Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-KN-DydOgn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PP1_W01, FP1_W02, FP1_W03, FP1_U01, FP1_K03Skrócony opis:

Zagadnienia omawiane na zajęciach przybliżają uczestnikom istotę dydaktyki jako nauki i wszelkich procesów nauczania-uczenia się oraz samokształcenia. Problematyka spotkań zawiera: podstawowe pojęcia związane z dydaktyką, cele kształcenia (także taksonomie i operacjonalizację celów), treści przedmiotowe (na przykładzie przedmiotu język polski), proces kształcenia, zasady kształcenia, metody i formy pracy z uczniem, środki dydaktyczne, lekcja i jej typy, sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniowskich, plany pracy nauczyciela.

Pełny opis:

Na zajęciach student pozna znaczenie i zakres pojęcia dydaktyki a także relacje między dydaktyką ogólną i dydaktykami szczegółowymi. Zostanie podjęta problematyka wartości z odniesieniem do celów kształcenia ogólnego. Zagadnienia omawiane na zajęciach przybliżą uczestnikom istotę dydaktyki jako nauki i wszelkich procesów nauczania-uczenia się oraz samokształcenia. Problematyka spotkań zawiera: podstawowe pojęcia związane z dydaktyką, cele kształcenia (także taksonomie i operacjonalizację celów), program i treści przedmiotowe (na przykładzie przedmiotu język polski), proces kształcenia i jego ogniwa, zasady kształcenia, metody i formy pracy z uczniem, środki dydaktyczne, lekcja i jej typy, sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniowskich, plany pracy nauczyciela.

Literatura:

1. Bereźnicki F., 2011, Podstawy dydaktyki, Kraków.

2. Kruszewski K., 2012, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa.

3. Kupisiewicz Cz., 2012, Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Kraków.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student znaczenie i zakres pojęcia dydaktyka, dostrzega i opisuje związki między dydaktyką ogólną a dydaktykami szczegółowymi, potrafi zdefiniować i objaśnić podstawowe pojęcia związane z dydaktyką. Student potrafi dokonać operacjonalizacji celów, zbudować poprawnie konspekt zajęć edukacyjnych. Student będzie umiał omówić rolę pracy domowej w kształceniu ucznia.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach, prezentacje studenckie oraz samodzielne opracowanie konspektu lekcji. Na zakończenie zajęć przewidziano pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności.

Praktyki zawodowe:

Znajomość zagadnień dydaktyki ogólnej ma ścisły związek z działaniami nauczyciela w zakresie dydaktyki szczegółowej i z praktykami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Furgała, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Furgała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zagadnienia omawiane na zajęciach przybliżają uczestnikom istotę dydaktyki jako nauki i wszelkich procesów nauczania-uczenia się oraz samokształcenia. Problematyka spotkań zawiera: podstawowe pojęcia związane z dydaktyką, cele kształcenia (także taksonomie i operacjonalizację celów), treści przedmiotowe (na przykładzie przedmiotu język polski), proces kształcenia, zasady kształcenia, metody i formy pracy z uczniem, środki dydaktyczne, lekcja i jej typy, sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniowskich, plany pracy nauczyciela.

Pełny opis:

Na zajęciach student pozna znaczenie i zakres pojęcia dydaktyki a także relacje między dydaktyką ogólną i dydaktykami szczegółowymi. Zostanie podjęta problematyka wartości z odniesieniem do celów kształcenia ogólnego. Zagadnienia omawiane na zajęciach przybliżą uczestnikom istotę dydaktyki jako nauki i wszelkich procesów nauczania-uczenia się oraz samokształcenia. Problematyka spotkań zawiera: podstawowe pojęcia związane z dydaktyką, cele kształcenia (także taksonomie i operacjonalizację celów), program i treści przedmiotowe (na przykładzie przedmiotu język polski), proces kształcenia i jego ogniwa, zasady kształcenia, metody i formy pracy z uczniem, środki dydaktyczne, lekcja i jej typy, kontrola i ocena szkolna w procesie kształcenia.

Literatura:

1. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków, 2011.

2. Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa, 2012.

3. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Kraków, 2012.

4. Fiszbak J. [red.], Polonistyczna dydaktyka ogólna, Łódź 2019.

5. Śleziński K., Dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe w polskiej myśli pedagogicznej - analiza wybranych problemów, Polska Myśl Pedagogiczna 3 (2017), s. 83-93.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.