Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Contemporary Italian Culture - Museums, Art and Fashion

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-ContItalCult Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Contemporary Italian Culture - Museums, Art and Fashion
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aae2097d9da584ccaa2d3efa82f8679cb%40thread.tacv2/conversations?groupId=261bcbda-e21f-4785-836f-5fa1e1d953e9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A_W01

H1A_W10

H1A_U01

Skrócony opis:

Kurs prezentuje wybrane zagadnienia związane ze współczesną kulturą włoską w kontekście problematyki muzealnictwa, sztuki i mody.

ZAJĘCIA W TRYBIE SYNCHRONICZNYM NA PLATFORMIE MS TEAMS

LINK DO ZESPOŁU:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aae2097d9da584ccaa2d3efa82f8679cb%40thread.tacv2/conversations?groupId=261bcbda-e21f-4785-836f-5fa1e1d953e9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Kurs prezentuje wybrane zagadnienia związane ze współczesną kulturą włoską w kontekście problematyki muzealnictwa, sztuki i mody. Wstęp określa genezę zjawisk związanych z pojawieniem się awangardy oraz definiuje rozwój nowych ośrodków sztuki. Na tle rozwoju sztuki klasycznej ukazane są zmiany w postrzeganiu sztuki nowoczesnej. Rozważaniom towarzyszy przegląd nowych centrów - Mediolanu oraz Turynu. Konwersatorium przybliża również zmiany kulturowe w najważniejszych ośrodkach włoskich - Wenecji, Rzymie i Florencji, przystosowujące je do potrzeb współczesnej sztuki i wystawiennictwa. Omówieni są najważniejsi twórcy sztuki oraz mody działający we Włoszech. Kurs zamyka przegląd najważniejszych nowoczesnych ośrodków muzealnych, ich strategie wystawiennicze oraz sposoby zainteresowania zwiedzających kulturą współczesną.

Literatura:

Raul A. Barreneche, New Museums, New York 2005.

Bettina Messias Carbonell [ed.], Museum studies: an anthology of contexts, Malden 2006.

Jonathan Harris, Globalization and contemporary art, Malden 2011.

Terry Smith, Contemporary art: world currents, London 2011.

Chris van Uffelen, Contemporary museums: architecture, history, collection, Salenstein 2011.

Claire Wilcox, Valerie Mendes, Modern fashion in detail, London 2002.

Anna Wiśnicka, Polish-Italian Design Dualism. Artistic Projects by Dorota Koziara, „PL.IT / Rassegna italiana di argomenti polacchi”, 08/2017, p. 160-175.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H1A_W01 student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

H1A_W10 student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

H1A_U01 student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

6.00 ECTS

30 h - udział w zajęciach

60 h - przygotowanie do zajęć

30 h - czytanie lektur

60 h - przygotowanie do zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Udział w dyskusjach.

Zaliczenie w formie prezentacji przez MOODLE

Maksymalnie 2 nieobecności.

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące kultury, historii i sztuki, potrafi rozpoznać i nazwać projektantów i domy mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego. Zna najważniejsze zabytki i muzea potrafi je umiejscowić historycznie.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące kultury, historii i sztuki, potrafi z nielicznymi błędami rozpoznać i nazwać projektantów i domy mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego. Zna większość zabytków i muzeów i potrafi je z nielicznymi błędami umiejscowić historycznie.

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu kultury, historii i sztuki, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem artystów, domów mody oraz muzeów na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę NDST - student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu kultury, historii i sztuki, brakuje mu podstaw by określić projektantów i domy mody oraz muzeana podstawie materiału wizualnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.