Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki studenckie, filologia włoska: moduł translatorski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-II-M-MT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie, filologia włoska: moduł translatorski
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W09

FW2_U08

FW2_K05

Wymagania wstępne:

-

Pełny opis:

Celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia związanego z różnymi aspektami pracy przyszłego absolwenta filologii włoskiej, realizującego moduł translatorski.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza, oraz różne

zastosowania praktyczne tej wiedzy (FW2_W09). Rozumie również specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat studiowanych kultur, współpracować w grupie i kierować pracą zespołu (FW2_U08). Student jest gotów do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, oświatowym i naukowym (FW2_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z programem praktyk i Kartą Praktykanta

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 punkt ECTS = 25 h


(1 ECTS odpowiada nakładowi 25 pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną (ECTS))


Realizacja praktyk: 20 h

Znalezienie miejsca realizacji praktyk, konsultacje z pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk: 5 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 punkt ECTS = 25 h


(1 ECTS odpowiada nakładowi 25 pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną (ECTS))


Realizacja praktyk: 20 h

Znalezienie miejsca realizacji praktyk, konsultacje z pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk: 5 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)