Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego - słownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-I-1-PNJWSlow Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego - słownictwo
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6457a49eaa5846259036cec3af1586d5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=71d1fce7-c0b5-4794-9d8e-e229d1a58eae&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

FW1_W10

Umiejętności:

FW1_U01

Kompetencje:

FW1_K01


Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego od podstaw. Celem kursu jest poznanie i utrwalenie słownictwa odpowiadającego poziomom A1-A2 oraz ćwiczenie wypowiedzi ustnych w języku włoskim.

ZAJĘCIA W TRYBIE SYNCHRONICZNYM NA PLATFORMIE MS TEAMS

LINK DO ZESPOŁU:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6457a49eaa5846259036cec3af1586d5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=71d1fce7-c0b5-4794-9d8e-e229d1a58eae&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Kurs obejmuje ćwiczenie wypowiedzi ustnych w języku włoskim oraz ćwiczenia leksykalne w zakresie następujących tematów:

- i mestieri e le proffessioni/zawody

- il tempo atmosferico/pogoda

- la colazione al bar

- środki transportu;

- opis domu/mieszkania;

- kawiarnia; rodzaje kaw, kawiarka (elementy kultury Włoch)

- la colazione all'italiana

- podstawowe wyrażenia idiomatyczne

- Wielkanoc we Włoszech

- In citta'/poruszanie sie z mapa po mieście

- Alla stazione ferroviaria/Na dworcu kolejowym

- All'aeroporto/ Na lotnisku

Literatura:

Bailini S., Consonno S., Ricette per parlare, Alma Edizioni 2002

Bertoni S., Nocchi S., Le parole italiane, Alma Edizioni 2004

Cattunar J., Colombo F., Attiva il lessico, Le Monnier 2013

Jenerowicz A., Giorgi C., Italiano. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Wagros 2000

L. Guglielmino , E. Paterna, Una parola tira l'altra 1 e 2, Guerra Edizioni, 2007

Federico Benedetti, Język włoski dla początkujących - zeszyt ćwiczeń, Nowela ASSIMIL 2020

Materiały autorskie opracowane przez wykładowcę.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- zna miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze

nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną

przedmiotu badań językoznawczych (FW1_W10)

- potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co

najmniej A2 oraz drugim językiem obcym na poziomie

co najmniej A2 Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego (FW1_U01)

- ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej

krytycznej oceny (FW1_K01)

OPIS ECTS: 1 punkt (62,5 godzin; 1 punkt = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 25 godzin

Przygotowanie do kolokwiów: 7,5 godziny.

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA

Aktywność na zajęciach

Kartkówki na każdych zajęciach na platformie Moodle

2 testy z większej partii materiału, ocenianie ciągłe aktywności studentów, prace domowe ecc.

Dopuszczane są 2 nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru.

KRYTERIA OCENIANIA:

- ocena niedostateczna (2) - student nie opanował wymagań na ocenę dostateczną;

- ocena dostateczna (3) - student w stopniu podstawowym opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach (FW1_W10). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). W stopniu zadowalającym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (FW1_U04).

- ocena dobra (4) - student w stopniu dobrym opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach (FW1_W10). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). W stopniu dobrym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (FW1_U04).

- ocena bardzo dobra (5) - student opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach. Samodzielnie rozszerza swoją bazę środków leksykalnych (FW1_W10). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych oraz bardziej złożonych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). W stopniu bardzo dobrym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (FW1_U04).

Metody dydaktyczne

WIEDZA

Prowadzący wprowadza nowe zagadnienia za pomocą opowiadania i metod ćwiczeniowo-praktycznych. Stosowane są także zróżnicowane metody eksponujące. Nabyta przez Studenta wiedza weryfikowana jest za pomocą ćwiczeń i projektów.

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności Studentów rozwijane są podczas ćwiczeń w parach i niewielkich grupach. Metoda ćwiczeniowa sprzyja rozwojowi zainteresowań poznawczych. Metoda projektu pozwala na rozwój umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji oraz wpływa na kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

KOMPETENCJE

Student wzmacnia swoje kompetencje poprzez liczne ćwiczenia i zadania praktyczne, które pozwalają na zastosowanie nabytej wiedzy teoretycznej.

Weryfikacja efektów kształcenia dokonywana jest na podstawie kartkówek i testów.

Ocenie ciągłej podlega również aktywność Studenta podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz umiejętność wypowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.