Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Włoscy mistrzowie kina

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-I-3-WlMistrz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Włoscy mistrzowie kina
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3eab8e6b58f84df7aaf6e2c79ee05ac7%40thread.tacv2/conversations?groupId=b9439461-49ab-4fde-a219-5e6d1a8fddfe&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

· FW1_W03

· FW1_W06

· FW1_K03

Wymagania wstępne:

znajomość języka włoskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie dialogów i monologów filmowych w języku oryginału

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom historii kina włoskiego i zapoznanie z elementami teorii filmu. Szczególny nacisk zostanie położony na dzieła największych postaci kinematografii włoskiej, dzieła mistrzów, których twórczość jest jednostkowa, którzy stworzyli własny styl, których filmy wpisały się w historię kina (nie tylko włoskiego) i odegrały rolę kulturotwórczą, którzy wreszcie niejednokrotnie zdobywali najważniejsze nagrody filmowe.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią okazją do poznania i zrozumienia twórczości kilku najważniejszych reżyserów kina włoskiego poprzez obejrzenie i analizę fragmentów ważnych w ich karierze filmów. W badanych dziełach podkreślone zostaną czynniki estetyczne, stylistyczne i techniczne, które je charakteryzują, tematy, które poruszają, a także kontekst kulturowy, polityczny i społeczny, który przyczynił się do określenia ich formy i znaczenia. Uwaga zostanie także zwrócona na elementy składowe języka kinematograficznego oraz zabiegi formalne, w tym kompozycyjne leżące u podstaw filmu: od wyboru ujęć do sposobu reprezentacji przestrzeni i czasu, od charakterystyki postaci do strategii fokalizacji i artykulacji punktu widzenia. Celem jest naświetlenie poetyki, artystycznego wyrazu charakterystycznych dla poszczególnych autorów, a zarazem uchwycenie istoty formalnej i treściowej ich dzieł, która decyduje o ich znaczeniu dla historii kina, nie tylko włoskiego.

Kurs odbywa się w cyklu 15 zajęć poświęconym konkretnym reżyserom i zagadnieniom związanych z ich twórczością, stylem, kontekstem kulturowym ich filmów:

1. Włoski neorealizm: Roberto Rossellini Roma città aperta (1945), Vittorio De Sica Ladri di biciclette (1948)

2. Federico Fellini i grande cinema d’autore I: Le notti di Cabiria (1957), La dolce vita (1960)

3. Federico Fellini i grande cinema d’autore II: 8½ (1963), Amarcord (1973)

4. Michelangelo Antonioni: La notte (1961), Blow-Up (1966)

5. Luchino Visconti: Le notti bianche (1957), Rocco e i suoi fratelli (1960)

6. Twarz kontestacji: Pier Paolo Pasolini – Accattone (1961), Teorema (1968)

7. Mistrzowskie ekranizacje klasyki literatury włoskiej I: Il gattopardo, Luchino Visconti (1963)

8. Mistrzowskie ekranizacje klasyki literatury włoskiej II: Il giardino dei Finzi Contini, Vittorio De Sica (1970)

9. Mistrzowskie ekranizacje klasyki literatury włoskiej III: Dekameron, Pier Paolo Pasolini (1971)

10. Mistrzowie kina popularnego I: Divorzio all’italiana Pietra Germiego (1961) a Matrimonio all’italiana (1964) Vittoria De Sica

11. Mistrzowie kina popularnego II: Mario Monicelli, I soliti ignoti (1958), L’armata Brancaleone (1966)

12. Mistrzowie kina popularnego III: Sergio Leone między kinem gatunkowym a kinem autorskim, spaghetti-westerny – Il buono, il brutto, il cattivo (1966), C’era una volta il West (1968)

13. Bernardo Bertolucci: kontrowersje i klasyka: Ultimo tango a Parigi (1972), The Last Emperor (1987)

14. Giuseppe Tornatore i włoskie filmy oskarowe: Nuovo Cinema Paradiso (1988), Malèna (2000)

15. Nowe kino włoskie: Paolo Sorrentino miedzy estetyką a zaangażowaniem: La grande bellezza (2013), La giovinezza (2015)

Literatura:

Aldouby Hava, Federico Fellini. Painting in Film, Painting on Film, University of Toronto Press 2013

Bondanella Peter, Federico Pacchioni, A History of Italian Cinema, New York–London: Bloomsbury 2017

Bordwell David, On the History of Film Style, New York: Harvard University Press 1999

Brunetta Gian Piero, Guida alla storia del cinema italiano 1905–2003, Torino: Einaudi 2003

Brunetta Gian Piero, Il cinema italiano contemporaneo, Roma–Bari: Laterza 2007

Costa Antonio, Il cinema italiano, Bologna: Il Mulino 2013

Elsaesser Thomas, Malte Hagener, Film Theory: An Introduction through the Senses, Routledge 2010 / Teoria filmu: Wprowadzenie przez zmysły, Kraków: Universitas 2015

Helman Alicja, Ostaszewski Jacek, Historia myśli filmowej, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2007

Historia kina, t. 1–4, red. nauk. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Kraków: Universitas

Hughes Howard, Cinema italiano. The complete guide from classics to cult, London–New York: I.B .Tauris 2011

Kino włoskie po 1980 r., red. Anna Miller-Klejsa, Diana Dąbrowska, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2018

Miczka Tadeusz, Kino włoskie, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2009

Od Boccaccia do Tabucchiego. Adaptacje literatury włoskiej, red. Artur Gałkowski, Anna Miller-Klejsa, Warszawa: Fundacja Kino 2012

Od Manzoniego do Maraini. Ekranizacje literatury włoskiej, red. Artur Gałkowski, Anna Miller-Klejsa, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2012

The Oxford Handbook of Film Theory, ed. Kyle Stevens, Oxford University Press 2022

Thompson Kristin, David Bordwell, Film History. An Introduction, Madison: University of Wisconsin 2019 [i inne edycje]

Efekty kształcenia i opis ECTS:

· FW1_W03 – absolwent zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła filmowego

· FW1_W06 - absolwent nazywa i wyjaśnia powiązania istniejące między filmem a literaturą, przedstawia inspiracje literaturą w kinematografii

· FW1_K03 – absolwent jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej, odwołując się do wzorców etycznych wypracowanych również na gruncie sztuki filmowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, przygotowanego referatu i napisanego eseju.

Integralną częścią zajęć są materiały udostępniane przez prowadzącą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Cwiczenia 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rozalia Słodczyk, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Rozalia Słodczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie referatu: 5 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 25 godz.

napisanie eseju: 15 godz.

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Cwiczenia 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kopciński, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jacek Kopciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie referatu: 5 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 25 godz.

napisanie eseju: 15 godz.

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)