Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-W-TK.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria kultury
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W03

K_U04

K_K03

Efekty kształcenia i opis ECTS:

(1) Ma rozeznanie w najnowszych kontekstach badawczych z obszaru literaturoznawstwa, filozofii, nauk społecznych i antropologii.

(2) Posiada umiejętność krytycznej oceny najnowszych paradygmatów teoretycznych i metodologicznych, stosowanych do opisu różnorodnych mechanizmów kulturowych.

(3) Zdobywa warsztat analityczno-interpretacyjny, pozwalający trafnie opisywać najbardziej intrygujące zjawiska współczesnej kultury.

ECTS:

Udział w wykładzie: 15

Konsultacje: 5

Samodzielne opracowanie zagadnień lekturowych: 55

Suma godzin: 75

Liczba ECTS = 75 / 25 = 3

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)