Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego w zakresie sztuki i turystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-I-2-PNJWSzt Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego w zakresie sztuki i turystyki
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae93018f740094ebbb494b0fe3168f60d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5ec7f67c-1692-4399-a2fd-12568d96df8b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

F1_W06

F1_W13

Umiejętności:

F1_U05

F1_U10

F1_U12

Kompetencje:

F1_K01

F1_K02

F1_K06


Skrócony opis:

ZAJĘCIA W TRYBIE SYNCHRONICZNYM NA PLATFORMIE MS TEAMS

LINK DO ZESPOŁU:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae93018f740094ebbb494b0fe3168f60d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5ec7f67c-1692-4399-a2fd-12568d96df8b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Nauka i poszerzanie słownictwa z zakresu sztuki i turystyki. Celem kursu jest poznanie słownictwa z zakresu sztuki poprzez analizę wybranych obrazów i tekstów z zakresu sztuki i architektury Włoch odpowiadającego poziomom B2.

Pełny opis:

Do kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka włoskiego nabywanych przez Studenta podczas zajęć należą: analiza wybranego dziełą malarskiego; budowanie wypowiedzi na temat wybranej budowli architektonicznej z użyciem słownictwa z zakresu malarstwa, rzeźby, architektury itd.

Pełny opis:

Materiał leksykalny obejmuje następujące dzieła malarskie i testy dotyczące sztuki i kultury Włoch:

- L'italiano dell'arte - lessico di base: la pittura, l'archittetura, i materiali per dipingere, la storia dell'arte ecc.

- "Le Storie di San Francesco" affreschi di Giotto

- "L'ultima cena" Leonardo da Vinci

- Gli elementi di architettura: testo sul Colosseo, Duomo di Siena ecc.

- Duomo di Modena

- gli esercizi e le attivita' sul lessico dell'arte

- le curiosita' turistiche

- un incontro con la guida turistica

Literatura:

Massei G., MAgnatti M., Bellagamba R., L'italiano e la storia dell'arte attraverso 10 capolavori, Edulingua 2016

Cattunar J., Colombo F., Attiva il lessico, Le Monnier 2013

Jenerowicz A., Giorgi C., Italiano. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Wagros 2000

R. Andriuzzi Andriuzzi, l'Italiano dell'arte, Hoepli

Mantovano F., L'italiano dell'Arte, Guerra Edizioni, 1996

M. Biraghi , S. Micheli, Storia dell'archittetura italiana, Einaudi

P. Petrioli, Viaggio nell'arte italiana da Firenze a Roma tra Medioevo e Rinascimento, Hoepli

M. Angelino , E. Ballarin, L'italiano attraverso la storia dell'arte, Edizioni Guerra

S. Porreca, L'italiano per l'arte, Alma Edizioni, 2020

Italia mi piace, giornale, Colorful Media

Materiały autorskie opracowane przez wykładowcę.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- na poziomie średnio zaawansowanym posiada uporządkowaną wiedzę na temat języka/języków wybranej specjalności, tak w ujęciu diachronicznym, jak i synchronicznym oraz zna stosowną terminologię gramatyczną i leksykalną (F1_W06)

- ma świadomość zmienności języka, w szczególności jego warstwy semantycznej, jak również ewolucji systemów gramatycznych (F1_W13);

- potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (F1_U05);

- rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01);

- potrafi pracować w zespole (F1_K02).

KRYTERIA OCENIANIA:

- ocena niedostateczna (2) - student nie opanował wymagań na ocenę dostateczną;

- ocena dostateczna (3) - student w stopniu podstawowym opanował słownictwo dotyczące sztuki i turystyki omawiane na zajęciach (F1_W06; F1_W13). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych, opisów wybranych dzieł ze sztuki i kultury Włoch. W stopniu zadowalającym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (F1_U05).

- ocena dobra (4) - student w stopniu dobrym opanował słownictwo dotyczące sztuki i turystyki omawiane na zajęciach (F1_W06; F1_W13). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych oraz opisu wybranych dzieł malarskich czy architektonicznych. W stopniu dobrym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (F1_U05).

- ocena bardzo dobra (5) - student opanował słownictwo dotyczące sztuki i turystyki omawiane na zajęciach. Samodzielnie rozszerza swoją bazę środków leksykalnych (F1_W06; F1_W13). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych oraz bardziej złożonych wypowiedzi ustnych oraz opisów np. wybranych dzieł malarskich. W stopniu bardzo dobrym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (F1_U05).

OPIS ECTS - 3 ECTS = 90h

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS - lektura

1 ECTS - przygotowanie do zajęć i zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA

Aktywność na zajęciach

Obecność na zajęciach (3 nieobecności)

Testy z większej partii materiału online na platformie Moodle, ocenianie ciągłe aktywności studentów.

Przewidziane są 3 testy w semestrze. Ocena końcowa to średnia z trzech zaliczonych testów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.