Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Film włoski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-FilmWloski
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Film włoski
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W07

F1_U09

F1_K05

Skrócony opis:

Trudno wyobrazić sobie powojenne kino europejskie bez galerii wybitnych Włochów – Roberta Rosselliniego, Vittorio de Siki, Federico Felliniego, Luchino Viscontiego, Michelangelo Antonioniego, Pier Paolo Pasoliniego i wielu innych. Zwłaszcza dwie powojenne dekady obfitowały w dzieła odkrywcze, inspirujące estetycznie, głęboko diagnozujące sytuację społeczną i stan ducha Europy podnoszącej się z cywilizacyjnej katastrofy. Na czym polegała swoistość lekcji jakiej udzielali wówczas światu włoscy artyści kina, jak przedstawiała się wewnętrzna dynamika rozwoju tej burzliwej twórczości, skąd czerpała ona swą siłę i dlaczego dziś tak rzadko się pamięta o znaczeniu i wadze tej kinematografii dla rozwoju kina światowego – to tylko niektóre z przewodnich pytań niniejszego konwersatorium.

Literatura:

Filmografia:

1. Rzym, miasto otwarte (1945) – reż. Roberto Rossellini

2. Umberto D. (1952) – reż. Vittorio De Sica

3. Noce Cabirii (1957) – reż. Federico Fellini

4. Przygoda (1960) – reż. Michelangelo Antonioni

5. Włóczykij (1961) – reż. Pier Paolo Pasolini

6. Osiem i pół (1963) – reż. Federico Fellini

7. Powiększenie (1966) – reż. Michelangelo Antonioni

8. Śmierć w Wenecji (1971) – reż. Luchino Visconti

Bibliografia:

1. Alicja Helman, Włoski neorealizm. W: Historia kina, t. 2. Kino klasyczne. Red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska. Kraków 2011.

2. Andre Bazin, Obrona Rosselliniego. W: idem, Film i rzeczywistość. Red. i przekład B. Michałek. Warszawa 1963.

3. Maria Kornatowska, Federico Fellini. Warszawa 1989.

4. Piotr Kletowski, Pier Paolo Pasolini. Twórczość filmowa. Rozdział 2: Formułując kino poezji: Włóczykij, Mamma Roma, Twaróg. Warszawa 2013.

5. Pier Paolo Pasolini, Kino poezji. Tłum. M. Salwa. W: idem, Po ludobójstwie. Red. Mateusz Werner. Warszawa 2012.

6. Joanna Wojnicka, Świat umierający. O późnej twórczości Luchino Viscontiego. Kraków 2001.

7. Michelangelo Antonioni. Red. B. Zmudziński. Kraków 2004.

8. Film na Świecie – Michelangelo Antonioni, nr 6 (202)/1975.

9. Andrzej Werner, Dekada filmu. Rozdziały: W tanecznym korowodzie. Fellini; Blow Out. Antonioni; Zatrute piękno. Visconti. Warszawa 1997.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: praca semestralna, obecność.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)