Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy poprawności językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-I-2-PrPopJez Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy poprawności językowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a40d7533f0e1d4a7daa8193e531d1b826%40thread.tacv2/conversations?groupId=204242ff-4c87-4f25-9f47-b3c8a5231e1a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA F1_W17

UMIEJĘTNOŚCI F1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE F1_K05

Skrócony opis:

Kurs obejmuje najczęściej występujące problemy z zakresu poprawności językowej i uwzględnia zagadnienia związane z porównawczą lekturą tekstów tłumaczonych oraz tworzeniem tekstów własnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu studiowanych specjalizacji

Potrafi dokonać średniozaawansowanej literaturo-, kulturo- lub językoznawczej analizy wybranego

tworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów

kulturowych, literackich i językowych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historycznokulturowym

Jest świadomy przynależności do europejskiego kręgu kulturowego i współodpowiedzialności za

zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności

dziedzictwa obszaru kulturowego studiowanej specjalności

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: kolokwium końcowe (pisemne)

Kryteria oceniania: F1_W17 Na ocenę niedostateczną:

Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną: Student objaśnia podstawowe terminy z zakresu studiowanej specjalizacji

Na ocenę dobrą: Student objaśnia podstawowe terminy i podaje przykłady,

Na ocenę bardzo dobrą: Student objaśnia podstawowe terminy z zakresu poprawności językowej, podaje przykłady, stosuje poznaną terminologię w opisie językoznawczym

F1_U08 Na ocenę niedostateczną:

Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną: Student na poziomie podstawowym potrafi dokonać średniozaawansowanej literaturo-, kulturo- lub językoznawczej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i językowych.

Na ocenę dobrą: Student potrafi dokonać średniozaawansowanej literaturo-, kulturo- lub językoznawczej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i językowych.

Na ocenę bardzo dobrą: Student potrafi dokonać średniozaawansowanej literaturo-, kulturo- lub językoznawczej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów

kulturowych, literackich i językowych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historycznokulturowym.

F1_K05 Na ocenę niedostateczną: Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną: Jest zorientowany, jakie elementy obszaru kulturowego studiowanej specjalności świadczą o przynależności do europejskiego kręgu kulturowego i podejmuje się współodpowiedzialności za

zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów

Na ocenę dobrą: Akceptuje i uzasadnia przynależność do europejskiego kręgu kulturowego i podejmuje współodpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego studiowanej specjalności

Na ocenę bardzo dobrą: Akceptuje, uzasadnia, troszczy się o przynależność do europejskiego kręgu kulturowego i podejmuje współodpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego studiowanej specjalności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Partyka, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a40d7533f0e1d4a7daa8193e531d1b826%40thread.tacv2/conversations?groupId=204242ff-4c87-4f25-9f47-b3c8a5231e1a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Problemy poprawnościowe w zakresie ortografii, fleksji oraz składni.

Poprawność frazeologiczna.

Interpunkcja - funkcje i użycie znaków interpunkcyjnych.

Poprawnościowe problemy powierzchni tekstu, składniowe, leksykalne i semantyczne.

Literatura:

K. Kłosińska, Formy i normy czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2004;

Ł. Mackiewicz, 497 błędów. Jak nie zabłądzić w zawiłościach polszczyzny, Elbląg 2019;

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007;

J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa 1993.

A. Wolański, Edycja tekstów, Warszawa 2011.

Najnowsze słowniki: poprawnej polszczyzny, języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficzny, interpunkcyjny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.