Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Letteratura italiana in Polonia. Traduzione e ricezione

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-LetterIt Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Letteratura italiana in Polonia. Traduzione e ricezione
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W01

FW1_U03

FW1_U07

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest historii przekładów i recepcji literatury włoskiej w Polsce na tle ogólnych zagadnień teorii przekładu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na literaturę dwudziestowieczną i najnowszą oraz na specyfikę przekładu literackiego.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest historii przekładów i recepcji literatury włoskiej, szczególnie literatury współczesnej.

Problematyka zajęć obejmuje dwa bloki tematyczne. Pierwsza część dotyczy teorii przekładu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przekładu literackiego. Druga część poświęcona jest omówieniu poszczególnych problemów translatologicznych na przykładzie konkretnych tłumaczeń. Analizie poddane zostaną wybrane tłumaczenia dwudziestowiecznej literatury włoskiej – zarówno prozy, jak i poezji – na język polski. Porównawcza lektura poszczególnych tekstów oraz ich polskojęzycznych realizacji w przekładach służy pogłębieniu rozumienia procesów tłumaczeniowych oraz umożliwia Studentowi zapoznanie się z istotnymi problemami językowymi i kulturowymi, z jakimi zmierzyć musi się tłumacz literatury.

Ważnym obszarem tematycznym omawianym podczas zajęć jest tło historyczne recepcji literatury włoskiej w Polsce i jego wpływ na formowanie się rynku literackiego w kontekście kultury docelowej, z uwzględnieniem istotnej roli krytyki literackiej oraz różnorodnych form medialnej obecności literatury przekładowej. Szeroko zarysowane tło analityczne – uwzględniające nie tylko czynniki historycznoliterackie, lecz także językowe i wydawnicze – uświadamia złożoność procesu recepcji literatury w kulturze docelowej.

Literatura:

Caterina Briguglia, Riflessioni intorno alla traduzione del dialetto in letteratura, „inTRAlinea” 2009.

Lorenzo Costantino, Teorie della traduzione in Polonia, Viterbo 2009.

Alberto Casadei, Marco Santagata, Manuale di letteratura italiana contemporanea, Roma–Bari 2009.

Giulio Ferroni, Letteratura italiana contemporanea (1945–2007), Milano 2007.

Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, dowolne wydanie.

Umberto Eco, Sulla traduzione, [w:] Teorie contemporanee della traduzione, red. S. Nergaard, Milano 1995.

Historia literatury włoskiej XX wieku, red. Joanna Ugniewska, Warszawa 2001.

Jeremy Munday, Manuale di studi sulla traduzione, przeł. Chiara Bucaria, Bologna 2012.

Anthony Pym, Exploring Translation Theories, 2 ed., London – New York 2014.

Anthony Pym, Method in Translation History, New York 2014 [1998].

The Routledge Companion to Translation Studies, red. Jeremy Munday, London – New York 2009.

Routledge Encyclopedia of Translation Studies, red. Mona Baker, assisted by Kirsten Malmjaer, London – New York 2005 (wybrane hasła).

Małgorzata Ślarzyńska, Elementy dialektalne w przekładzie „Padre padrone” Gavina Leddy, „Między Oryginałem a Przekładem” 2015, nr 4(30).

Małgorzata Ślarzyńska (Pieczara), Buzzati seryjny: opowiadania Dina Buzzatiego w Polsce, [w:] Tłumacz i przekład – wyzwania współczesności, Studia o przekładzie pod redakcją Piotra Fasta, nr 36, red. Maciej Ganczar i Piotr Wilczek, Katowice 2013.

Małgorzata Ślarzyńska, Obraz literatury włoskiej w Polsce lat 70. i 80. XX wieku, Warszawa 2017.

Traduttologia. La teoria della traduzione letteraria, parte I, II, red. Franco Buffoni, Roma 2005.

La traduzione del testo poetico, red. Franco Buffoni, Milano 2004.

Translation, History and Culture, red. Susan Bassnet, André Lefevere, London – New York 1990.

Translation Studies Reader, red. Lawrence Venuti, 2 ed., London – New York 2004.

Joanna Ugniewska, Scritture del Novecento, Warszawa 2008.

Jenny Williams, Andrew Chesterman, The Map. A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies, Manchester and Northampton 2002.

Lawrence Venuti, Translator’s Invisibility. A History of Translation, 2 ed., London – New York 2008.

Lawrence Venuti, The Scandals of Translation. Towards an Ethics of Difference, London – New York 1998.

Inne lektury wskazane podczas kursu.

Wybór tekstów literackich oraz ich polskich przekładów zostanie wskazany w czasie kursu (materiału analitycznego dostarczą wybrane teksty takich twórców jak m.in. Dino Buzzati, Andrea Camilleri, Umberto Eco, Natalia Ginzburg, Eugenio Montale, Mario Luzi, Alberto Moravia). Teksty krytycznoliterackie zostaną wskazane podczas kursu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent kursu zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych [FW1_W02], potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową [FW1_U03], potrafi również analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne przedstawienie i uzasadnienie przyjętego stanowiska z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku filologii i innych dyscyplin humanistycznych [FW1_U07].

3 ECTS = 75 godzin pracy

30 godzin – udział w zajęciach

30 godzin – praca własna, lektury i przygotowanie do zajęć

10 godzin – przygotowanie do zaliczenia końcowego

5 godzin – indywidualne konsultacje

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest historii przekładów i recepcji literatury włoskiej w Polsce na tle ogólnych zagadnień teorii przekładu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na literaturę dwudziestowieczną i najnowszą oraz na specyfikę przekładu literackiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.