Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy antropologii kulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-PodAntKu-C Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy antropologii kulturowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02

KU1_U06

KU1_K02

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoriami antropologii kulturowej oraz nabycie przez studentów umiejętności ich wykorzystania w badaniu szeroko rozumianej kultury.

Lektury na zajęcia stanowią zbiór tekstów antropologicznych pokazujących rozwój dyscypliny poprzez omówienie zróżnicowania narracji antropologicznej, zmienności podejmowanej tematyki oraz wielości sposobów interpretacji zjawisk kulturowych. Zaczynamy od tekstów klasycznych, kończymy na aplikacji perspektywy antropologicznej do fenomenów współczesnych.

Ocena: zaliczenie na ocenę. W skład oceny wchodzić będą prace pisemne związane z zadaniami na platformie Moodle

Pełny opis:

Student w czasie ćwiczeń utrwala wiedzę zdobytą na wykładzie oraz uczy się charakteryzować, omawiać, analizować i twórczo komentować pisemnie teksty stanowiące lektury obowiązkowe, prezentujące następujące zagadnienia:

Wstęp: uniwersalia i partykularyzmy antropologii kulturowej.

1.Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, Wyd. PIW, Warszawa 2016 (s. 29-46), https://docer.pl/doc/nsx080x

2.Antropologia. Jedna dyscyplina cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005 (s. 7-33)

Ewolucjonizm

1.James Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1965, s. 9-22 (wstęp), s. 37-69 (Magia sympatyczna), s. 70-83 (Magia i religia).

2. Edward B. Tylor, Edward B. Tylor, Cywilizacja pierwotna: badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, t.1, Warszawa 1896 : Wyd. "Głosu", (Warszawa : F. Csernák), Wstęp i R.I

Dyfuzjonizm

1.Andrzej Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej : rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990, Wstęp, R.I i II

Funkcjonalizm

1. Bronisław Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku : relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, Wstęp, R.I, R.II, R.III

2. Bronisław Malinowski, Ogrody koralowe i ich magia, Warszawa 1986, Wydawnictwo Naukowe PWN, R.VII

3. Marcel Mauss, Szkic o sezonowych przemianach społeczeństw Eskimosów. Studium z morfologii społecznej [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 169-217 .

4. Edward Evan Evans-Pritchard, Wódz w lamparciej skórze [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 613-620.

Konfiguracjonizm

1. Ruth Benedict, Wzory kultury, "Muza", Warszawa 2002, R.I-III

2. Ruth Benedict, Północno-zachodnie wybrzeże Ameryki [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 373-402.

Psychokulturalizm

1. Benjamin Lee Whorf, Model uniwersum Indian [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 435-441.

2. Margaret Mead, Dojrzewanie na Samoa [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 474-503.

Strukturalizm

1. Claud Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2009, Wstęp i R.I i II

2. Claude-Levi Strauss, Bororo [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 474-503.

3. Edmund Leach, Levi-Strauss, Prószyński i S-ka, Warszawa, 1998, s. 33-49.

Inspiracje strukturalistyczne ( szkoła "nowej historii")

1. Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, Wstęp, R.I i II

Interpretacjonizm

Clifford Geertz, Interpretacja kultur: wybrane eseje, Kraków: Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, R.II i III

Kognitywizm

1. Amerykańska antropologia kognitywna : poznanie, język, klasyfikacja i kultura / wybór i red. nauk. Michał Buchowski , Instytut Kultury, Warszawa 1993, R. I-II

2. Alan Barnard, Antropologia : teoria i historia, PIW, Warszawa 2008

Antropologia generatywna

1. Eric Gans, The Origin of Language: A Formal Theory of Representation. University of California Press, 2019, R.I i II

2.Magdalena Złocka-Dąbrowska, "Generative Anthropology and the Mahabharata: Cognition, Narrative, Culture”, Anthropoetics XXIII, Journal of Generative Anthropology, no.1, Fall 2017.

