Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kino włoskie po 1970 r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-I-2-KinWlos Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kino włoskie po 1970 r.
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3eab8e6b58f84df7aaf6e2c79ee05ac7%40thread.tacv2/conversations?groupId=b9439461-49ab-4fde-a219-5e6d1a8fddfe&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

· FW1_W03


· FW1_W06


· FW1_K03

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przybliżyć twórczość najwybitniejszych reżyserów włoskich, których debiuty przypadają przede wszystkim na lata 60. i 70., tworzących włoskie kino autorskie doby kina kontestacji i współczesności.

Nacisk położony będzie zwłaszcza na twórców tzw. "kina gramsciańskiego" (Pasolini, Bertolucci, Ferreri, Cavani, Bellocchio) jak i polemizujących z nimi "kina transcendencji" (Olmi, Zeffirelli).

Pełny opis:

Wykład ma na celu przybliżyć twórczość najwybitniejszych reżyserów włoskich, których debiuty przypadają na lata 60. i 70., tworzących włoskie kino autorskie doby kina kontestacji i współczesności.

Nacisk położony będzie zwłaszcza na twórców tzw. "kina gramsciańskiego" (Pasolini, Bertolucci, Ferreri, Cavani, Bellocchio) jak i polemizujących z nimi "kina transcendencji" (Olmi, Zeffirelli).

(Propozycje):

- "Dzieci neoreliazmu"

- "Kino Gramsciańskie"

- Filmowa twórczość Pier Paolo Pasoliniego

- Bernardo Bertolucci i jego zmagania z historią

- Liliana Cavani - dusza i ciało włoskiego kina

- Wielkie filmowe żarcia Marco Ferriego

- Marco Bellicchio i jego kino kontestacji

- Ernano Olmi - "kino transcendencji"

- ostatnie filmy Wielkich Mistrzów

- Franco Zeffirelli - "spadkobiercy modernizmu"

- Nanni Moretti i inni twórcy współczesnego kina włoskiego

- włoskie kino popularne lat 70. 80. i 90.

- kino włoskie a TV

Literatura:

T. Miczka, Historia kina włoskiego, Gdańsk 2010

A. Garbicz, Jacek Klinowski, Kino wehikuł magiczny, t. 1-4, Kraków 2005,

T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kino nowofalowe, Kino końca wieku, Kraków 2015, 2019;

J. Wojnicka, Świat umierający. O późnej twórczości Luchino Viscontiego, Kraków 2001

M. Snoch. Wybrańcy – Kino Luchino Viscontiego a literacka twórczość Thomasa Manna, Łódź 2020;

A. Wener, Dekada filmu, Warszawa 1997.

P. Kletowski, Pier Paolo Pasolini - twórczość filmowa, Warszawa 2013

K. Klejsa, Filmowe oblicza kontestacji, Warszawa 2018;

A. Miller-Klejsa, Dekada ołowiu na ekranie. Polityczny terroryzm lat 70. we włoskim filmie fabularnym; Łódź 2016;

B. Zmudziński, Micheleangelo Antonioni, Kraków 2004;

T. Miczka (red.), Bernardo Bertolucci w opinii prasy zagranicznej, Warszawa 1993;

B. Kudrycka, Ukryte spojrzenia w filmach Bernardo Bertolucciego, Gdańsk 2017;

A. Gałkowski, A. Miller-Klejsa, Od Manzonieto do Maraini. Ekranizacje literatury włoskiej, Łódź 2012;

A. Miller-Klejsa, D. Dąbrowska, Kino włoskie po 1980 r., Wyd. UŁ. 2018;

M. Landy, Italian Film, New York 2008;

K. Thompson, D. Bordwell, Film History. An Introduction, kilka wydań;

P. Bondanella, A History of Italian Cinema, New York-London 2009

G. P. Brunetta, The History of Italian Cinema, London 2003

G. Bertellini, G. M. Brunetta, The Cinema of Italy, London 2004;

G. Marrone, The Gaze an the Labyrinth: The Cinema of Liliana Cavani, New York 2000;

R.T. Wicombe, The New Italian Cinema: Studies in Dance and Despair, London–New York, 1982, s. 124–125.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

· FW1_W03 – absolwent zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła filmowego (ale w kontekście innych artefaktów, zwłaszcza opery, literatury i malarstwa).

· FW1_W06 - absolwent potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy wybranego tworu kinematograficznego, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym (z naciskiem położonym na sytuację społeczno-polityczną Włoch od lat 70. do dziś).

