Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Turystyka dedykowana (city breaks, miejsca kultu w Italii, muzea i rezydencje Włoch)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-I-2-TurDedyk Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Turystyka dedykowana (city breaks, miejsca kultu w Italii, muzea i rezydencje Włoch)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abbb63e85080a4d519c1ae5e889977224%40thread.tacv2/conversations?groupId=7364fafe-0422-492a-80c0-42ab7d482559&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W04

FW1_W05

FW1_W06

FW1_U02

FW_U06

FW1_K01

FW1_K02

FW1_K04


Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do opracowywania scenariuszy podróży w odniesieniu do występujących na terenie Italii dóbr kultury.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do opracowywania scenariuszy podróży w odniesieniu do występujących na terenie Italii dóbr kultury.

Opracowanie planu podróży:

1. typu city breaks do wybranych miast włoskich.

2. typu objazd - po półwyspie Apenińskim pod kątem wybranego specjalistycznego zagadnienia (np: dziedzictwo Etrusków, średniowieczne miasto, malarstwo wybranego artysty, rzeźba rzymska, muzea rzemiosła, rody włoskie i ich rezydencje etc.)

3. typu objazd - zwiedzanie wybranego regionu Italii

4. typu objazd - wybrane miejsca kultu

Przedmiotem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych związanych z pracą przewodnika turystycznego (w szczególności w odniesieniu do zwiedzania miejsc kultu i zasad zachowania w miejscach objętych ochroną).

Literatura:

1. A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008.

2. K. Buczkowska, Cultural Tourism – Heritage, Arts and Creativity, Wyd. AWF w Poznaniu, 2011.

3. Karolina Buczkowska: Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Poznań: Wyd. AWF w Poznaniu, 2008.

pozostała literatura podawana na bieżąco podczas zajęć w zależności od wyboru tematu przez studenta.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FW1_W04 - student zna obszar Italii w wymiarze materialnym. Zauważa wpływ innych kultur na kulturę włoską i ma świadomość oddziaływania kultury włoskiej na inne obszary europejskie.

FW1_W05 - Zna historię Włoch w wymiarze kulturowym.

FW1_W06- Zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a historią, archeologią i historią sztuki.

FW1_U02 - analizuje informacje, posługuje się różnymi narzędziami pomocniczymi.

FW_U06 - student posiadł umiejętność analizy wybranego obszaru kulturowego.

FW1_K01 - wyraża gotowość pogłębiania wiedzy.

FW1_K02 - ma świadomość konieczności zasięgania opinii ekspertów w zakresie geografii, turystyki, historii sztuki.

FW1_K04 - gotów jest podejmować kroki, celem zachowania dziedzictwa kulturowego Italii.

Metody i kryteria oceniania:

METODY

ocenianie ciągłe, aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji - 40% oceny),

weryfikacja pisemnego opracowania (60% oceny)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abd60ec968cde42f0bdd6a4534d2ffad5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=19574c7f-ab93-4fa2-ac00-c6b677f94e4d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do opracowywania scenariuszy podróży w odniesieniu do występujących na terenie Italii dóbr kultury.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do opracowywania scenariuszy podróży w odniesieniu do występujących na terenie Italii dóbr kultury.

Opracowanie planu podróży:

1. typu city breaks do wybranych miast włoskich.

2. typu objazd - po półwyspie Apenińskim pod kątem wybranego specjalistycznego zagadnienia (np: dziedzictwo Etrusków, średniowieczne miasto, malarstwo wybranego artysty, rzeźba rzymska, muzea rzemiosła, rody włoskie i ich rezydencje etc.)

3. typu objazd - zwiedzanie wybranego regionu Italii

4. typu objazd - wybrane miejsca kultu

Przedmiotem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych związanych z pracą przewodnika turystycznego (w szczególności w odniesieniu do zwiedzania miejsc kultu i zasad zachowania w miejscach objętych ochroną).

Literatura:

1. A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008.

2. K. Buczkowska, Cultural Tourism – Heritage, Arts and Creativity, Wyd. AWF w Poznaniu, 2011.

3. Karolina Buczkowska: Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Poznań: Wyd. AWF w Poznaniu, 2008.

pozostała literatura podawana na bieżąco podczas zajęć w zależności od wyboru tematu przez studenta.

Wymagania wstępne:

Studenci uczestniczą w zajęciach. Przygotowują zadane przez prowadzącego prezentacje.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.