Postmodernizm

1.Nowa twarz postmodernizmu, Uniwersytet Śląski, Katowice 2002

2.Jacques Derrida, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004

Antropologia czasów najnowszych

1. Antropologia. jedna dyscyplina cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska, amerykańska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, R.VI

Literatura:

Literatura:

Antropologia. jedna dyscyplina cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska, amerykańska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005

James Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1965

Edward B. Tylor, Edward B. Tylor, Cywilizacja pierwotna: badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, t.1, Warszawa 1896 : Wyd. "Głosu", (Warszawa : F. Csernák)

Andrzej Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej : rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990,

Bronisław Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku : relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005

Bronisław Malinowski, Ogrody koralowe i ich magia, Warszawa 1986, Wydawnictwo Naukowe PWN

Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009

Claud Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Wydawnictwo Aletheia Warszawa, 2009

Edmund Leach, Levi-Strauss, Prószyński i S-ka, Warszawa, 1998,

Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006

Clifford Geertz, Interpretacja kultur: wybrane eseje, Kraków: Wydawnictwo UJ, Kraków 2005

Amerykańska antropologia kognitywna : poznanie, język, klasyfikacja i kultura / wybór i red. nauk. Michał Buchowski , Instytut Kultury, Warszawa 1993

Alan Barnard, Antropologia : teoria i historia, PIW, Warszawa 2008

Eric Gans, The Origin of Language: A Formal Theory of Representation. University of California Press, 2019

Magdalena Złocka-Dąbrowska, "Generative Anthropology and the Mahabharata: Cognition, Narrative, Culture”, Anthropoetics XXIII, Journal of Generative Anthropology, no.1, Fall 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W02

Student wie jakie znaczenie ma przede wszystkim antropologia kulturowa dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa i zna wzajemne powiązania tych dyscyplin .

KU1_U06

Student potrafi zidentyfikować czynniki antropologiczne, które należy uwzględnić w podejmowaniu decyzji na poziomie mikro i makro

KU1_K02

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy na temat antropologii kulturowej przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do zajęć - 15h

Przygotowanie do kolokwium- 15h

Przygotowanie referatu- 10h

Razem: 70h

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są metodą referatu połączoną z metodą seminaryjną.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak: indywidualna lektura, grupowe omawianie i przyswajanie treści wskazanych tekstów połączone z ich wykorzystaniem w czasie prezentacji, mające prowadzić do charakterystyki, analizy i interpretacji- pokazując znaczenie antropologii kulturowej dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa oraz wzajemnego powiązania tych dyscyplin

Efekty w obszarze umiejętności osiągane są takimi metodami jak: wypowiedź ustna/ prezentacja i kolokwium oparte na pracy samodzielnej dzięki którym student potrafi zidentyfikować czynniki antropologiczne, które należy uwzględnić w podejmowaniu decyzji na poziomie mikro i makro.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych osiągane są takimi metodami jak dyskusja w grupie, referat, kolokwium, w efekcie których student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy na temat antropologii kulturowej przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoriami antropologii kulturowej oraz nabycie przez studentów umiejętności ich wykorzystania w badaniu szeroko rozumianej kultury.

Lektury na zajęcia stanowią zbiór tekstów antropologicznych pokazujących rozwój dyscypliny poprzez omówienie zróżnicowania narracji antropologicznej, zmienności podejmowanej tematyki oraz wielości sposobów interpretacji zjawisk kulturowych. Zaczynamy od tekstów klasycznych, kończymy na aplikacji perspektywy antropologicznej do fenomenów współczesnych.

Ocena: zaliczenie na ocenę. W skład oceny wchodzić będą prace pisemne na platformie Moodle

Pełny opis:

Student w czasie ćwiczeń utrwala wiedzę zdobytą na wykładzie oraz uczy się charakteryzować, omawiać, analizować i twórczo komentować teksty (pisemnie) stanowiące lektury obowiązkowe, prezentujące następujące zagadnienia:

Ewolucjonizm

1.James Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1965, s. 9-22 (wstęp), s. 37-69 (Magia sympatyczna), s. 70-83 (Magia i religia).

2. Edward B. Tylor, Edward B. Tylor, Cywilizacja pierwotna: badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, t.1, Warszawa 1896 : Wyd. "Głosu", (Warszawa : F. Csernák), Wstęp i R.I

Dyfuzjonizm

1.Andrzej Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej : rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990, Wstęp, R.I i II

Funkcjonalizm

1. Bronisław Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku : relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, Wstęp, R.I, R.II, R.III

2. Bronisław Malinowski, Ogrody koralowe i ich magia, Warszawa 1986, Wydawnictwo Naukowe PWN, R.VII

3. Marcel Mauss, Szkic o sezonowych przemianach społeczeństw Eskimosów. Studium z morfologii społecznej [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 169-217 .

