Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Le societa italiana durante la Repubblica

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-RepubblicaIt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Le societa italiana durante la Repubblica
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W01 lub

FW2_W03; FW2_U05 lub

FW2_U06; FW2_K05

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych faktów z historii Europy na poziomie programu historii w polskim liceum ogólnokształcącym.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przegląd głównych problemów z dziejów Włoch (1945-1992).

Pełny opis:

Nacisk położony zostanie na cztery zagadnienia, w istotny sposób współtworzące pamięć kulturową Włochów: l'Italia dopo la guerra, il boom economico, la stagione del terrorismo, Tangentopoli e la fine della Prima Repubblica. Poszczególne zagadnienia omawiane będą na tle korespondujących z nimi zjawisk zachodzących w pozostałej części Europy.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończonym kursie student potrafi przedstawić podstawowe informacje na temat historii Włoch: zna ogólnie historię dotyczącą powstania Republiki Włoskiej i umie wypowiedzieć się na tematy dotyczące kultury (kino włoskie, tradycje ludowe, znane zabytki) oraz na tematy społeczne ( przestępczość zorganizowana - Cosa Nostra, N`drangheta, Camorra), a także opisać obyczaje.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną: Student posiada dostatecznie rozwiniętą umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą potrafi ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne F1_W08 .

Na ocene dobra:

Student posiada dobrze rozwiniętą umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji F1_W16

Na ocene bardzo dobra:

Student posiada znakomicie rozwiniętą umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji F1_U01

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS:


3 punkty (75godzin; 1 punkt ECTS=25 godzin)


udial w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przegląd głównych problemów z dziejów Włoch (1945-1992).

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych faktów z historii Europy na poziomie programu historii w polskim liceum ogólnokształcącym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)