Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przekład literacki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-II-2-PrzLi-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przekład literacki
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

FW2_W07, FW2_W08, FW2_W09, FW2_U10, FW2_K01

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter wykładu konwersatoryjnego oraz pracy zespołowej. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami z zakresu teorii, a zwłaszcza praktyki przekładu literackiego.

Pełny opis:

Prowadzone przeze mnie zajęcia z przekładu literackiego mają przebieg dwuwymiarowy: wykład konwersatoryjny przeplata się z praktyczną pracą nad tekstem, zarówno zespołową, jak i indywidualną. W oparciu o wybrane wiadomości teoretyczne uczestnicy kursu mierzą się z tekstami literackimi, opracowując własne przekłady. Nabierają dzięki temu praktycznych umiejętności przekładowych, rozwijają swoją wiedzę leksykalną w zakresie języka wyjściowego, jak również zgłębiają niuanse stylistyczne języka docelowego. Językiem źródłowym, z którego tłumaczone są teksty, jest język włoski.

Literatura:

Teksty stanowiące podstawę pracy praktycznej:

1. Grazia Deledda, opowiadania (wybór).

2. Carlo Collodi, „Pipì o lo scimmiottino color rosa”

Bibliografia dodatkowa:

Artykuły i wybrane rozdziały książek:

Benjamin W., Zadanie tłumacza, [w:] Literatura na Świecie, przeł. K. Ligota, nr 12 (44), Warszawa

1974. s. 296-309.

Ceccherelli A., Sylwa a tłumaczenie otwarte (wokół „Pieska przydrożnego” i jego wersji angielskiej), [in:] Postscriptum, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2007, s. 75-88.

De Carlo A. F., Koszmar tłumacza. Twórczość Bolesława Leśmiana w kręgu włoskich zagadnień translacyjnych, [w:] Literatura polska w świecie. Tom II: W kręgu znawców, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2007, s. 243-257.

De Fanti S., Il „Pan Tadeusz” in Italia, [w:] Munera polonica et slavica, Istituto di Lingue e

Letterature dell’Europa Orientale, Udine 1990, pp. 43-66.

Eco U., Riflessioni teorico-pratiche sulla traduzione, [in]: Teorie contemporanee della traduzione, a cura di Siri Nergaard, Bompiani, Milano 1995, pp. 121-146.

Kraskowska E., Intertekstualność a przekład, [w:] Między tekstami, pod redakcją J. Ziomka, J. Sławińskiego i W. Boleckiego, PWN, Warszawa 1992, s. 129-144.

Legeżyńska A., Relacje osobowe w przekładzie, Tłumacz jako „drugi autor” [w:] Tłumacz i jego kompetencje autorskie, PWN, Warszawa 1999. s. 11-20; s. 20-30.

Nowacka B., Traduttore-traditore? O tarapatach tłumaczy książek Ryszarda Kapuścińskiego, [w:] Literatura polska w świecie. Tom II: W kręgu znawców, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2007, s. 235-242.

Paz O., Traduzione: letteratura e letteralità, [in]: Teorie contemporanee della traduzione, a cura di Siri Nergaard, Bompiani, Milano 1995, pp. 283-297.

Piotrowski B., Szymborska po hiszpańsku w Kolumbii, [w:] Między oryginałem a przekładem IV, Księgarnia Akademicka, Kraków 1998, s. 109-121.

Rajewska E., Miłosza pobyty w równoległych (przekładowych) światach, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 20, 2012, s. 105-117.

Surma M., Jak się dzisiaj tłumaczy Dantego? I Pieśń Piekła w przekładach Edwarda Porębowicza (1909) i Stanisława Barańczaka (1994), [w:] Między oryginałem a przekładem II, Universitas, Kraków 1996, s. 115-123.

Ugniewska J., Co tracimy w przekładzie?, „Italica Wratislaviensia” 1, 2010, s. 108-117.

Wyrembelski M., Re Metà-uccio»: alcune riflessioni sulla traduzione italiana di ”Król Maciuś Pierwszy”, in: Janusz Korczak. Educatore, letterato, filosofo, Erickson, Trento 2014, pp. 51-68.

Książki:

Lipiński K., Vademecum tłumacza, Wydawnictwo Idea, Kraków 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Studenci

- zapoznają się z wybranymi technikami tłumaczenia.

- potrafią wybrać strategię tłumaczenia i umotywować jej wybór.

- zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie przekładu z języka obcego (włoski) na język ojczysty (polski).

- zapoznają się ze sposobami analizy przekładu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- opracowanie przekładu wybranych tekstów literackich w trybie indywidualnym i w ramach pracy w zespołach (dwu i trzyosobowych).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Marcin Wyrembelski
Prowadzący grup: Marcin Wyrembelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.