4. Edward Evan Evans-Pritchard, Wódz w lamparciej skórze [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 613-620.

Konfiguracjonizm

1. Ruth Benedict, Wzory kultury, "Muza", Warszawa 2002, R.I-III

2. Ruth Benedict, Północno-zachodnie wybrzeże Ameryki [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 373-402.

Psychokulturalizm

1. Benjamin Lee Whorf, Model uniwersum Indian [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 435-441.

2. Margaret Mead, Dojrzewanie na Samoa [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 474-503.

Strukturalizm

1. Claud Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2009, Wstęp i R.I i II

2. Claude-Levi Strauss, Bororo [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 474-503.

3. Edmund Leach, Levi-Strauss, Prószyński i S-ka, Warszawa, 1998, s. 33-49.

Inspiracje strukturalistyczne ( szkoła "nowej historii")

1. Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, Wstęp, R.I i II

Interpretacjonizm

Clifford Geertz, Interpretacja kultur: wybrane eseje, Kraków: Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, R.II i III

Kognitywizm

1. Amerykańska antropologia kognitywna : poznanie, język, klasyfikacja i kultura / wybór i red. nauk. Michał Buchowski , Instytut Kultury, Warszawa 1993, R. I-II

2. Alan Barnard, Antropologia : teoria i historia, PIW, Warszawa 2008

Antropologia generatywna

1. Eric Gans, The Origin of Language: A Formal Theory of Representation. University of California Press, 2019, R.I i II

2.Magdalena Złocka-Dąbrowska, "Generative Anthropology and the Mahabharata: Cognition, Narrative, Culture”, Anthropoetics XXIII, Journal of Generative Anthropology, no.1, Fall 2017.

Postmodernizm

1.Nowa twarz postmodernizmu, Uniwersytet Śląski, Katowice 2002

2.Jacques Derrida, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004

Antropologia czasów najnowszych

1. Antropologia. jedna dyscyplina cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska, amerykańska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, R.VI

Literatura:

Antropologia. jedna dyscyplina cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska, amerykańska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005

James Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1965

Edward B. Tylor, Edward B. Tylor, Cywilizacja pierwotna: badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, t.1, Warszawa 1896 : Wyd. "Głosu", (Warszawa : F. Csernák)

Andrzej Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej : rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990,

Bronisław Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku : relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005

Bronisław Malinowski, Ogrody koralowe i ich magia, Warszawa 1986, Wydawnictwo Naukowe PWN

Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009

Claud Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Wydawnictwo Aletheia Warszawa, 2009

Edmund Leach, Levi-Strauss, Prószyński i S-ka, Warszawa, 1998,

Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006

Clifford Geertz, Interpretacja kultur: wybrane eseje, Kraków: Wydawnictwo UJ, Kraków 2005

Amerykańska antropologia kognitywna : poznanie, język, klasyfikacja i kultura / wybór i red. nauk. Michał Buchowski , Instytut Kultury, Warszawa 1993

Alan Barnard, Antropologia : teoria i historia, PIW, Warszawa 2008

Eric Gans, The Origin of Language: A Formal Theory of Representation. University of California Press, 2019

Magdalena Złocka-Dąbrowska, "Generative Anthropology and the Mahabharata: Cognition, Narrative, Culture”, Anthropoetics XXIII, Journal of Generative Anthropology, no.1, Fall 2017

Literatura:

Literatura:

Antropologia. jedna dyscyplina cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska, amerykańska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005

James Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1965

Edward B. Tylor, Edward B. Tylor, Cywilizacja pierwotna: badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, t.1, Warszawa 1896 : Wyd. "Głosu", (Warszawa : F. Csernák)

Andrzej Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej : rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990,

Bronisław Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku : relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005

Bronisław Malinowski, Ogrody koralowe i ich magia, Warszawa 1986, Wydawnictwo Naukowe PWN

Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009

Claud Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Wydawnictwo Aletheia Warszawa, 2009

Edmund Leach, Levi-Strauss, Prószyński i S-ka, Warszawa, 1998,

Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006

Clifford Geertz, Interpretacja kultur: wybrane eseje, Kraków: Wydawnictwo UJ, Kraków 2005

Amerykańska antropologia kognitywna : poznanie, język, klasyfikacja i kultura / wybór i red. nauk. Michał Buchowski , Instytut Kultury, Warszawa 1993

Alan Barnard, Antropologia : teoria i historia, PIW, Warszawa 2008

Eric Gans, The Origin of Language: A Formal Theory of Representation. University of California Press, 2019

Magdalena Złocka-Dąbrowska, "Generative Anthropology and the Mahabharata: Cognition, Narrative, Culture”, Anthropoetics XXIII, Journal of Generative Anthropology, no.1, Fall 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.