Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia wyobrażona. O przestrzeni w literaturze fantastycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-OG-GeoWyob
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia wyobrażona. O przestrzeni w literaturze fantastycznej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W07
FP2_W07
FP2_U01
FP2_K01efektów kształcenia
FP2_U01
FP2_K01

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z najważniejszymi utworami dla gatunków fantasy i science ficton. Uczą się ich znaczenia dla szeroko pojętej kultury, wpływu na jej poszczególne gałęzie pozaliterackie oraz dyskutują o ich metaforycznym znaczeniu i cechach stworzonych przez pisarzy krain.

Pełny opis:

1. Fantasy i SF - wyznaczniki gatunków

2. Śródziemie J. R. R. Tolkiena

3.Narnia C. S. Lewisa

4.Wszechświat Stanisława Lema

5.Ziemiomorze Ursuli Le Guin

6.Świat Dysku Terry'ego Pratchetta

7. Mroczne światy cybperunku

8.Intertekstualny Kontynent w cykli wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego

9.W krainie dystopii – „451 stopni Fahrenheita” i „Rok 1984”

10.Galaktyka Jacka Dukaja

11. (Anty)rycerskie Westeros George'a R. R. Martina

12.Miasto w mieście – wokół „Nigdziebądź” Neil’a Gaimana

13. Panem w "Igrzyskach śmierci" Suzanne Colinns

14.W murach Hogwartu - cykl o Harrym Potterze

15.Nowe światy polskiej fantastyki

Literatura:

Literatura podmiotu:

J. R. R. Tolkien, „Hobbit”, tłum. M. Skibiniewska (wydanie dowolne)

J. R. R. Tolkien ,”Drużyna Pierścienia” (lub starsze wydanie pt: „Wyprawa”), „Dwie wieże”, „Powrót króla”, tłum. M. Skibiniewska (wydanie dowolne)

C. S. Lewis, „Lew, czarownica i stara szafa”, tłum. A. Polkowski (wydanie dowolne)

S. Lem, „Solaris, Kraków 2012

U. Le Guin, „Czarnoksiężnik z Archipelagu”, tłum. S. Barańczak (wydanie dowolne)

T. Pratchett, „Kolor magii”, tłum. P. Cholewa, Warszawa 2003

P. Dick, Blade Runner: czy androidy śnią o elektrycznych owcach?, tłum. S. Kędzierski, Warszawa 1999

A. Sapkowski, „Ostatnie życzenie”, (wydanie dowolne)

A. Sapkowski, „Miecz przeznaczenia”, (wydanie dowolne)

A. Sapkowski, „Krew elfów”; „Czas pogardy”; „Chrzest ognia”; „Wieża jaskółki”; „Pani jeziora” (wydania dowolne)

R. Brandbury, "451 stopni Fahrenheita", (wydanie dowolne)

G. Orwell, „Rok 1984”, tłum. T. Mirkowicz (wydanie dowolne)

J. Dukaj, „ W kraju niewiernych”, Warszawa 2003

G. R. R. Martin, „Gra o tron”, tłum. P. Kruk, Poznań 2003

N. Gaiman, „Nigdziebądź”, tłum. P. Braiter, Warszawa 2009

J. K. Rowling, "Harry Potter i Kamień Filozoficzny, wydanie dowolne

S. Collins, "Igrzyska Śmierci", wydanie dowolne

M. Świerczek-Gryboś, "Stalker i lew z grzywą", Warszawa 2022

Literatura podmiotu:

Sapkowski, Rękopis znaleziony w smoczej jaskini, Warszawa 2011

T. Majkowski, W cieniu Białego Drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków 2013

D. Oramus, O pomieszaniu gatunków. Science ficton a postmodernizm, Warszawa 2010

J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2003

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W07 Student w pogłębiony sposób zna metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

FP2_U01 Student potrafi wyszukiwać, krytycznie analizować, twórczo interpretować i syntetyzować informacje.

FP2_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- aktywność i obecność na zajęciach

- przygotowanie prezentacji multimedialnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kucharczyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:
2 pkt
30 godzin - aktywne uczestniczenie w zajęciach
15 godzin - przygotowanie się do zajęć
15 godzin - przygotowanie się do końcowego zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z najważniejszymi utworami dla gatunków fantasy i science ficton. Uczą się ich znaczenia dla szeroko pojętej kultury, wpływu na jej poszczególne gałęzie pozaliterackie oraz dyskutują o ich metaforycznym znaczeniu i cechach stworzonych przez pisarzy krain.

Pełny opis:

1. Fantasy i SF - wyznaczniki gatunków

2. Śródziemie J. R. R. Tolkiena

3.Narnia C. S. Lewisa

4.Wszechświat Stanisława Lema

5.Ziemiomorze Ursuli Le Guin

6.Świat Dysku Terry'ego Pratchetta

7. Mroczne światy cybperunku

8.Intertekstualny Kontynent w cykli wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego

9.W krainie dystopii – „451 stopni Fahrenheita” i „Rok 1984”

10.Galaktyka Jacka Dukaja

11. (Anty)rycerskie Westeros George'a R. R. Martina

12.Miasto w mieście – wokół „Nigdziebądź” Neil’a Gaimana

13. Panem w "Igrzyskach śmierci" Suzanne Colinns

14.W murach Hogwartu - cykl o Harrym Potterze

15.Nowe światy polskiej fantastyki

Literatura:

Literatura podmiotu:

J. R. R. Tolkien, „Hobbit”, tłum. M. Skibiniewska (wydanie dowolne)

J. R. R. Tolkien ,”Drużyna Pierścienia” (lub starsze wydanie pt: „Wyprawa”), „Dwie wieże”, „Powrót króla”, tłum. M. Skibiniewska (wydanie dowolne)

C. S. Lewis, „Lew, czarownica i stara szafa”, tłum. A. Polkowski (wydanie dowolne)

S. Lem, „Solaris, Kraków 2012

U. Le Guin, „Czarnoksiężnik z Archipelagu”, tłum. S. Barańczak (wydanie dowolne)

T. Pratchett, „Kolor magii”, tłum. P. Cholewa, Warszawa 2003

P. Dick, Blade Runner: czy androidy śnią o elektrycznych owcach?, tłum. S. Kędzierski, Warszawa 1999

A. Sapkowski, „Ostatnie życzenie”, (wydanie dowolne)

A. Sapkowski, „Miecz przeznaczenia”, (wydanie dowolne)

A. Sapkowski, „Krew elfów”; „Czas pogardy”; „Chrzest ognia”; „Wieża jaskółki”; „Pani jeziora” (wydania dowolne)

R. Brandbury, "451 stopni Fahrenheita", (wydanie dowolne)

G. Orwell, „Rok 1984”, tłum. T. Mirkowicz (wydanie dowolne)

J. Dukaj, „ W kraju niewiernych”, Warszawa 2003

G. R. R. Martin, „Gra o tron”, tłum. P. Kruk, Poznań 2003

N. Gaiman, „Nigdziebądź”, tłum. P. Braiter, Warszawa 2009

J. K. Rowling, "Harry Potter i Kamień Filozoficzny, wydanie dowolne

S. Collins, "Igrzyska Śmierci", wydanie dowolne

M. Świerczek-Gryboś, "Stalker i lew z grzywą", Warszawa 2022

Literatura podmiotu:

Sapkowski, Rękopis znaleziony w smoczej jaskini, Warszawa 2011

T. Majkowski, W cieniu Białego Drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków 2013

D. Oramus, O pomieszaniu gatunków. Science ficton a postmodernizm, Warszawa 2010

J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)