Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gwiazdy, legendy, skandaliści - rzecz o teatrze nowoczesnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-GwLegSkand Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gwiazdy, legendy, skandaliści - rzecz o teatrze nowoczesnym
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W08

KU2_W18

KU2_W19

KU2_W20

KU2_U04

KU2_K08

Skrócony opis:

Student zapozna się z problematyką recepcji teatralnej.

Pełny opis:

Student zapozna się z problematyką recepcji teatralnej.

Przedmiotem zajęć będzie funkcjonowanie teatru współczesnego w obiegu społecznym.

Studenci zapoznają się z problematyką:

1. Archiwizacji i dokumentacji teatru

2. Interpretacji teatru nowoczesnego

3. Analizy spektakli i znaczenia teatru

4. Umiejętności dostrzeżenia komunikacji teatralnej

5. Znajomości zasad komunikacji kulturowej.

Literatura:

Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991.P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, przeł. S. Świontek, Wrocław 2002.M. Carlson, Performans, przeł. E. Kubikowska, Warszawa 2007; H-T, Lehman, Teatr postdramatyczny, przeł. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004; P. Brook, Pusta przestrzeń, wstęp Z. Hübner, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1981; P. Brook, Ruchomy punkt, przeł. E. Guderian-Czaplińska i G. Ziółkowski, Wrocław-Poznań 2004; Sto przedstawień w opisach polskich autorów, red. Z. Raszewski, Wrocław 1993; M. Halberda i in., „Dziady” Adama Mickiewicza w inscenizacji Konrada Swinarskiego. Opis przedstawienia, Kraków 1998; M. Dzieduszycka, Apocalipsis cum figuris. Opis spektaklu, Kraków 1974; T. Kantor, Pisma, t. I-III, oprac. K. Pleśniarowicz, Kraków 2004-2005. Different texts to each classes.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student umie:

- interpretować spektakle teatralne

- analizować pracę reżysera, aktora, dramaturga

- korzystać z dokumentacji teatralnej i ją wyszukiwać

- krytycznie czytać świadectwa recepcji

- zna zasady manipulacji widownią i umie ją odczytywać

- umie wypowiadać się na temat teatralny

- umie formułować własną argumentację

- zna zasady wpływania na audytorium

Metody i kryteria oceniania:

Metodą oceny będzie prezentacja, w której zawarte będą główne umiejętności ćwiczone na zajęciach.

Bardzo dobry - Student umie interpretować spektakle teatralne, korzystać z dokumentacji teatralnej i ją wyszukiwać, krytycznie czytać świadectwa recepcji, zna zasady manipulacji widownią i umie ją odczytywać, zna zasady wpływania na audytorium.

Dobry - Student umie interpretować spektakle teatralne, korzystać z dokumentacji teatralnej i ją wyszukiwać, krytycznie czytać świadectwa recepcji, zna zasady manipulacji widownią i umie ją odczytywać.

Dostateczny - Student umie interpretować spektakle teatralne, korzystać z dokumentacji teatralnej i ją wyszukiwać, krytycznie czytać świadectwa recepcji, zna zasady manipulacji widownią.

Niedostateczny – Student nie umie interpretować spektakli teatralnych, korzystać z dokumentacji teatralnej i jej wyszukiwać, krytycznie czytać świadectwa recepcji, nie zna zasad manipulacji widownią i nie umie ich odczytywać, nie zna zasad wpływania na audytorium.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Paweł Stangret
Prowadzący grup: Paweł Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zapozna się z problematyką recepcji teatralnej.

Pełny opis:

Student zapozna się z problematyką recepcji teatralnej.

Przedmiotem zajęć będzie funkcjonowanie teatru współczesnego w obiegu społecznym.

Studenci zapoznają się z problematyką:

1. Archiwizacji i dokumentacji teatru

2. Interpretacji teatru nowoczesnego

3. Analizy spektakli i znaczenia teatru

4. Umiejętności dostrzeżenia komunikacji teatralnej

5. Znajomości zasad komunikacji kulturowej.

Literatura:

Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991.P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, przeł. S. Świontek, Wrocław 2002.M. Carlson, Performans, przeł. E. Kubikowska, Warszawa 2007; H-T, Lehman, Teatr postdramatyczny, przeł. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004; P. Brook, Pusta przestrzeń, wstęp Z. Hübner, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1981; P. Brook, Ruchomy punkt, przeł. E. Guderian-Czaplińska i G. Ziółkowski, Wrocław-Poznań 2004; Sto przedstawień w opisach polskich autorów, red. Z. Raszewski, Wrocław 1993; M. Halberda i in., „Dziady” Adama Mickiewicza w inscenizacji Konrada Swinarskiego. Opis przedstawienia, Kraków 1998; M. Dzieduszycka, Apocalipsis cum figuris. Opis spektaklu, Kraków 1974; T. Kantor, Pisma, t. I-III, oprac. K. Pleśniarowicz, Kraków 2004-2005. Different texts to each classes.

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.