Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie ustne konsekutywne i symultaniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-II-2-TlUst-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie ustne konsekutywne i symultaniczne
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

FW2_W07, FW2_W08, FW2_W09, FW2_U10, FW2_K01

Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe z przekładu ustnego konferencyjnego z podziałem na moduły: (1) tłumaczenia konsekutywne (z notacją i bez), (2) tłumaczenia symultaniczne.

Pełny opis:

Moduł 1: Tłumaczenia konsekutywne

Rozwijanie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego kilkuminutowych wystąpień z języka włoskiego na język polski i vice versa z notacją lub bez notacji.

Omawianie kwestie błędów w tłumaczeniu ustnym, jakości świadczenia tłumaczeniowego, etyki i charakteru zawodu tłumacza ustnego.

Organizowanie konferencji symulowanych (mock conferences) z udziałem prelegentów zewnętrznych i wykorzystaniem nowoczesnych technologii i źródeł internetowych (nagrania on-line i off-line).

Proponowane obszary tłumaczeń: prawo, gospodarka, finanse, marketing, reklama, polityka, dyplomacja, media, kultura, sztuka, nauka, sport, technologie.

Testowane będą metody tłumaczeń z notacją i bez notacji.

Moduł 2: Tłumaczenia symultaniczne

Rozwijanie umiejętności tłumaczenia symultanicznego kilkuminutowych wystąpień z języka włoskiego na język polski, w tym tłumaczenia symultanicznego z tekstem, tłumaczenia symultanicznego na język obcy, wraz z wprowadzeniem zasadami dotyczącymi wykonywania retouru dla różnych odbiorców.

Organizowanie konferencji symulowanych (mock conferences) z udziałem prelegentów zewnętrznych i wykorzystaniem nowoczesnych technologii i źródeł internetowych (nagrania on-line i off-line).

Omawianie kwestie błędów w tłumaczeniu ustnym, jakości świadczenia tłumaczeniowego, etyki i charakteru zawodu tłumacza ustnego.

Proponowane obszary tłumaczeń: prawo, gospodarka, finanse, marketing, reklama, polityka, dyplomacja, media, kultura, sztuka, nauka, sport, technologie.

Testowane będą metody tłumaczeń chuchotage, liason i a vista.

Literatura:

1. D. Gile 2009. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam: J. Benjamins

2. A. Gillies 2005 Note taking for Consecutive Interpreting. Manchester: St. Jerome Publishing/2007, Sztuka notowania, Kraków: Tertium.

3. Rozan J,-F. Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Kraków: Tertium.

4. D. Sawyer 2004. Fundamental Aspects of Interpreter Education. Amsterdam: J. Benjamins

5. D. Seleskovitch, M. Lederer 2002. Pedagogie raisonnee de l'interpretation. Paris

6. M. Tryuk. 2007 Przekład ustny konferencyjny. Warszawa: PWN

7. M. Tryuk (red.) 2006. Teoria i dydaktyka przekładu konferencyjnego. Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia jakie nabędzie student po zaliczeniu przedmiotu w zakresie: wiedzy:

Słuchacz zna zasady wykonywania tłumaczenia konsekutywnego (z notacją i bez) i symultanicznego dla różnych odbiorców i w różnych kontekstach komunikacyjnych;

- zna metody przygotowania się do świadczenia tłumaczeniowego

- zna różne rodzaje wystąpień najczęściej występujących w zawodowym tłumaczeniu konsekutywnym (z notacją i bez) i symultanicznym

umiejętności:

Słuchacz potrafi poprawnie przetłumaczyć konsekutywnie z notacją, z języka obcego na polski i z polskiego na obcy, tekst o długości do 10 minut, o bardzo złożonej strukturze argumentacyjnej, bardzo dużej gęstości informacyjnej, zawierającego istotne trudności leksykalne, frazeologiczne oraz retoryczne, erystyczne i pragmatyczne kompetencji społecznych:

Słuchacz jest świadom różnorodności zagadnień związanych z jakością świadczenia tłumaczeniowego

- zna zasady etyki wykonywania zawodu tłumacza konferencyjnego

- doskonali samodzielnie swój warsztat pracy

Metody i kryteria oceniania:

Metoda interaktywna. Metoda bezpośrednia. Praca w grupach i indywidualna.

Zaliczenie: obecność, aktywność, ćwiczenia na zajęciach, egzamin końcowy

Kryteria oceniania (Określenie poziomu osiągnięcia - wg skali ocen - założonych dla przedmiotu efektów kształcenia; opis składowych oceny końcowej):

niedostateczny 0 - 64%

dostateczny 65% - 72%

dostateczny plus 73% - 79%

dobry 80% - 85%

dobry plus 86% - 92%

bardzo dobry 93% - 100%

Części składowe oceny:

Obecność (25%)

Aktywny udział w zajęciach (25%)

Egzamin (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Berezowski, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Łukasz Berezowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe z przekładu ustnego konferencyjnego z podziałem na moduły: (1) tłumaczenia konsekutywne (z notacją i bez), (2) tłumaczenia symultaniczne.

Pełny opis:

Moduł 1: Tłumaczenia konsekutywne

Rozwijanie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego kilkuminutowych wystąpień z języka włoskiego na język polski i vice versa z notacją lub bez notacji.

Omawianie kwestie błędów w tłumaczeniu ustnym, jakości świadczenia tłumaczeniowego, etyki i charakteru zawodu tłumacza ustnego.

Organizowanie konferencji symulowanych (mock conferences) z udziałem prelegentów zewnętrznych i wykorzystaniem nowoczesnych technologii i źródeł internetowych (nagrania on-line i off-line).

Proponowane obszary tłumaczeń: prawo, gospodarka, finanse, marketing, reklama, polityka, dyplomacja, media, kultura, sztuka, nauka, sport, technologie.

Testowane będą metody tłumaczeń z notacją i bez notacji.

Moduł 2: Tłumaczenia symultaniczne

Rozwijanie umiejętności tłumaczenia symultanicznego kilkuminutowych wystąpień z języka włoskiego na język polski, w tym tłumaczenia symultanicznego z tekstem, tłumaczenia symultanicznego na język obcy, wraz z wprowadzeniem zasadami dotyczącymi wykonywania retouru dla różnych odbiorców.

Organizowanie konferencji symulowanych (mock conferences) z udziałem prelegentów zewnętrznych i wykorzystaniem nowoczesnych technologii i źródeł internetowych (nagrania on-line i off-line).

Omawianie kwestie błędów w tłumaczeniu ustnym, jakości świadczenia tłumaczeniowego, etyki i charakteru zawodu tłumacza ustnego.

Proponowane obszary tłumaczeń: prawo, gospodarka, finanse, marketing, reklama, polityka, dyplomacja, media, kultura, sztuka, nauka, sport, technologie.

Testowane będą metody tłumaczeń chuchotage, liason i a vista.

Literatura:

1. D. Gile 2009. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam: J. Benjamins

2. A. Gillies 2005 Note taking for Consecutive Interpreting. Manchester: St. Jerome Publishing/2007, Sztuka notowania, Kraków: Tertium.

3. Rozan J,-F. Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Kraków: Tertium.

4. D. Sawyer 2004. Fundamental Aspects of Interpreter Education. Amsterdam: J. Benjamins

5. D. Seleskovitch, M. Lederer 2002. Pedagogie raisonnee de l'interpretation. Paris

6. M. Tryuk. 2007 Przekład ustny konferencyjny. Warszawa: PWN

7. M. Tryuk (red.) 2006. Teoria i dydaktyka przekładu konferencyjnego. Warszawa

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie min. B2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.