Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Affirmation of Life in the Literary Works of the Interwar Period

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-AfirŻyc
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Affirmation of Life in the Literary Works of the Interwar Period
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W14

FP1_U01,

FP1_UO2,

FP1_UO4,

FP1_UO7,

FP1_UO8

FP1_K0630 godzin - udział w zajęciach;


60 godzin - przygotowywanie się do zajęć.

Wymagania wstępne:

Knowledge of the Polish language and literature of the interwar period

Skrócony opis:

The affirmation of life characterizing the first decade after World War I contains the enthusiasm for regaining independence in Poland but also expresses the will to live against the trauma of war. Seemingly distant issues such as fascination with the vital force of nature, technological development, intensification of the mechanization of work and life, overturning of social spheres, and civilizational development – unite authors and readers to perceive the richness of human creativity manifestations and genius of existence.

Pełny opis:

The affirmation of life characterizing the first decade after World War I contains the enthusiasm for regaining independence in Poland but also expresses the will to live against the trauma of war. Seemingly distant issues such as fascination with the vital force of nature, technological development, intensification of the mechanization of work and life, overturning of social spheres, and civilizational development – unite authors and readers to perceive the richness of human creativity manifestations and genius of existence.

Poetry groups and the literary community

Career of cafés and literary magazines

Leopold Staff

Kazimierz Wierzyński

Julian Tuwim

Jarosław Iwaszkiewicz

Jan Lechoń,

Jerzy Liebert,

Konstanty Ildefons Gałczyński

Marian Hemar

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Writers in Polish Radio

Literatura:

USES AND ABUSES OF THE POLISH PAST BY JÓZEF PIŁSUDSKI AND ROMAN DMOWSKI, PATRICE M. DABROWSKI. The Polish Review

Vol. 56, No. 1/2, (2011), pp. 73-109 (37 pages)

Published By: University of Illinois Press

SELECTED POLISH POEMS

Antoni Gronowicz, KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER, LEOPOLD STAFF, JULIAN TUWIM, STANISŁAW WYGODZKI, LEON PASTERNAK, MIECZYSŁAW JASTRUN, TADEUSZ PEIPER, JULIAN PRZYBOŚ and ADAM WAŻYK

The Polish Review

Vol. 16, No. 3 (Summer, 1971), pp. 79-86 (8 pages)

Published By: University of Illinois Press

https://www.jstor.org/stable/25776992

POLITICS AND POETRY: THE CASE OF JULIAN TUWIM

MAGNUS J. KRYŃSKI

The Polish Review

Vol. 18, No. 4 (1973), pp. 3-33 (31 pages)

Published By: University of Illinois Press

A.Szczepan-Wojnarska, Kultura, nauka, oświata. [w:] Historia Literatury Polskiej w dziesięciu tomach. Dwudziestolecie międzywojenne. T.VIII. Red. Anna Skoczek, Wydawnictwo SMS, Bochnia-Kraków-Warszawa 2004, s. 45-85.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

TEACHING OUTCOMES

FP1_W14

The student has a structured knowledge of the criteria for the periodization of Polish literature. Has a structured and in-depth knowledge of contemporary literary works and knows the principles of analysis and interpretation of their cultural contexts.

FP1_U01, FP1_UO2, FP1_UO4, FP1_UO7, FP1_UO8

The student has basic skills in formulating research problems, selecting research methods and tools, and presenting the results of research in a manner consistent with the norms of the Polish language. He/she is able to use basic research tools in the field of literary studies, is able to independently conduct an analysis and interpretation of a literary work in order to reveal its meanings, axiological horizons, contextual references to literary and cultural tradition, social entanglements and place in the historical and cultural process. The student has the ability to present literature on the subject, substantive argumentation and formulate conclusions. Can prepare typical written works in Polish, using basic theoretical approaches.

FP1_K06

The student is aware of the role of knowledge about culture, language and literature in building national identity and developing social dialogue at the local, national and global levels.

Metody i kryteria oceniania:

Credits for the grade are based on class activity and the paper presented by a student.

ASSESSMENT CRITERIA

A very good grade (A) is obtained by a student who:

- has a very well-structured and in-depth knowledge of the literary works discussed at the seminar and knows the principles of analysis and interpretation of their cultural contexts.

- has very good skills in formulating research problems, selecting research methods and tools, and presenting the results of research in a manner consistent with the norms of the Polish language. He/she is very good at using basic research tools in the field of literary studies, is able to independently analyse and interpret a literary work in order to reveal its meanings, axiological horizons, contextual references to literary and cultural tradition, social entanglements and place in the historical and cultural process. He has a very good ability to present literature on the subject, substantive argumentation and formulate conclusions.

A good grade (B) is awarded to a student who:

- has a very well-structured and in-depth knowledge of the literary works discussed at the seminar and knows the principles of analysis and interpretation of their cultural contexts.

- has good skills in formulating research problems, selecting research methods and tools, and presenting the results of research in a manner consistent with the norms of the Polish language. He/she is able to use basic research tools in the field of literary studies, is able to independently analyse and interpret a literary work in order to reveal its meanings, axiological horizons, contextual references to literary and cultural tradition, social entanglements and place in the historical and cultural process. Has a good ability to present literature on the subject, substantive argumentation and formulate conclusions.

A satisfactory grade (C) is awarded to a student who:

- has a sufficiently structured and in-depth knowledge of the literary works discussed at the seminar and knows the principles of analysis and interpretation of their cultural contexts.

- has sufficient skills in formulating research problems, selecting research methods and tools, and presenting the results of research in a manner consistent with the standards of the Polish language. Is sufficiently able to use basic research tools in the field of literary studies, is able to independently analyse and interpret a literary work in order to reveal its meanings, axiological horizons, contextual references to literary and cultural tradition, social entanglements and place in the historical and cultural process. Has sufficient ability to present literature on the subject, substantive argumentation and formulate conclusions.

An unsatisfactory grade is awarded to a student who

- does not meet the criteria included in the learning outcomes.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)