Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kino włoskie po 1970 r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-I-3-KinWlos
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kino włoskie po 1970 r.
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3eab8e6b58f84df7aaf6e2c79ee05ac7%40thread.tacv2/conversations?groupId=b9439461-49ab-4fde-a219-5e6d1a8fddfe&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

· FW1_W03


· FW1_W06


· FW1_K03

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przybliżyć twórczość najwybitniejszych reżyserów włoskich, których debiuty przypadają przede wszystkim na lata 60. i 70., tworzących włoskie kino autorskie doby kina kontestacji i współczesności.

Nacisk położony będzie zwłaszcza na twórców tzw. "kina gramsciańskiego" (Pasolini, Bertolucci, Ferreri, Cavani, Bellocchio) jak i polemizujących z nimi "kina transcendencji" (Olmi, Zeffirelli).

Pełny opis:

Wykład ma na celu przybliżyć twórczość najwybitniejszych reżyserów włoskich, których debiuty przypadają na lata 60. i 70., tworzących włoskie kino autorskie doby kina kontestacji i współczesności.

Nacisk położony będzie zwłaszcza na twórców tzw. "kina gramsciańskiego" (Pasolini, Bertolucci, Ferreri, Cavani, Bellocchio) jak i polemizujących z nimi "kina transcendencji" (Olmi, Zeffirelli).

(Propozycje):

- "Dzieci neoreliazmu"

- "Kino Gramsciańskie"

- Filmowa twórczość Pier Paolo Pasoliniego

- Bernardo Bertolucci i jego zmagania z historią

- Liliana Cavani - dusza i ciało włoskiego kina

- Wielkie filmowe żarcia Marco Ferriego

- Marco Bellicchio i jego kino kontestacji

- Ernano Olmi - "kino transcendencji"

- ostatnie filmy Wielkich Mistrzów

- Franco Zeffirelli - "spadkobiercy modernizmu"

- Nanni Moretti i inni twórcy współczesnego kina włoskiego

- włoskie kino popularne lat 70. 80. i 90.

- kino włoskie a TV

Literatura:

T. Miczka, Historia kina włoskiego, Gdańsk 2010

A. Garbicz, Jacek Klinowski, Kino wehikuł magiczny, t. 1-4, Kraków 2005,

T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kino nowofalowe, Kino końca wieku, Kraków 2015, 2019;

J. Wojnicka, Świat umierający. O późnej twórczości Luchino Viscontiego, Kraków 2001

M. Snoch. Wybrańcy – Kino Luchino Viscontiego a literacka twórczość Thomasa Manna, Łódź 2020;

A. Wener, Dekada filmu, Warszawa 1997.

P. Kletowski, Pier Paolo Pasolini - twórczość filmowa, Warszawa 2013

K. Klejsa, Filmowe oblicza kontestacji, Warszawa 2018;

A. Miller-Klejsa, Dekada ołowiu na ekranie. Polityczny terroryzm lat 70. we włoskim filmie fabularnym; Łódź 2016;

B. Zmudziński, Micheleangelo Antonioni, Kraków 2004;

T. Miczka (red.), Bernardo Bertolucci w opinii prasy zagranicznej, Warszawa 1993;

B. Kudrycka, Ukryte spojrzenia w filmach Bernardo Bertolucciego, Gdańsk 2017;

A. Gałkowski, A. Miller-Klejsa, Od Manzonieto do Maraini. Ekranizacje literatury włoskiej, Łódź 2012;

A. Miller-Klejsa, D. Dąbrowska, Kino włoskie po 1980 r., Wyd. UŁ. 2018;

M. Landy, Italian Film, New York 2008;

K. Thompson, D. Bordwell, Film History. An Introduction, kilka wydań;

P. Bondanella, A History of Italian Cinema, New York-London 2009

G. P. Brunetta, The History of Italian Cinema, London 2003

G. Bertellini, G. M. Brunetta, The Cinema of Italy, London 2004;

G. Marrone, The Gaze an the Labyrinth: The Cinema of Liliana Cavani, New York 2000;

R.T. Wicombe, The New Italian Cinema: Studies in Dance and Despair, London–New York, 1982, s. 124–125.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

· FW1_W03 – absolwent zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła filmowego (ale w kontekście innych artefaktów, zwłaszcza opery, literatury i malarstwa).

· FW1_W06 - absolwent potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy wybranego tworu kinematograficznego, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym (z naciskiem położonym na sytuację społeczno-polityczną Włoch od lat 70. do dziś).

· FW1_K03 – absolwent jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej, odwołując się do wzorców etycznych wypracowanych również na gruncie sztuki filmowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena:

- obecność na zajęciach

- zapoznawanie się z dodatkowymi materiałami dostarczanymi przez wykładowcę

- pozytywna ocena z pracy (esej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jacek Kopciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kopciński, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jacek Kopciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)