Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Muzea w kulturze. Wprowadzenie do muzeologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-MuzKult-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Muzea w kulturze. Wprowadzenie do muzeologii
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a62014ee29a8a4eb1b17b1a767a23ba10%40thread.tacv2/conversations?groupId=6a1657ce-d9cb-43d4-9abd-df7a388be466&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W03

KU1_W17

KU1_K11

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja, czym była dawniej i czym jest dziś instytucja "muzeum", jak zmieniały się na przestrzeni dziejów jej formy organizacyjne, a przede wszystkim - konteksty społecznego oddziaływania.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja, czym była dawniej i czym jest dziś instytucja "muzeum", jak zmieniały się na przestrzeni dziejów jej formy organizacyjne, a przede wszystkim - konteksty społecznego oddziaływania. Przedmiot jest z założenia próbą wprowadzenia do zajęć specjalistycznych, tym samym więc jego celem jest wprowadzenie w problematykę podstawowej terminologii muzealnej i muzeologicznej, nabycie umiejętności posługiwania się nią w wypowiedziach ustnych i pisemnych, dotyczących różnych form muzealnej aktywności, np. wystawiennictwa. Celem wykładu jest również zaprezentowanie podstawowych aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie muzeów, np. "ustawy o muzeach" w praktycznym wymiarze ich funkcjonowania i oddziaływania na pracę instytucji muzealnych, np. zarządzanie nimi, oraz spełnianiem przez nie oczekiwań różnych grup społecznych.

Wskazana wyżej problematyka zostanie rozwinięta w postaci następujących bloków tematycznych:

- Wstęp do muzealnictwa: czym jest i czym było muzeum? pojęcia: muzeum, muzealnik, muzealium, muzealnictwo, muzeologia;

- Historia kolekcjonerstwa i muzealnictwa;

- Instytucja muzealna w różnych kontekstach kulturowych;

- Rola muzeów w kulturze (muzeum - templum, muzeum - forum);

- System muzealnictwa w Polsce (akty prawne, rola Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów);

- Muzeum jako organizacja w rozwoju historycznym i zarządzanie nią;

- Typy muzeów: wielodziałowe, historyczne, sztuki, rezydencjonalne, etnograficzne, historyczne, archeologiczne, na wolnym powietrzu, martyrologiczne, militarne;

- Wystawiennictwo;

- Zbiory muzealne: gromadzenie, ochrona, konserwacja, zarządzanie kolekcją;

- Nauka w muzeum: np. opracowywanie zbiorów, badania proweniencyjne; uniwersytety a muzea;

- Digitalizacja w muzeach;

- "Nowoczesne" muzea a multimedia;

- Edukacja i upowszechnianie, w tym udostępnianie zbiorów osobom o ograniczonych sprawnościach;

- PR w muzeach;

- Prawo i etyka w muzealnej działalności;

- Turystyka kulturowa, muzeum w środowisku lokalnym;

- "Nowa muzeologia", tzw. muzeum krytyczne;

- Muzea wyznaniowe, uczelniane, prywatne - specyfika i rola w kulturze;

- Architektura muzeów.

Literatura:

1. M. Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.

2. D. Folga-Januszewska, Muzealnictwo, muzeologia, muzeografia, "Muzealnictwo", nr 47, 2006.

3. M. Krzemińska, Muzeum sztuki w kulturze polskiej, Warszawa 1987.

4. F. Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum, Kraków 2012.

5. Z. Żygulski jun., Muzea na świecie: wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Dodatkowo: literatura podawana na bieżąco, związana z poszczególnymi blokami tematycznymi.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W03

KU1_W17

KU1_K11

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie pracy zaliczeniowej o objętości maksymalnie 5 znormalizowanych stron maszynopisu (1800 znaków ze spacjami).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a98ed225ec88249829c8ca10e9c767bc5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=61c17cf6-3cca-4ccc-abd6-c307f059303b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja, czym była dawniej i czym jest dziś instytucja "muzeum", jak zmieniały się na przestrzeni dziejów jej formy organizacyjne, a przede wszystkim - konteksty społecznego oddziaływania.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja, czym była dawniej i czym jest dziś instytucja "muzeum", jak zmieniały się na przestrzeni dziejów jej formy organizacyjne, a przede wszystkim - konteksty społecznego oddziaływania. Przedmiot jest z założenia próbą wprowadzenia do zajęć specjalistycznych, tym samym więc jego celem jest wprowadzenie w problematykę podstawowej terminologii muzealnej i muzeologicznej, nabycie umiejętności posługiwania się nią w wypowiedziach ustnych i pisemnych, dotyczących różnych form muzealnej aktywności, np. wystawiennictwa. Celem wykładu jest również zaprezentowanie podstawowych aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie muzeów, np. "ustawy o muzeach" w praktycznym wymiarze ich funkcjonowania i oddziaływania na pracę instytucji muzealnych, np. zarządzanie nimi, oraz spełnianiem przez nie oczekiwań różnych grup społecznych.

Wskazana wyżej problematyka zostanie rozwinięta w postaci następujących bloków tematycznych:

- Wstęp do muzealnictwa: czym jest i czym było muzeum? pojęcia: muzeum, muzealnik, muzealium, muzealnictwo, muzeologia;

- Historia kolekcjonerstwa i muzealnictwa;

- Instytucja muzealna w różnych kontekstach kulturowych;

- Rola muzeów w kulturze (muzeum - templum, muzeum - forum);

- System muzealnictwa w Polsce (akty prawne, rola Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów);

- Muzeum jako organizacja w rozwoju historycznym i zarządzanie nią;

- Typy muzeów: wielodziałowe, historyczne, sztuki, rezydencjonalne, etnograficzne, historyczne, archeologiczne, na wolnym powietrzu, martyrologiczne, militarne;

- Wystawiennictwo;

- Zbiory muzealne: gromadzenie, ochrona, konserwacja, zarządzanie kolekcją;

- Nauka w muzeum: np. opracowywanie zbiorów, badania proweniencyjne; uniwersytety a muzea;

- Digitalizacja w muzeach;

- "Nowoczesne" muzea a multimedia;

- Edukacja i upowszechnianie, w tym udostępnianie zbiorów osobom o ograniczonych sprawnościach;

- PR w muzeach;

- Prawo i etyka w muzealnej działalności;

- Turystyka kulturowa, muzeum w środowisku lokalnym;

- "Nowa muzeologia", tzw. muzeum krytyczne;

- Muzea wyznaniowe, uczelniane, prywatne - specyfika i rola w kulturze;

- Architektura muzeów.

Literatura:

Literatura:

1. M. Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.

2. D. Folga-Januszewska, Muzealnictwo, muzeologia, muzeografia, "Muzealnictwo", nr 47, 2006.

3. M. Krzemińska, Muzeum sztuki w kulturze polskiej, Warszawa 1987.

4. F. Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum, Kraków 2012.

5. Z. Żygulski jun., Muzea na świecie: wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Dodatkowo: literatura podawana na bieżąco, związana z poszczególnymi blokami tematycznymi.

Wymagania wstępne:

Regularne uczestnictwo w zajęciach, aktywność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.