Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-HistKul-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury XIX wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W04

KU1_U04

KU1_K02

Wymagania wstępne:

Studenci swobodnie dysponują wiedzą z zakresu kultury epok dawnych (od średniowiecza do oświecenia), ze szczególnym uwzględnieniem przemian historycznych epoki oświecenia, oraz społecznych tego okresu. Pojęcia preromantyzmu, sentymentalizmu, XVIII-wieczne filozofie racjonalistyczne - będą punktem wyjścia do zajęć poświęconych kulturze wieku XIX.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie Studentów z przemianami dotyczącymi szczególnie: filozofii, historii i literatury w wieku XIX.

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć opiera się na świadomości przełomowego charakteru wieku XIX w historii kultury, historii i wielu ówczesnych historiach społecznych. Wiek XIX jest stuleciem tragicznego końca I RP, alle jednocześnie - jako świadek i późny wnuk tragedii czterech pokoleń Polaków związani z nim twórcy kultury, od poetów i pisarzy pofilozofów społecznych, od narodu jednego stanu po wspólnotę wielu klas i warstw - ustanawiają fundamenty narodowej tożsamości. Wśród katastrofy rozbiorów rodzą się nie tylko talenty, ale przede wszystkim - idee, które znamionują porządek dyskursu, mimo że w romantyzmie jest on przede wszystkim metaforyczny i niemal irracjonalny, oraz charakterystyczny dla późniejszej rzeczywistości, na pewno zaś nie: wczesnej, racjonalizm (w pozytywizmie), który przechodzi w epokę modernistycznego buntu o końcu stulecia. Intelektualna podróż szlakiem idei - od szalesstwa po program kulturalny, buduje tożsamość i idee Polaków - na przyszłość. Na wykładzie poruszane będą właśnie prolemy dotyczące właśnie rejestru idealnego: filozofii historii w ujęciu polskim i - szerzej - europejskim - ze szczególnymm uwzględnieniem idealizmu niemieckiego i romantyzmu, ćwiczenia z kolei skupią się na odbiciu idei w tekstach (przeważnie wieszczów i wielkiej emigracji, ale też - tekstach romantyków mniejszych. Pozytywistyczna cęś wykładu skupi się na przemianach głównych dróg, którymi polska myśl podążała po powstaniu styczniowym: idee pracy i edukacji, nowe pomysły na odbudowanie państwa, współtworzą ni tylko racjonalną reakcję, ale i jej pozornne załamanie - w ostatnim piętnastoleciu XIX wieku. Nowoczesność jawi się jako uładzony chaos, który łączą ze sobą dziesięciolecia wielu pary i maszyny, ale też estetyki i figur podstawowych dla każdego uwikłąnego w tradycję i historię, członka wspólnoty: polskiej i europejskiej.

Literatura:

1. Adam Mickiewicz, Romantyczność

2. Adam Mickiewicz, Oda do młodości,

3. Adam Mickiewicz, Dziady

4. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

5. Adam Mickiewicz, Sonety - oba cykle

5. Juliusz Słowacki, wybór poezji

6. Juliusz Słowacki, Kordian

7. Zygmunt Krasiński, Nie-boska komedia

8. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji

9. Bolesław Prus, Lalka

10. M, Kononicka, wybór poezji

11. K. Przerwa-Tetmajer, wybór poezji

12. S. Przybyszewski, Requiem aeternam

13. J. Kasprowicz, Wybór poezji

14. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, różne wydania

Literaturę najlepiej czytać w wydaniach BN, teksty on-line są również dostępne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury, przemiany wzorców, obyczajów, stylów życia; rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Paweł Kuciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 h = uczestnictwo w zajęciach (20 h) + przygotowanie do egz. ustnego (8h) = egzamin ustny (2h)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Paweł Kuciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 h = uczestnictwo w zajęciach (20 h) + przygotowanie do egz. ustnego (8h) = egzamin ustny (2h)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Paweł Kuciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 h = uczestnictwo w zajęciach (20 h) + przygotowanie do egz. ustnego (8h) = egzamin ustny (2h)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)