Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy edytorskie literatury włoskiej XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-I-2-PrEdLit Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy edytorskie literatury włoskiej XIX i XX wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

FW1_W10, FW1_U05, FW1_K03

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest historii i zasadom funkcjonowania rynku wydawniczego we Włoszech (XIX-XX w.).

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest historii rynku wydawniczego w dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych Włoszech. Obejmuje przegląd najważniejszych wydawnictw, historię znaczących serii wydawniczych oraz omówienie sylwetek znanych włoskich edytorów.

Literatura:

Podstawowy podręcznik

Gian Carlo Ferretti, Storia dell’editoria letteraria in Italia, Torino 2004.

Literatura uzupełniająca

Alberto Cadioli, Giuliano Vigini, Storia dell’editoria italiana dall’Unità ad oggi. Un profilo introduttivo, Milano 2012.

Alberto Cadioli, Letterati editori. Attività editoriale e modelli letterari nel Novecento, Milano 2017.

Roberto Calasso, Ślad wydawcy, przeł. Stanisław Kasprzysiak, Joanna Ugniewska, Gdańsk 2018.

Gian Carlo Ferretti, Il best-seller all’italiana. Fortune e formule del romanzo “di qualità”, Roma–Bari 1983.

Gian Carlo Ferretti, L’editore Cesare Pavese, Torino 2017.

Gian Carlo Ferretti, Siamo spiacenti. Controstoria dell’editoria italiana attraverso i rifiuti dal 1925 ad oggi, Milano – Torino 2012.

Gian Carlo Ferretti, Giulia Iannuzzi, Storie di uomini e libri. L’editoria letteraria italiana attraverso le sue collane, Roma 2014.

Nicola Tranfaglia, Albertina Vittoria, Storia degli editori italiani. Dall’Unità alla fine degli anni Sessanta, Roma – Bari 2007.

Nicola Tranfaglia, Editori italiani ieri e oggi, Roma – Bari 2001.

Giuliano Vigini, L’editoria in tasca, Milano 2004.

Giuliano Vigini, L’Italia del libro, Milano 1990.

Inne materiały wskazane przez wykładowcę w czasie kursu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent kursu rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych w kontekście historii włoskiego edytorstwa literackiego [FW1_W10], potrafi posługiwać się uznanymi w filologii metodami, w swojej pracy wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej w zakresie badań nad włoskim edytorstwem XIX i XX wieku [FW1_U05], jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej [FW1_K03].

Opis ECTS

1,5 ECTS = 45 godzin

15 godzin – aktywny udział w zajęciach

15 godzin – przygotowanie do zajęć

10 godzin – przygotowanie do zaliczenia

5 godzin – indywidualne konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną Absolwent kursu w stopniu dostatecznym rozumie zmienność języka włoskiego, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych w kontekście historii włoskiego edytorstwa literackiego [FW1_W10], potrafi dość sprawnie posługiwać się uznanymi w filologii metodami, w swojej pracy wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej w zakresie badań nad włoskim edytorstwem XIX i XX wieku [FW1_U05], jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej [FW1_K03].

Na ocenę dobrą Absolwent kursu dobrze rozumie zmienność języka włoskiego, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych w kontekście historii włoskiego edytorstwa literackiego [FW1_W10], potrafi sprawnie posługiwać się uznanymi w filologii metodami, w swojej pracy wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej w zakresie badań nad włoskim edytorstwem XIX i XX wieku [FW1_U05], jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej [FW1_K03].

Na ocenę bardzo dobrą Absolwent kursu znakomicie rozumie zmienność języka włoskiego, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych w kontekście historii włoskiego edytorstwa literackiego [FW1_W10], bardzo dobrze potrafi posługiwać się uznanymi w filologii metodami, w swojej pracy wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej w zakresie badań nad włoskim edytorstwem XIX i XX wieku [FW1_U05], jest w pełni gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej [FW1_K03].

Na ocenę końcową składają się

– ocena bieżącego przygotowania do zajęć

– aktywny udział w zajęciach

– wynik zaliczenia końcowego.

Zaliczenie końcowe w formie ustnej na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.