Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-2-TechInfo Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PP1_W01, FP1_W02, FP1_W03, FP1_U01, FP1_K03

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu dydaktyki cyfrowej i wykształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjnych w planowaniu i organizowaniu zajęć dydaktycznych z języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Cykl 30 godzin zajęć jest zaplanowany w formie prezentacji narzędzi TIK i zasobów internetowych. Na zajęciach omówione będą różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami. Pojawią się także przykłady praktycznego wykorzystania mediów i narzędzi multimedialnych. Główne zagadnienia odnoszą się do propozycji edukacyjnych wydawnictw (multibooki, pomoce dydaktyczne o charakterze multimedialnym), działań projektowych (eTwinning), gotowych lekcji lekcji zdalnych, filmów edukacyjnych a także do rozwoju zawodowego nauczyciela.

Pełny opis:

Głównym celem uczenia się jest przyswojenie podstawowej wiedzy o TIK w edukacji i nabycie umiejętności sprawnego funkcjonowania w teleinformatycznym środowisku współczesnego świata w sposób świadomy i celowy. Poza tym ważne jest zapoznanie uczestników zajęć z publikacjami na temat edukacji cyfrowej, pozyskanie informacji o zasobach internetowych służących dydaktyce; przyswojenie wiedzy pozwalającej na samodzielną ocenę materiałów dydaktycznych o charakterze multimedialnym i dobór właściwego narzędzia do wykonywania działań edukacyjnych.

Prezentacje, omówienia i analizy przykładów będą podstawą rozmów i dyskusji na temat potencjału dydaktycznego różnych aplikacji (edytory tekstu i czytniki immersyjne), narzędzi służących do wizualizacji pojęć (chmury tekstowe i wyrazowe) i tworzenia map myśli, tworzenia multimedialnych tablic związanych z omawianiem lektur (np. genially). Będą omawiane także wybrane internetowe audycje radiowe i filmy oraz serwisy internetowe wspierające samodzielną pracę ucznia ukierunkowaną etycznie (np. https://www.legalnakultura.pl/pl).

Osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów kształcenia i uzyskanie zaliczenie wymaga poświęcenia poza zajęciami dodatkowych 5-7 godzin na samodzielną naukę i przygotowanie do sprawdzianu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć Student posiada wiedzę na temat dynamiki i kierunków rozwoju ogólnie pojętej teleinformatyki użytkowej w zakresie dydaktyki szkolnej; posiada umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w nauce i pracy, potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej, zna zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze komunikatów medialnych, tworzy scenariusze zajęć z zastosowaniem narzędzi multimedialnych, posiada podstawową wiedzę niezbędną do stworzenia audiowizualnej prezentacji wraz z umiejętnością jej zarejestrowania, potrafi twórczo korzystać z zasobów edukacyjnych Internetu.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniania jest aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach. Zajęcia podsumowuje sprawdzian pisemny na zakończenie semestru.

Praktyki zawodowe:

Wiedzę, umiejętności i materiały zdobyte w czasie zajęć można wykorzystać w czasie praktyk nauczycielskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Furgała, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Furgała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Furgała, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Furgała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu dydaktyki cyfrowej i wykształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjnych w planowaniu i organizowaniu zajęć dydaktycznych z języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Cykl 30 godzin zajęć jest zaplanowany w formie prezentacji narzędzi TIK i zasobów internetowych. Na zajęciach omówione będą różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami. Pojawią się także przykłady praktycznego wykorzystania mediów i narzędzi multimedialnych. Główne zagadnienia odnoszą się do propozycji edukacyjnych wydawnictw (multibooki, pomoce dydaktyczne o charakterze multimedialnym), działań projektowych (eTwinning), gotowych lekcji lekcji zdalnych, filmów edukacyjnych a także do rozwoju zawodowego nauczyciela.

Pełny opis:

Głównym celem uczenia się jest przyswojenie podstawowej wiedzy o TIK w edukacji i nabycie umiejętności sprawnego funkcjonowania w teleinformatycznym środowisku współczesnego świata w sposób świadomy i celowy. Poza tym ważne jest zapoznanie uczestników zajęć z publikacjami na temat edukacji cyfrowej, pozyskanie informacji o zasobach internetowych służących dydaktyce; przyswojenie wiedzy pozwalającej na samodzielną ocenę materiałów dydaktycznych o charakterze multimedialnym i dobór właściwego narzędzia do wykonywania działań edukacyjnych.

Prezentacje, omówienia i analizy przykładów będą podstawą rozmów i dyskusji na temat potencjału dydaktycznego różnych aplikacji (edytory tekstu i czytniki immersyjne), narzędzi służących do wizualizacji pojęć (chmury tekstowe i wyrazowe) i tworzenia map myśli, tworzenia multimedialnych tablic związanych z omawianiem lektur (np. genially). Będą omawiane także wybrane internetowe audycje radiowe i filmy oraz serwisy internetowe wspierające samodzielną pracę ucznia ukierunkowaną etycznie (np. https://www.legalnakultura.pl/pl).

Osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów kształcenia i uzyskanie zaliczenie wymaga poświęcenia poza zajęciami dodatkowych 5-7 godzin na samodzielną naukę i przygotowanie do sprawdzianu.

Literatura:

1. Bryzek R., 2009, Prezentacja multimedialna na lekcjach języka polskiego, w: Dziak A., Żurek S., red., e-polonistyka, Lublin.

2. Kulig A., 2013, Język polski wprawiony w ruch – twórcze zastosowanie aplikacji Prezi w dydaktyce.

3. EDUNEWS.PL - portal o nowoczesnej edukacji - Akademia Cyfrowego Edukatora.

4. Walter N. [red.], 2016, Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej.

5. https://fina.gov.pl/edukacja/

6. http://bnd.ibe.edu.pl/

7. nplp.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.