Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Melancholy Art - the Melancholy Literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-TheMelArt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The Melancholy Art - the Melancholy Literature
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W07

FP1_W10

FP1_U03

FP1_U07

FP1_K01

Pełny opis:

The main aim of a course is to provide a broad introduction to melancholy. Student has an opportunity to rethink, explore and understand more deeply melancholy from different perspectives and disciplines.

Student reads texts and studies (brief but important excerpts) with comprehension (in English) and can take part in discussion. Student can present the state of research.

Student can appreciate more deeply that art transcends national boundaries.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W07 - student zna omawiany na zajęciach dorobek literatury i kultury poświęcony zagadnieniu melancholii, rozumie wywodzącą się z niego terminologię humanistyczną.

FP1_W10 - student zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła

literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

FP1_U03 - student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie

przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

FP1_U07 - student potrafi zabierać głos w dyskusji, przeczytać ze zrozumieniem wskazaną literaturę podmiotową i przedmiotową, przygotować prezentację na wybrany temat posługując się językiem angielskim, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

FP1_K01 - student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Odniesienie oceny do poziomu osiągniętego efektu uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności:

FP1_W07 - student zna omawiany na zajęciach dorobek literatury i kultury poświęcony zagadnieniu melancholii, rozumie wywodzącą się z niego terminologię humanistyczną.

na ocenę 3 (dst) - w stopniu dostatecznym zna omawiany na zajęciach dorobek literatury i kultury poświęcony zagadnieniu melancholii, rozumie wywodzącą się z niego terminologię humanistyczną.

na ocenę 4 (db) - w stopniu dobrym zna omawiany na zajęciach dorobek literatury i kultury poświęcony zagadnieniu melancholii, rozumie wywodzącą się z niego terminologię humanistyczną.

na ocenę 5 (bdb) - w stopniu bardzo dobrym zna omawiany na zajęciach dorobek literatury i kultury poświęcony zagadnieniu melancholii, rozumie wywodzącą się z niego terminologię humanistyczną.

FP1_W10 - student zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła

literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

na ocenę 3 (dst) - w stopniu dostatecznym zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

na ocenę 4 (db) - w stopniu dobrym zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

na ocenę 5 (bdb) - w stopniu bardzo dobrym zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

FP1_U03 - student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie

przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

na ocenę 3 (dst) - w stopniu dostatecznym student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu iteraturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

na ocenę 4 (db) - w stopniu dobrym student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

na ocenę 5 (bdb) - w stopniu bardzo dobrym student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

FP1_U07 - student potrafi zabierać głos w dyskusji, przeczytać ze zrozumieniem wskazaną literaturę podmiotową i przedmiotową, przygotować prezentację na wybrany temat posługując się językiem angielskim, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

na ocenę 3 (dst) - w stopniu dostatecznym student potrafi zabierać głos w dyskusji, przeczytać ze zrozumieniem wskazaną literaturę podmiotową i przedmiotową, przygotować prezentację na wybrany temat posługując się językiem angielskim

na ocenę 4 (db) - w stopniu dobrym student potrafi zabierać głos w dyskusji, przeczytać ze zrozumieniem wskazaną literaturę podmiotową i przedmiotową, przygotować prezentację na wybrany temat posługując się językiem angielskim

na ocenę 5 (bdb) - w stopniu bardzo dobrym student potrafi zabierać głos w dyskusji, przeczytać ze zrozumieniem wskazaną literaturę podmiotową i przedmiotową, przygotować prezentację na wybrany temat posługując się językiem angielskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 punkty ECTS

Praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem:

zajęcia - 30 h

konsultacje - 1 h


Praca własna:

czas studenta poświęcony na przygotowanie do zajęć - 30 h

zbieranie materiałów do prezentacji, opracowanie slajdów i komentarzy - 25 h

opracowanie handoutu prezentacji wraz z bibliografią załącznikową - 25 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)