stanisław, ADHD dar specyficzny, Kraków 2006.

2. Bogdanowicz Marta, Dysleksja w wieku dorosłym, Gdańsk 2012.

3. Borkowska Maria, Integracja Sensoryczna na co dzień, Warszawa 2010.

4. Mrugalska Krystyna, Upośledzenie umysłowe: wskazówki dla rodziców i opiekunów dzieci oraz osób dorosłych dotkniętych upośledzeniem umysłowym, Warszawa 1986.

5. Zabłocki Kazimierz Jacek, Autyzm, Płock 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.