Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna sztuka włoska: moda, rzemiosło, dizajn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-I-2-WspSztuk Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna sztuka włoska: moda, rzemiosło, dizajn
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af96261f2204b4cb089f970621514f28e%40thread.tacv2/conversations?groupId=f1ecbd9d-2e54-4cd3-a993-4e7739c7e658&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1

W04

FW1

U06

FW1

K04

Skrócony opis:

Kurs prezentuje najważniejszych artystów i projektantów oraz tendencje stylowe w dziedzinie sztuki najnowszej, mody i designu włoskiego.

ZAJĘCIA W TRYBIE SYNCHRONICZNYM NA PLATFORMIE MS TEAMS

LINK DO ZESPOŁU:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af96261f2204b4cb089f970621514f28e%40thread.tacv2/conversations?groupId=f1ecbd9d-2e54-4cd3-a993-4e7739c7e658&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Kurs omawia globalnie pozycję i rolę włoskiej sztuki najnowszej, mody i designu na tle tendencji artystyczno-stylowych panujących w Europie w XX i XXI wieku. Wstępem do zagadnień jest nakreślenie panoramy sztuki, mody i designu po I wojnie światowej w Europie. Przedstawione zostaną główne założenia sztuki nowoczesnej oraz jej nowa estetyka. Będzie to punktem wyjścia dla prezentacji najważniejszych dokonań artystów włoskich na polu futuryzmu, konceptualizmu, malarstwa oraz sztuk performatywnych i fotografii. Przybliżone zostaną sylwetki kluczowych postaci na włoskiej scenie artystycznej. Analogicznie wyłożone zostaną zagadnienia genezy i rozwoju mody oraz designu. Punktem centralnym rozważań będzie nowatorskie podejście do projektowania, które wytyczyło nowe kierunki rozwoju tych dyscyplin w Europie i Stanach Zjednoczonych. W odniesieniu do designu wspomniana będzie awangardowa architektura Mediolanu, która była silnie związana z rozwojem wzornictwa. Kwestie związane z modą uzupełni prezentacja ważnych ośrodków - Florencji i Mediolanu oraz wiodących domów mody. Kurs zamknie omówienie najważniejszych wydarzeń ze świata sztuki, mody i designu - Biennale, Salone del Mobile i Fashion Week oraz muzeów i galerii sztuki, które specjalizują się w prezentacji poszczególnych aspektów włoskiej sztuki i projektowania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Charlotte Fiell, Peter Fiell, Design. Historia Projektowania, Arkady: Warszawa 2015.

Charlotte Fiell, Peter Fiell, Masterpieces of Italian Design, Goodman Books: Londyn 2013.

Marnie Fogg [red.], Historia Mody, Arkady: Warszawa 2018.

Silvia Ferrari, Sztuka XX w., Arkady: Warszawa 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FW1_W04 student zna badany obszar - najnowszą sztukę włoską i design w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie

FW1_U06 student potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji

fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym

FW1_K04 student jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch

OPIS ECTS - 3 ECTS = 90h

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS - lektura

1 ECTS - przygotowanie do zajęć i zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA

Aktywność na zajęciach

Obecność na zajęciach (3 nieobecności)

Prezentacja zaliczeniowa na platformie Moodle.

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące historii włoskiego designu, mody i sztuki najnowszej, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi rozpoznać i nazwać artystów/projektantów/szkoły na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące historii włoskiego designu, mody i sztuki najnowszej, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi częściowo rozpoznać i nazwać artystów/projektantów/szkoły na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DST - student ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu historii włoskiego designu, mody i sztuki najnowszej, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem artystów/projektantów/szkół na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę NDST - student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu historii włoskiego designu, mody i sztuki najnowszej w zakresie chronologii, brakuje mu podstaw by określić style i szkoły we wzornictwie i sztuce oraz wymienić najważniejszych twórców.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Anna Wiśnicka
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.