· FW1_K03 – absolwent jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej, odwołując się do wzorców etycznych wypracowanych również na gruncie sztuki filmowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena:

- obecność na zajęciach

- zapoznawanie się z dodatkowymi materiałami dostarczanymi przez wykładowcę

- pozytywna ocena z pracy (esej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kletowski, Agnieszka Smaga, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Piotr Kletowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przybliżyć twórczość najwybitniejszych reżyserów włoskich, których debiuty przypadają na lata 60. i 70., tworzących włoskie kino autorskie doby kina kontestacji i współczesności.

Nacisk położony będzie zwłaszcza na twórców tzw. "kina gramsciańskiego" (Pasolini, Bertolucci, Ferreri, Cavani, Bellocchio) jak i polemizujących z nimi "kina transcendencji" (Olmi, Zeffirelli).

Pełny opis:

Wykład ma na celu przybliżyć twórczość najwybitniejszych reżyserów włoskich, których debiuty przypadają przede wszystkim na lata 60. i 70., tworzących włoskie kino autorskie doby kina kontestacji i współczesności.

Nacisk położony będzie zwłaszcza na twórców tzw. "kina gramsciańskiego" (Pasolini, Bertolucci, Ferreri, Cavani, Bellocchio) jak i polemizujących z nimi "kina transcendencji" (Olmi, Zeffirelli).

(Propozycje):

- "Dzieci neoreliazmu"

- "Kino Gramsciańskie"

- Filmowa twórczość Pier Paolo Pasoliniego

- Bernardo Bertolucci i jego zmagania z historią

- Liliana Cavani - dusza i ciało włoskiego kina

- Wielkie filmowe żarcia Marco Ferriego

- Marco Bellicchio i jego kino kontestacji

- Ernano Olmi - "kino transcendencji"

- ostatnie filmy Wielkich Mistrzów

- Franco Zeffirelli - "spadkobiercy modernizmu"

- Nanni Moretti i inni twórcy współczesnego kina włoskiego

- włoskie kino popularne lat 70. 80. i 90.

- kino włoskie a TV

Literatura:

T. Miczka, Historia kina włoskiego, Gdańsk 2010

A. Garbicz, Jacek Klinowski, Kino wehikuł magiczny, t. 1-4, Kraków 2005,

T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kino nowofalowe, Kino końca wieku, Kraków 2015, 2019;

J. Wojnicka, Świat umierający. O późnej twórczości Luchino Viscontiego, Kraków 2001

M. Snoch. Wybrańcy – Kino Luchino Viscontiego a literacka twórczość Thomasa Manna, Łódź 2020;

A. Wener, Dekada filmu, Warszawa 1997;

P. Kletowski, Pier Paolo Pasolini - twórczość filmowa, Warszawa 2013

K. Klejsa, Filmowe oblicza kontestacji, Warszawa 2018;

A. Miller-Klejsa, Dekada ołowiu na ekranie. Polityczny terroryzm lat 70. we włoskim filmie fabularnym; Łódź 2016;

B. Zmudziński, Micheleangelo Antonioni, Kraków 2004;

T. Miczka (red.), Bernardo Bertolucci w opinii prasy zagranicznej, Warszawa 1993;

B. Kudrycka, Ukryte spojrzenia w filmach Bernardo Bertolucciego, Gdańsk 2017;

A. Gałkowski, A. Miller-Klejsa, Od Manzonieto do Maraini. Ekranizacje literatury włoskiej, Łódź 2012;

A. Miller-Klejsa, D. Dąbrowska, Kino włoskie po 1980 r., Wyd. UŁ. 2018;

M. Landy, Italian Film, New York 2008;

K. Thompson, D. Bordwell, Film History. An Introduction, kilka wydań;

P. Bondanella, A History of Italian Cinema, New York-London 2009

G. P. Brunetta, The History of Italian Cinema, London 2003

G. Bertellini, G. M. Brunetta, The Cinema of Italy, London 2004;

G. Marrone, The Gaze an the Labyrinth: The Cinema of Liliana Cavani, New York 2000;

R.T. Wicombe, The New Italian Cinema: Studies in Dance and Despair, London–New York, 1982, s. 124–125.

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza o historii i kulturze Włoch. Choć konwersatorium stanowi integralną całość, stanowi również uzupełnienie konwersatorium pt. "Włoscy mistrzowie kina".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.